WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → . Різновиди документів за формою викладу основної інформації - Курсова робота

. Різновиди документів за формою викладу основної інформації - Курсова робота

депутатів від 15.11.1998р. № 148 "Про надання спонсорської допомоги установам освіти таким, що втратило чинність".
3. контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Поп'юк Л.В. та начальника відділу освіти Олексик Х.В.
Голови коломийської
райдержадміністрації (підпис) А.В.Копильців
Зразок рішення
Марківська сільська рада
Народних депутатів виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
25.03.2005р. № 15 с. Марківка
Про надання земельної
ділянки громадянці Копильців А.В.
Розглянувши заяву громадянки Копильців А.В. про виділення її земельної ділянки та враховуючи те, що згідно заповіту складеного 30. 09. 2001 року та Свідоцтво про права спадщини від 25. 03. 2002 року їй належить ? частина житлового будинку померлої Мельник М.Ю.
Керуючи статтями 30 та 67 Земельного Кодексу України виконкому сільської ради народних депутатів ВИРІШИВ:
1. наділити громадянці Копильців А.В. земельну ділянку 0,25 га. для обслуговування будинку померлої;
2. дане рішення подати і затвердити на сесії;
3. землевпоряднику провести земельної ділянки згідно з даним рішенням та встановити межі в натурі.
Голова виконкому (підпис) Ю. А. Нифонтова
Секретар виконкому (підпис) І. В. Гаврилаш
2.4 Вказівка
Вказівка - розпорядчий документ, що видається ширшим колом посадових осіб, ніж наказ: керівником установи, головним інженером, головним конструктором, директором дочірньої фірми тощо. Вказівка охоплює в основному питання організаційно-методичного, оперативного характеру, пов'язані з організацією виконання наказів, інструкцій та інших актів установи чи її вищих органів. Даються вказівки для розв'язання поточних організаційних питань, а також для доведення нормативних матеріалів до безпосередніх виконавців.
Формуляр вказівки складається з назви відомства, установи чи її структурного підрозділу, назви виду документа, дати і місця видання, номера, заголовка, тексту, підпису, позначки про погодження.
Починається текст вказівки, як правило, словами, "зобов'язую" або "пропоную", які друкуються великими літерами. Видають вказівки в залежності від обсягу тексту на бланках стандартних форматів А4 або А5.
Зразок вказівки
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова № 15
від 27. 12. 96
Вказівка
про порядок формування регульованих
цін та тарифів для розрахунків з підприємствами
1. Ця вказівка поширюється на продукцію виробничо-технічного призначення, яка реалізується організаціям та населенню.
2. Формування регульованих цін і тарифів для розрахунків з підприємствами здійснюються:
Підприємствами, які виробляють продукцію виробничо-технічного призначення, - виходячи з чинних у 1996 році оптових цін і встановлених до них граничних коефіцієнтів;
Підприємствами, які виробляють нафтопродукти, - виходячи із собівартості продукції;
Посередницькими організаціями - виходячи з ціни придбання продукції, межі рівня рентабельності до власних витрат.
Начальник відділу
ціноутворення (підпис) А. В. Копильців
3. Господарсько-договірний документ - договір.
Договір - це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин.
Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між самими організаціями.
Цивільним кодексом передбачено такі типи договорів:
1. договір-постачання;
2. договір купівлі продажу;
3. договір закупівлі сільськогосподарської продукції;
4. договір позики;
5. договір наймання житлового приміщення;
6. договір підряду;
7. договір оренди;
8. договір про спілку діяльності.
Основні реквізити договору такі:
1. Назва виду документа.
2. Місце укладання.
3. Дата.
4. Вступна частина де вказується точні і повні назви сторін, їх представників ( прізвище та ініціали ), повноваження на підставі вони діють.
5. Зміст.
6. Термін виконання.
7. Кількісні та якісні позначки продукції.
8. Зазначення вартості робіт і загальної суми.
9. Порядок виконання роботи.
10. Порядок розрахунків між сторонами.
11. Додаткові умови.
12. Вказівку про майнову відповідальність за повне або часткове не виконання договору.
13. Порядок і місце розв'язання суперечок.
14. Загальний термін дії договору.
15. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.
16. печатки установ або установи, які укладають договір.
Договір вважається укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з цихпунктів і відповідно оформили його письмово.
Зразок договору
Д О Г О В І Р
м. Коломия 10 березня 2005 року
(десяте березня дві тисячі четвертого року)
Ми, Копильців Алла Василівна, що проживає в с. Марківка по вул. Січових стрільців, 30, далі іменована "Продавець", з одного боку, та Поп'юк Людмила Володимирівна, що проживає в с. Марківка по вул. Довбуша, 16, далі іменована "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про таке:
1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с.Гвіздець коломийського району Івано-Франківської області на земельній ділянці 800м2. На цій ділянці розташовані: цегляний гараж, сарай цегляний, огорожа. Інвентаризаційна оцінка вісім тисяч гривень.
2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за вісім тисяч гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.
3. До укладання договору будинок, що продається нікому не продавався і нікому іншому не належить.
4. Витрати у здійснені цього договору сторони виплачують порівну.
5. у користування Покупця переходить житловий будинок, сарай, гараж, земельна ділянка.
Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, другий видано Покупцеві.
Юридичні адреси сторін:
Продавець с.Марківка Покупець с.Марківка
вул. Січових стрільців, 30 вул. Довбуша, 16
(підпис) Копильців А.В. (підпис) Поп'юк Л.В.
Висновок
Важливе місце в діловодстві посідають правила оформлення документів.
Текст - це основний реквізит документа, він має бути стислим, конкретним, об'єктивним, юридично бездоганним. Тому підготовка текстової частини документації є важливою умовою добре поставленого документування управлінської діяльності.
Компетентний діловод повинен оформляти документи просто, зрохуміло, уникати складної термінології, а якщо вживання іншомовних слів є необхідним то перед ними необхідно подавати пояснення.
Для виготовлення будя-якого документа необхідно засвоєти правила формуляра-зразка.
Формуляр-зразок - це модель побудови форми документів, яка встановлює: галузь використанн, форми, розміри берегів та вимоги до побудови конструкції сітки та основних реквізитів.
Документ з високим рівнем стандартизації - це документ в якому може бути передбачений не лише формуляр-зразок документа, а й навіть слова, словосполучення, або речення з якими має бути сформулювання думки за вийнятком цілком конкретних відомостей для яких у готовому бланку залишається незаповнені місця.
Використана література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. Для вищ. та серед. спец. навч. закл. - 4-те вид., переробл. І допов. / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - К.: Видавництво А.С.К., 2003, с.179-199.
2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - с. 69-82.
3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2000. - с. 52-96.
4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 3-тє вид., доповнене / Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищ. навч. закладів. - Х.: Торсінг, 2003, с.67-77.
5. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2ч. Ч.1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- с. 178-193.

 
 

Цікаве

Загрузка...