WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Документ, як система - Курсова робота

Документ, як система - Курсова робота

обробки, систематичного обліку і інформування користувачів.
До основних елементів вихідних даних відносяться: автор, заголовок, надзаголовочні дані, підзаголовочні дані, анотація, місце і рік видання, видавництво [33].
Автор - особа, яка створила документ чи приймала участь у його створенні, а також заклад чи організація від імені яких публікується матеріал. В особі автора можуть виступати одна чи декілька людей - авторський колектив.
Заголовок документа - слово, фраза чи закінчена пропозиція, в яка формує зміст (тема, ідея, предмет, об'єкт), твору, що друкується. Видання може мати декілька варіантів заголовків (на титульному аркуші, обкладинці, корінці видання і т.д) ідентичних аборізних.
Місце видання - місцезнаходження видавництва, що випускає документ.
Місце друку - місцезнаходження поліграфічного закладу, яке надрукувало документ.
Рік видання - рік виходу документа в світ [34].
Головними носіями інформації про видання є: титульний листок (верхня частина першої сторінки з текстом), перша сторінка видання, зворотній бік титульного листка, остання сторінка видання чи кінцева полоса - в книгах, брошурах, альбомах, нотних виданнях, журналах, бюлетенях, збірниках; перша сторінка (або верхня частина першої сторінки) і нижня частина останньої сторінки - в буклетах, листівках, газетах і календарях (крім кишенькових і мініатюрних табелів-календарів); верхня частина листка і нижнє поле листка - афішах, графіках руху транспорту, текстових і показових плакатах, художніх репродукціях, естампах і ін. [35].
Зміст - елемент апарату видання, що являє собою перелік творів, надрукованих у виданні, або прізвищ авторів і заголовків творів, а також заголовків розділів, що входять в склад твору, з вказанням сторінок, на яких починаються ці розділи чи твори.
Передмова - елемент апарату видання, який передує основному тексту, що вміщує пояснення тексту і містить пояснення мети, особливостей твору і ін. Може належати автору, видавництву, редактору, перекладачеві.
Текст - тематично взаємопов'язана послідовність висловлювань чи одна думка, що виражається за допомогою деякої системи знаків, а також письмова орієнтація висловлювань; оновна частина літературного твору, що виражається у вигляді пов'язаних лексично, логічно, стилістично фраз, які передають його зміст.
Післямова - елемент апарату видання, розміщений після основного тексту, що вміщує необхідні пояснення, відомості про автора, його творах, розрахований на читача, що знайомий з його основним текстом.
Доповіжний покажчик - частина видання, що відтворює дані про текст в іншому аспекті ніж основний текст з посиланням на відповідні бібліографічні записи.
Додатки - довідкова чи документальна частина видання, розміщена вкінці (статті, документи, карти, схеми, таблиці та ін.).
В залежності від виду документа набір внутрішніх елементів і їх розміщення можуть змінюватись [36].
5.2 Зовнішня структура документа.
Зовнішня структура документа (конструкція) - це його зовнішня форма, яка дозволяє ідентифікувати його як вид документа. Мета - надання документу такої форми, яка викликала б у споживача бажання читати, шукати ту чи іншу потрібну інформацію.
Так, основними елементами зовнішнього оформлення картографічних видань, що випускаються на листках є заголовок карти, обложка, папка, конверт. Наприклад атлас має таку зовнішню структуру: титульний листок, обкладинку чи перепліт, суперобложку, папку, шмуцтитул і авнтитул. Кінофонофотодокументи володіють наступним наборох зовнішніх елементів: етикетка, титри діафільмів і кінофільмів, пакувальний контейнер (конверт, альбом), рамка діапозитива, кадр. Особливе значення зовнішній вигляд книжкових видань: яскрава і витривала обкладинка, міцний перпліт, якість паперу, кількість і якість ілюстрацій, розмір і форма шрифта та ін. надають виробництву особливого значення і цінність[37].
До зовнішніх структурних елементів книжкових видань відносять: обкладинку, суперобкладинку, перепліт, книжковий блок, форзац, титульний листок, корінець, шмуцтитул, колонтитул, авнтитул, контртитул, колонцифру, футляр.
Обкладинка - зовнішнє покриття видань, нерозраховане на довготривале збереження, за звичай із твердого паперу, інколи захищене плікою прозорого кольору, з'єднане з книжковим блоком без форзаців.
Суперобкладинка - допоміжна, за звичай об'ємна обкладинка книги чи брошури у вигляді листка паперу з клапанами, загнутими на внутрішню чистину сторін перепліту чи обкладинки.
Перепліт - міцне покриття з картону, пластмаси чи картонних сторін, покритих шкірою, тканиною, папером, яке з'єднується з книжковим блоком за допомогою форзаців і служить для захисту блока від пошкодження і забруднення, а також для початкової інформації про видання і в якості елементу художнього оформлення.
Книжковий блок - комплект скріплених зошитів чи листків, що містять всі сторінки і комплектуючі деталі майбутнього видання.
Форзац - зігнутий листок паперу, який з'єднує перший і останній листок книги з переплітною кришкою.
Титульний листок - заголовочний листок видання (книги, брошури), що містить основні відомості про нього, дозволяє відрізнити його від будь-якого іншого, що служить основою для вміщення бібліографічного опису.
Авантитул - перша сторінка книжкового блоку, видань, що передує титульному розвороту і має декоративно-композиційне значення.
Шмуцтитул - сторінка із заголовком більшої частини твору.
Контртитул - ліва частина розгорнутого титульного листка, що містить відомості, які відносять до багатотомного або серійного видання вцілому, чи титульні відомості на мові джерела в періодичному виданні. [38].
Колонтитул - довідкова інформація над основним текстом лінії, що пояснюють читату, який матеріал надрукований на сторінці.
Колонцифра - порядковий номер сторінки чи стовпчика книжки, періодичного видання і д.т., найчастіше розміщується у верхньому чи нижньому полі верхньої сторінки.
Корінець - бокова сторона книжкового блоку, місце з'єднання його листків, а також пересікаюча цю сторону блоку частина переплетеної книжки.
Футляр - коробка, призначена для упаковки найбільш цінних видань з метою їх захисту[39].
Особливості оформлення зовнішніх елеметів документа залежать від його типових характеристик, цільового призначення, використаних матеріалів і технологій творів[40].
5.3 Реквізити документа.
Реквізити документа - це сукупність обов'язкових даних у документі, встановлених стандартом чи положенням. Наявність реквізитів дозволяє ідентифікувати об'єкт в соціальній комунікації.
Розрізняють

 
 

Цікаве

Загрузка...