WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів - Курсова робота

Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів - Курсова робота

законодавство про збереження бібліотечих фондів в Україні, створити в ряді державних бібліотек лабораторії по дослідженню та реставрації документів, налагодити роботу підприємств по їх мініатюрізації, визначити координовану групу державних бібліотек України - утримувачів повного комплекту усіх творів друку та інших документів.
Багато з названих проблем матимуть успішне розв?язання за умови створення в Україні спеціальної нормативно-технічної бази. Аналіз існуючої системи стандартизації процесів формування бібліотечних фондів, розробленої провідними біблііотеками колишнього Союзу, показує, що вона не може в сучасних умовах забезпечити оптимальне фоормування і функціонування документально-інформаційної пам?яті України. Тому одночасно з розробкою згаданих проблем варто створити при Національній бібліотеці України спецільні підрозділи для наукового обгрунтування та стандартизації різних технологічних процесів бібліотечно-інформаційної діяльності.
Не виникає сумніву, що перехід України на ринкові відносини в значній мірі відбився на обов?язковому фінансуванні державних бібліотек і, в першу чергу, комплектуванні іх фондів. Вже склалася така ситуація, коли вони не мають коштів на придбання нових найважливіших видань. Ця проблема не може бути вирішена без гарантованого соціального захисту бібліотек з боку держави. В той же час всі, хто користується документальною базою бібліотек, мають також вносити кошти на її формування. Думається, що крім державного фінансування правомірно було б запровадити інформаційний податок, колективну передплату для бібліотек на періодичні видання, валютні відрахування для придбання зарубіжної літератури, використовувати кошти на придбання книг за рахунок читацьких внесків. Потребує правового врегулювання і проблема натурального податку з видавництв на користь бібліотек.
Особливо актуальною є проблема автоматизації бібліотек. Проте автоматизація технологій основних бібліотечно-інформаційних процесів в Україні ще носить локальний характер. Тому й потрібно в числі державних пріоритетів розробити Спеціальну міжвідомчу програму автоматизації усіх технологічних процесів формування і використання підсистем документальної пам?яті держави на всіх її соціальних рівнях.
Порушені питання можуть бути вирішені на державному рівні лише за умови широкої участі міністерств, видавничих організацій та інших компетентних органів, які мають справу з документами та інформацією.
2.2 Особливості комплектуваня фондів НБУВ АН України
Комплектуваня фондів новою літературою здійснюється у відповідності до завдань, визначених статутом бібліотеки та її місцем в єдиній системі бібліотечно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень в АН України та запитів органів законодавчої влади, закладів культури, творчих організацій та ін.. при комплектуванні враховується склад та зміст фондів універсальних та галузевих загальнодержавних, відомчих наукових бібліотек Києва та здійснення координації комплектування фондів між цими бібліотеками.[4]
З метою забезпечення максимальної повноти в комплектуванні фондів бібліотека поєднує різні його джерела. Насамперед, це два обов?язкових примірника видань України, що надходять з друкарень та інших поліграфічних підприємств; передплата періодичних видань; купівля в книготоргівельній мережі; міждержавний книгообмін; придбання через Центральний колектор наукових бібліотек (Росія); безкоштовні надходження (дари окремих осіб, установ); заповнення прогалин через обмінно-резервні фонди власної та інших бібліотек тощо. Активно використвуються також нетрадиційні канали. Щорічне попвнення фондів біблітеки за останні роки складає близько 180 тис. видань.[5]
Названі джерела комплектуваня (крім БОП, по якому надходять лише перші примірники) забезпечують фонди як першими примірниками, так і дублетними, тобто виконують функції і основного і додаткового комплектування. Останнє має свої властивості як з точки зору повноти надходжень, так і щодо розподілу видань серед структурних підрозділів. Головна відмінність цієї форми комплектування полягає в тому, що воно тісно пов?язане з реалізацією принципу наукового відбору літератури на основі джерел інформації та надходження перших примірників до бібліотеки і тому має вибірковий характер. Цей спосіб поширюється на підсобні фонди читальних залів структурних підрозділів-фондоутримувачів, а також на інші фонди, які входять у структуру НБУВ.
Разом з тим в комплектуванні виникли суттєві труднощі, що пов?язані в першу чергу з комерціалізацією видавничої справи.
Монополізм поліграфістів, виробників папіру, діяльність альтернативних видавництв призводять державні книговидавництва до краху. Деякі видавництва припиняють своє існування, інші ще не визначились з планами видання літератури. Необхідно відзначити, що більшість видавництв взагалі не видають свої тематичні плани, оскільки це економічно невигідно. А інтереси розвитку науки вимагають оперативного одержання необхідної інформації.
Особливо погана справа з придбанням малотиражної літератури: тези доповідей, матеріалів наукових конференцій, нарад, семінарів тощо.
Звичайно, важко зобов?язати оргкомітети конференцій, щоб вони виявили турботу про фонди бібліотеки, а, на жаль, засоби централізованого одержання інформації перестали діяти.
Тому за останній час не тільки ускладнилося комплектування, а й склалося таке становище, яке не може не позначитись і не загрожуати його повноті та якості. З метою вдосконалення комплектування бібліотеки українськими виданнями була розпочата велика робота по вивченню структури книговидавничої діяльності України, зокрема ведеться вивчення структури видавництв, як державних, так і приватних, їх тематичної спрямованості.
Особливістю комплектування фондів бібліотеки на сучасному етапі є постійний пошук оптимальних форм організацій його процесу. Вивчення джерел комплектування - даних про обсяг, своєчасність та повноту надходжень, виконання чи невиконання замовлень, причин невиконання, шляхів заповнення прогалин тощо - дає зробити висновки щодо подальшого використання того чи іншого джерела, намітити шляхи підвищення його ефективності тощо.
Досвід діяльності НБУВ останніх років дає підстави вважати, що для подальшого вдосконалення роботи системи формування фондів необхідно:
- створоти економічні, правові, технологічні та інші умови для розвитку міждержавного обмінуінформацією;
- забезпечити доступ до інформаційних ресурсів у режимі on-line;
- активніше використовувати мікрокопіювання - як обов?язкову складову частину комплектування та доукомплектування фондів;
- диференційовано підходити до відбору видань, кількість їх примірників, зважаючи на наукову, історичну та інформаційну цінність; систематично вдосконалювати на цій основі профіль комплектування бібліотеки;
- продовжувати наукові дослідження з метою теоритичного обгрунтування нових шляхів комплектування та доукомплектування бібліотеки;
- передбачати в процесі розроблення проектів, договорів та угод на міжурядовому рівні широкий обмін інформацією між

 
 

Цікаве

Загрузка...