WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат

Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат

на:
а) наукову;
б) логічну;
в) естетичну;
г) комерційну.
6. За ступенем переробки соціальна інформація поділяється на:
а) масова;
б) технічна;
в) первина;
г) вторинна.
7. Матеріальна складова документа - це ... .
а) складова документа, без якої він не може мати юридичної сили;
б) одна з двох необхідних і обов'язкових складових документа, без якої він не може існувати;
в) складова документа, яка зафіксована в ряді державних стандартів.
8. Найцінніша якість паперу - дозволяє... .
а) зчитувати інформацію;
б) тиражувати інформацію;
в) передавати інформацію;
г) знищувати інформацію.
9. На якому носії фіксується інформація на якій записана музика, рухоме і об'ємне зображення?
а) папір;
б) магнітні плівки;
в) грам пластинки;
г) діапозитив.
Тема Структура документа
1. Структура - це... .
а) стійкий склад документів, як системи;
б) відносно стійкий спосіб організації елементів документа як системи;
в) склад реквізитів документа.
2. За структурою документ може бути:
а) простим;
б) текстовим;
в) друкованим;
г) складним.
3. Внутрішня структура документа - це ... .
а) сукупність всіх елементів і компонентів, що його складають;
б) цілісність, яка виражається загальним змістом і логічним викладом, зафіксованим на матеріальному носії;
в) його внутрішня будова, набір взаємопов'язаних елементів і частин, що дозволяють більш ефективно шукати, сприймати і використовувати вміщену в ньому інформацію.
4. Зовнішня структура документа - це ... .
а) місце випуску видання, міжнародний стандартний номер;
б) зовнішня форма, яка дозволяє ідентифікувати його як вид документа.
в) відомості, що розміщуються над назвою видання.
5. Титульний лист - це... .
а) додаткова обкладинка книги у вигляді листа паперу з клапанами, що загинається на внутрішню частину сторінок обкладинки;
б) перша сторінка книжкового блоку, видання, яка передує титульному розвороту і яка має декоративно - композиційне значення;
в) заголовний лист видання, який містить основні відомості про нього що дозволяють відрізнити його від будь-якого іншого, служить основою для складення бібліографічного опису.
Тема Реквізити документів
1. Реквізити документа - це... .
а) набір елементів, які визначають числові дані;
б) сукупність обов'язкових даних про документ, встановлених стандартом чи положенням;
в) сукупність обов'язкових типових елементів;
г) набір вихідних відомостей про документ.
2. Реквізити бувають ?
а) постійні;
б) обов'язкові;
в) послідовні;
г) змінні.
3. Основні реквізити, як правило, наводять:
а) у післямові;
б) на титульній сторінці;
в) у вихідних даних документа;
г) у додатках.
4 Реферат - це... .
а) коротка характеристика документа;
б) скорочений виклад змісту документа;
в) документ, в якому висловлюються обґрунтована точка зору фахівця щодо наукової то дослідницької праці;
г) документ, що вміщує стислий запис думок, спостережень, подій, тощо, зроблених з певною метою.
5. Вихідні дані включають:
а) місце випуску видання;
б) назву видавництва або організації, що видає видання;
в) назву організації від імені якої випускається видання;
г) рік випуску видання.
6. Над заголовочні дані включають:
а) назву видавництва або організації, що видає видання;
б) назву організації від імені якої випускається видання;
в) заголовок серії, підсерії;
г) дату здачі оригінала в набір.
Тема. Методи і способи документування. Загальна характеристика методів документування
1. Документування - це... .
а) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії;
б) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;
в) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;
г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа.
2. Метод документування - це... .
а) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії;
б) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;
в) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;
г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа.
1. Спосіб документування - це... .
а) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа;
б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;
в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;
г) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії
2. Засіб документування - це... .
а) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа;
б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;
в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;
г) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії.
3. Кодування інформації - це ... .
а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;
б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;
в) знак разом з його значенням;
г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.
4. Мова - це... .
а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;
б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;
в) знак разом з його значенням;
г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.
7. Символ - це... .
а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;
б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;
в) знак разом з його значенням;
г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.
8. Код - це... .
а)

 
 

Цікаве

Загрузка...