WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → . Різновиди документів за формою викладу основної інформації - Курсова робота

. Різновиди документів за формою викладу основної інформації - Курсова робота

необхідності й інших організацій. До проекту наказу додають документи, обгрунтовуючі, його доцільність. Він набуває чинності з моменту підписання керівним працівником підприємства, якщо інший термін не вказаний в самому наказі. Право підписання мають не тільки перший керівник, а також інші посадові особи у відповідності до їхніх обов'язків, повноважень, компетенцій, що визначаються законодавством.
Формуляр наказу має такі основні реквізити:
1. назва виду документа - наказ ( якщо він виданий центральною установою чи відомством, то над його найменуванням повинно бути зображення республіканського герба );
2. місце видання;
3. номер, індекс за класифікатором чи номенклатурою справ;
4. дата підписання;
5. заголовок;
6. текст ( якщо є додатки, то їх перелік );
7. підпис керівника.
Крім того вказується прізвища посадової особи, яка підготувала проект, та осіб, з якими він погоджений.
Текст наказу з основної діяльності складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. Перша містить такі елементи:
вступ (вказується причина, видання наказу);
доведення (переказуються головні факти);
висновок (викладається мета видання наказу). Ця частина наказу викладається в міру можливості стисло й охоплює ті питання, щодо яких будуть подані приписи в розпорядчій частині.
У другій - мітяться приписи з у казанням виконавців і терміну виконання. Розпорядча частина починається словом НАКАЗУЮ і викладається у наказовій формі.
Структура розпорядчої частини наказу залежить від обсягу і змісту наказу.
Зразок наказу
Добропільське виробниче об'єднання
по видобутку вугілля "Добропільвугілля"
НАКАЗ
25.03.05 № 429 м. Добропілля
Про погодження планів
розвитку гірничих робіт
на 2006 р.
21.03.05 виїзною техрадою управління Донецького округу у присутності керівників об'єднання і шахт розглянуті і погоджені плани розвитку гірничих робіт і нормативи втрат на 2006 рік. Управління Донецького округа та його районними гірничотехнічними інспекціями висловлений ряд пропозицій щодо забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт і повноти обробки запасів вугілля.
Для забезпечення своєчасного виконання пропозицій і вимог органів Держгіртехнагляду і планів розвитку гірничих робіт на 2006 р.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити графік виконання пропозицій та вимог органів Держгіртехнагляду за планами розвитку гірничих робіт і нормативними втрат на 2006 р. по виробничому об'єднанню "Добропільвугілля" ( графік додається ).
2. Технічному директору Янкові С. В., директорові з виробництва Сухову О. Я., директорові з кап-будівництва Кабульському Ю. А., начальнику енергомеханічної служби Іванову В.Є. забезпечити виконання затвердженого графіка у встановленому терміні.
3. Працівникам, відповідальним за виконання пропозицій органів Держгіртехнагляду, інформувати об'єднання про хід їх виконання двічі на рік ( 05.07.06 та 05.01.07 ).
Контроль за виконанням даного наказу покласти на технічного директора об'єднання Янка С.В.
Генеральний директор ( підпис ) П. В. Сенько
2.2 Регулюючий документ - статут
Статути - це юридичні акти, якими оформляється утворення установ, організацій чи товариств, визначають їх структуру, функції, взаємовідносини з іншими організаціями чи громадянами і правове становище у визначеній сфері державного управління або господарської діяльності.
Після затвердження вищою організацією статути підлягають обов'язковій реєстрації в державних органах. Лише після реєстрації новостворена організація може розпочинати своє функціонування.
Статут - це зведеня правил, які регулюють:
а) основи організації та діяльність підприємств і установ певної галузі господарства;
б) умови створення, склад, будова та діяльність конкретного підприємства, організації або установи, певної галузі або сфери управління;
в) конкретну сферу діяльності організації та інше.
