WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів - Курсова робота

Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів - Курсова робота

бібліотеками країн СНД та Балтії.
Для вирішення цих та інших проблем необхідно займатися вивченням ефективності системи книгопостачання, прогнозувати розвиток та забезпеченність повноти і якості комплектування фондів ЦНБ, створити комп?ютерну систему оперативного контролю за комплектуванням.
2.3 Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів бібліотек
Internet являє собою "мережу мереж", що об?єднує 30 тис. локальних, відомчих і територіальних мереж, 3 млн. комп?юторів і понад 30 млн. користувачів. З підключенням до системи провідних українських книгозбірень перед ними постає проблема ефективного використання її інформаційних ресурсів і комунікативних можливостей. Потребує вирішення,зважаючи на сучасний стан бібіотечної спрви в Україні, і питання залучення інформаційних технологій Inernet до оптимізації комплектування книгозбірень.
Вбачаються три взаємодоповнюючих напрямки розв?язання даної проблеми.[7] Перший, найпростіший з них, полягає в активізації використання електронної пошти при проведенні внутрідержавного й міжнародного книгообмінів. Для цього, насамперед, портібно відпрацювати механізми сітьового взаємоінформування українських книгозбірень про наявні списки пропонованих для книгообміну документів, і зафіксувати їх в інструктивно-методичних матеріалах. На основі такої інформаційної бази засобами тієї ж електронної пошти можна оперативно узгоджувати з партнерами книгообмінні операції.
Другий напрям використання Internet зумовлює залучення on-line технологій. Сьогодні міжнародні агенції з передплати та книготоргівельні організації, які здійснюють комплексне обслуговування книгозбірень, мають банки даних з інформацією про книги й журнали, що можуть бути надані бібліотекам. Замовлення документів у цих банках даних документів і оперативний контроль ходу виконання замовлень відбувається, як правило, через Inernet. Ряд партнерів книгозбірень пропонує їм і аналітичні розписи журналів (назва статті, її автори, ISSN журналу, том, № випуску). Бібліотека за певну плату може замовити повний текст потрібної статті й отримати його електронною поштою чи за допомогою факсимільних апаратів. Однак така технологія комплектування передбачає адекватну оперативність фінансових розрахунків з боку українських бібліотек, що в умовах економічних негараздів сьогодення є проблематичним.
Реальнішим є третій напрямок використання можливостей Internet при формуванні інформаційних ресурсів книгозбірень. На серверах системи вже накопичено значну кількість загальнодоступних комп?ютерних файлів первинних документів. Прикладом цього є матеріали IFLA, бібліотечні стандарти, власні публікації книгозбірень, повні тексти документів ряду віртуальних бібліотек (Internet Public Library, Electric Library та інші). Отримання електронних версій цих документів каналами Internet потребує лише часу і незначних витрат на "транспортні" послуги.
Викладене свідчить, що ІТ мережі створюють передумови для координального поліпшення комплектування бібліотечних фондів. Водночас їх ефективне використання потребує чіткішої координації діяльності книгозбірень з тим, щоб інформаційний ресурс, отриманий з Internet однією українською бібліотекою, ставав надбанням усіх провідних книгозбірень нашої держави. А для цього потрібно:
- організувати (наприклад при НБУВ) загальнодоступний Національний депозитарій комп?ютерних файлів первинних документів, отриманих з Internet;
- розробити й відпрацювати сітьову ІТ централізованого замовлення видань за валютною передплатою;
- запровадити систему взаємоінформування бібліотек засобами електронної пошти про всі списки документів, пропоновані для книгообміну.
Висновки
Таким чином, у курсовій роботі було досліджено формування бібліотечних фондів в 80-90-тих роках. Розглянуто такі питання, як причини, наслідки та шляхи виправлення становища, що склалося.
На прикладі НБУ ім. Вернадського конкретно досліджені джерела комплектування бібліотеки на основі вивчення статей з періодичних видань та на основі особистої бесіди з заввідділом комплектування Карповой Л.П. Я взяла цю бібліотеку, як один із прикладів тому, що вона має найбільшу підтримку держави і, виходячи з цього, ми можемо скласти уявлення про формування фондів інших бібліотек, про ті труднощі з якими вони стикаються.
Нажаль, наша держава залишила бібліотеки сам на сам з новими умовами життя, надавши їм право самим обирати шляхи свого існування, вирішувати свої проблеми та сподіватися на її підтримку.
В курсовій роботі була виконана головна мета - реконструкція теорії та практики формування бібліотечних фондів, а саме їх комплектування на переломному шляху розвитку нашої держави.
Виявлені та дослідженні основні причини зруйнування старої системи і наслідки цього, здійснено аналіз стану проблеми формування бібліотечних фондів, розглянуті можливості виправлення та покращення ситуації, що утворилася.
Та незважаючи на всі труднощі, бібліотеки намагаються виконати основну мету - задовольнити запити своїх користувачів. І, будемо сподіватися, що держава зверне свою увагу на їх проблеми і допоможе у їх вирішенні.
"По відношенню суспільства до бібліотек можна робити висновки щодо ступеню розвитку самого суспільства, оскільки відношення людини до бібліотеки - точний показник її культурного рівня, інтелектуального та духовного розвитку. Значна частина громадян нашого суспільства - читачі, абоненти, освічені, помірковані, просто добрі та чесні люди - завжди з великою повагою відносились до бібліотек. У іншої частини суспільства, що є меньшою, зате визначаючою дуже багато в ньому, (вчора - це більшість тих, хто належав до партноменклатури, сьогодні - численні управлінці різних рівнів) - була, є і завжди буде своя, особлива шкала цінностей, у якій бібліотека займає доволі низький ступень. Саме цим можна пояснити чисельні вчорашні й сьогоднішні труднощі, що заважають нормальному розвитку бібліотечної справи та бібліотек. Ступень відношення суспільства до бібліотек і бібліотекарів багато в чому залежить і від нас самих."
"Важливо все однаковою мірою: і читачі, і фонд, і технічне оснащення, і співробітники (в тому числі технічний персонал), і архітектурний простір, і інтер'єр, і умови праці робітників та читачів, і морально-психологічний клімат, інаявність особистостей у колективі, і багато іншого. Тому директор бібліотеки забов'язаний, як я вважаю, підходити до вирішення проблем розвитку бібліотеки комплексно, нічому не віддаючи перевагу. І взагалі, до справи треба відноситись, як до коханої людини, у якій важливе й дороге буквально все до найдрібніших деталей."
"Перш за все необхідно зрозуміти та погодитись з тим, що, по-перше, державна бібліотека така ж господарча одиниця як державний завод чи підприємство. Тому їй також необхідна самостійність у виборі програм розвитку, можливість мати власний баланс, розрахунковий рахунок, акт землекористування, наявність на своєму балансі площ і готівкові кошти. Все це не виключає, а, навпаки, передбачає посилення контролюючих функцій держави."

 
 

Цікаве

Загрузка...