WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Національний архівний фонд. Склад, структура і правові засади - Реферат

Національний архівний фонд. Склад, структура і правові засади - Реферат

рішенням суду позбавлений прав власності на ці документи.
Відповідно до КУ іноземні особи та особи без громадянства мають рівні права, щодо доступу до документів, громадян тих держав, до яких перед. обмеж. Доступу громадян України до їхніх державних фондів.
Надання функцій забезпечення збереженості документів архівний закон передбачає норму про обов'язкову архівних документів, які пройшли експертизу цінності і якщо вона є архівною частиною цієї процедури і якщо положення про державну реєстрацію документів передбачає збереження їх тоді власник документів забов'язаний встановити до відома в державну архівну установу, яка видала в архівну установу про передачу прав власності на документ або будь-які зміни їх місця перебування, відчуження у будь-якій формі має бути документ засвідчений, ще мають бути листи, свідоцтва, угоди, заповіти.
Певні обмеження прав вільного володіння, розпорядження і користування док. НАФ торкається лише тих випадків, завдання шкоди, збереження документів чи порушення законних інтересів держави, власника документів або інших осіб.
Вивезення оригінальних документівНАФ за межі України заборонено.
Винятком можуть бути лише експонування архівних документів на виставках або реставраціях документів.
Тема. Формування національного архівного фонду (НАФ)
План
1. Експертиза цінності документів. Завдання, принципи, категорії.
2. Діяльність експертних комісій.
3. Перелік документів.
4. Комплектування державного архіву.
5. Державна реєстрація документів НАФ.
6. Робота державного архіву з джерелами комплектування.
1.Під формуванням НАФ розуміють комплекс організаційних, методичних і практичних заходів спрямованих на систематичне поповнення його цінними для суспільства документами та виключення із складу документів, що втратили свою суспільну значимість.
Експертиза цінності документів - це визначення підставі чинних засад та критеріїв культурної і практичної цінності документів.
Їх основними завданнями є:
1. Визначення по кожній установі склад документів, що мають наукову та культурну цінність і підлягають постійному зберіганню, тривалому зберіганню (понад 10 р.), або тимчасового зберігання (до 10 р.)
2. Визначення складу документів, що відповідають профілю конкретного державного архіву, обмеженне приймання на державне дублетної документації.
3. Забезпечити повноту складу документів кожного фонду і архіву в цілому.
Кінцевою метою експертизи цінності док. - є комплпектув. кожного ДА новим комплексів док. Його профілю.
Експертиза цінності док. діє за таким принципом:
- При найменшому фізичному обсягу док. найбільша інформаційна наповненість.
Проведення експертизи цінності документів вимагає дотримання принципів об'єктивності:
- історичності;
- всебічності;
- комплектності
- При проведенні експертизи цінності документів застосовують критерії цінності документів.
До критерію походження належать:
- функціональне цільове призначення установи;
- значення особи у житті суспільства;
- час і місце створення документу.
До критеріїв змісту належать особливості док-ї інформації, її повторювальність в інших документах, вид документу, юридична сила. Основними критеріями цінності змісту документа є - значимість його інформації.
Під час експертизи цінності документу важливе значення має критерій зовнішній вид документу. До критеріїв зовнішніх особливостей документу належить:
ў наявність резумації, віз, позначок документу; зовнішній вигляд і оформлення документів.
2. Експертизи цінності документу належить до компетенції таких експертних комісій:
1. Центральної експертно-перевіряючої комісії держком архіву (УЕПК)
2. Експертних комісій (ЕК), архівний відділ райдержадміністрації, міських рад та архівних підрозділів.
Діяльність експертних комісій регулюється положенням про них на розробленій основі типового положення.
Склад експертної комісії формується з:
- основних архів атів;
- представників наукової і творчої громадськості;
Головами ЕК призначають заступників керівників організацій.
Право остаточного вирішення питань відбору документів на зберігання та до знищення подається експертно-перевіряючим комісіям. В разі розбіжності питання може врегулювати центрально-експертна перевіряючи комісія або у судовому порядку.
Після формування справ, складання їх заголовків та описів справ на документи постійного зберігання, тривале зберігання із особового складу оформляють результати експертизи цінності. Акти і описи подаються на опис, затверджуються в установленому порядку і тоді вирішується доля документів. Одні постійного зберігання передаються в архів на зберігання.
Не підлягають вирішення до знищення документи, які створені до 1946 року.
3. При проведенні експертизи цінності документів застосовують перелік документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та м/с із зазначенням строків зберігання.
Переліки бувають:
- міжвідомчі - це для всіх органів державної влади та м/с інших установ, організацій і підприємств.
- відомчі - це для установ і організацій кожного окремого міністерства чи відомства.
- Конкретні - це для кожної організації окремо.
Зазначені в переліках статті і строків зберігання обов'язкові для всіх установ та організацій і жодна з них не має права зменшити ці строки.

 
 

Цікаве

Загрузка...