WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат

Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат

абстракцією;
б) способом виготовлення; е) різноманітністю;
в) доповненням; є) періодичністю;
г) матеріальною конструкцією; ж) кількістю.
6. За змістом бібліотечний фонд поділяється:
а) звичайні;
б) універсальні;
в) наявні;
г) спеціальні.
7. Інформаційний фонд - це... .
а) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють документи всіх галузей діяльності суспільства;
б) масив документів найбільш галузевих і міжгалузевих центрів та інститутів інформації, відділів НТІ;
в) впорядкований масив документів, які зберігаються в організаціях, що займаються збором, зберіганням, дослідженням, і експлуатацією документівнаукового і культурного характеру;
г) систематизована сукупність документів, яка відповідає задачам, типу і профілю документним потребам і користувачів і призначення для використання, а також збереження документів.
Тема. Видання як вид документа
1. Видання - це... .
а) видання, у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу бідь-якого формату;
б) письмовий документ, при створені якого знаки письма наносять від руки;
в) основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа;
г) документ виготовлений поліграфічним або будь-яким іншим способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.
2. Загальноприйнятим є поділ видань на:
а) книжкові;
б) журнальні;
в) касетні;
г) листкові.
3. Будучи одним із видів документів, видання може класифікуватися за ознаками документа, а саме:
а) за змістом;
б) за виглядом;
в) за матеріальною конструкцією;
г) за виглядом;
д) за характером;
е) за періодичністю;
ж) за знаковою природною інформацією.
4. Газетне видання - це... .
а) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;
б) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату;
в) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;
г) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері.
5. Книжкове видання - це... .
а) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату;
б) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;
в) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері;
г) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;
6. Карткові видання - це... .
а) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері;
б) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;
в) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;
г) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату.
7. Журнальне видання - це... .
а) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату;
б) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;
в) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;
г) листкове видання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері.
Тема. Текстові видання
1. Основну частину видань складають:
а) ізографічні видання;
б) нотні видання;
в) виробничі видання;
г) текстові видання.
2. Текстові видання ще називають:
а) вербальним;
б) кутовим;
в) схематичним;
г) друкованим.
3. Письмовий документ - це ... .
а) документ виготовлений поліграфічним або будь-яким іншим способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки;
б) найчастіший літературний документ, зміст якого виражено словесно письмов-зафіксованій формі, тобто синонімами.
в) записана інформація, яка може розглядатися як одиниця в інформаційній діяльності.
г) сукупність даних, що характеризують документ і призначений для його оформлення.
4. До письмових документів можна віднести:
а) рукописний документ;
б) друкований документ;
в) образотворчий документ;
г) машинописні документи.
5. Рекламні видання - це... .
а) видання, яке містить короткі відомості наукового, агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені в порядку зручного їх знаходження;
б) містить твір художньої літератури;
в) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з метою створення попиту на них;
г) видання, яке публікується від імені державних органів, установ, відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;
6. Довідкове видання - це... .
а) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з метою створення попиту на них;
б) видання, яке публікується від імені державних органів, установ, відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;
в) містить твір художньої літератури;
г) видання, яке містить короткі відомості наукового, агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені в порядку зручного їх знаходження.
7. Офіційне видання - це ... .
а) видання, яке публікується від імені державних органів, установ, відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;
б) видання, яке містить короткі відомості наукового, агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені в порядку зручного їх знаходження;
в) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з метою створення попиту на них;
г) містить твір художньої літератури.
Тема. Патентний та нормативний документ
1. Патентний документ - це... .
а) містить інформацію, про результати науково-технічної діяльності, оголошені або призначені в якості ою

 
 

Цікаве

Загрузка...