Статут включає такі реквізити:
* гриф затвердження вищою організацією або органом управління;
* найменування виду документа ( статут );
* заголовок;
* текст;
* гриф погодження;
* відмітка про реєстрацію;
* дата.
Зазвичай, текст статуту розбивається на статті (пункти), які групуються в розділи.
Текст статуту складається з розділів:
1. Загальні положення, в яких розкриваються мета, завдання, її функції, чинність статуту по об'єктах та суб'єктах і т. ін.
2. Головна діяльність, її зміст.
3. Планування та облік робіт.
4. Призначення допоміжних служб.
5. Взаємодія з іншими органами, аналогічними за діяльністю.
6. Специфіка особливості діяльності.
7. Відповідальність організації за належне виконання зобов'язань та порядок вирішення спорів, подання претензій та інше.
8. Звіт, звітність і контроль.
9. Зовнішньо - економічна діяльність.
10. Реорганізація та ліквідація.
Зміст, формуляр статуту, порядок оформлення, погодження і затвердження такі самі, як для положення. Статут являє собою основу для розробки положення. Статути є основою діяльності громадських, кооперативних, приватних організацій, спортивних добровільних товариств тощо.
Рубрикація для статуту обов'язкова: нумерують не лише розділи, а й пункти у межах кожного розділу. Для текстів ділових документів властиві стандартні початки і закінчення.
2.3 Оформити розпорядження та рішення
Розпорядження - це правовий акт управління, виданий посадовою особою чи державним органом владного характеру у межах наданої компетенції для вирішення оперативних питань. Має обов'язкову силу для громадян чи організацій, яким вона адресована.
Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, місцеві ради, представники Президента України намісцях, а також організації, установи та службові особи. Вони містять певне коло питань і дають протягом зазначеного в них строку. Можуть бути загальними для всього колективу або стосувати конкретних ланок його роботи, окремих громадян.
Розпорядження мають багато спільного з наказами, і в правовому розумінні ці розпорядчі документи рівнозначні. Іноді розпорядження видають нарівні з наказом, замінюючи при цьому слово НАКАЗУЮ на слово ДОРУЧАЮ, ВИМАГАЮ, ЗОБОВ'ЯЗУЮ, ПРОПОНУЮ. Відрізняються зазначені правові акти ще й тим, що накази в основному пишуться із загальних всеохоплюючих питань, а розпорядження - з конкретних.
Рішення як розпорядчий документ є правовим актом діяльності колегій міністерств і відомств, наукових рад тощо. Його текст складається з двох взаємопов'язаних частин: констатуючої та розпорядчої. Констатуюча покликана пояснити, чим викликане те чи інше рішення. Тут нерідко переказується акт вищого органу правління, на виконання якого видається рішення.
Друга частина документа починається словами: "колегія (міська чи наукова рада) вирішила". При цьому слово В И Р І Ш И Л А друкується великими літерами в розрядку для того, щоб візуально виділити обидві частини. Далі з нового рядка друкується текст розпорядчої частини, до формулювань якої висуваються жорсткі вимоги. По-перше, вони повинні бути конкретними, чіткими, ясними, не виступати у суперечність зі змістом раніше виданих розпорядчих документів, не дозволяти іншого тлумачення. Необхідно уникати неконкретних виразів типу "підняти", "підвищити", "посилити", "поліпшити", "вжити заходів", "активізувати", "звернути увагу" тощо. Сформульовані таким чином доручення розпливчасті, перевірка їх виконання утруднена.
Якщо розпорядча частина рішення припускає різні за характером дії, називає кілька виконавців, вона ділиться на пункти, що нумеруються арабськими цифрами.
Зразок розпорядження
Коломийська районна державна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2005р. №2 м. Коломия
Про надання спонсорської
допомоги установам
освіти
Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти району
ПРОПОНУЮ:
1. Закріпити підприємства зареєстровані у Коломийському районі за установами освіти згідно з додатком 1.
2. Вважати рішення виконавчого комітету Коломийської районної ради народних

 
 

Цікаве

Загрузка...