WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат

Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат

знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;
в) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;
г) знак разом з його значенням.
Тема Засоби документування. Поняття про рукопис, машинопис, кінофотофонодокумент та машиночитні документи
1. Засіб документування - це... .
а) створеннядокумента з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії;
б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;
в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;
г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа.
2. Рукописний документ - це... .
а) документ виготовлений поліграфічним або іншим способом;
б) документ, запис інформації на якому здійснюється механічним способом;
в) письмовий документ, при створенні якого знаки письма наносяться від руки;
г) документ, запис інформації на якому здійснюється шляхом зміни магнітного стану поверхні носія під впливом магнітного поля.
3. Кінофотофонодокумент - це... .
а) документ, який містить зображення, запис і відтворення якого виконується оптичним способом за допомогою лазерного променя без використання лінз;
б) документ виконаний на мікро носії у вигляді мікрокопії або оригінала мікро документа;
в) документ на машиночитабельному носії, створений засобами обчислювальної техніки записаний на машиночитному носії;
г) документ який містить образотворчу, звукову і/або образотворчо-звукову інформацію, яка відтворюється за допомогою спеціальних технічних засобів.
Тема. Класифікація документів
1. Класифікація документів - це... .
а) система їхньої підпорядкованості яка виконується як засіб встановлення зв'язків між класами документів, а також для орієнтації в їх різновидах;
б) послідовний розподіл документів одного класу на два протилежні види, підвиди або різновиди;
в) перелік документів за необхідною ознакою;
г) розміщення документів в порядку від вищого до нищого.
2. Ієрархія - це… .
а) перелік документів за необхідною ознакою;
б) різні методи побудови і способи групування документів;
в) розміщення документів в порядку від вищого до нищого;
г) ознака, за якою роблять розподіл.
3. Фасет класифікації - це… .
а) ознака, за якою роблять розподіл;
б) послідовний розподіл документів одного класу на два протилежні види, підвиди або різновиди;
в) розміщення документів в порядку від вищого до нищого;
г) перелік документів за необхідною ознакою.
4. Вид документа за характером знакових засобів, документи поділяються на… .
а) текстові;
б) нотні;
в) не текстові;
г) комплексні.
5. За допомогою яких не мовних знаків оформляються не текстові документи?
а)
б) картографічних;
в)
г) нотних;
6. Ідеографічний документ - це… .
а) документ, в якому знаки потрібні відображуваним об'єктом;
б) документ, в якому знаком фіксації інформації служить умовне позначення, яке відображає реальність предметів або явищ;
в) фіксує і передає інформацію звуками;
г) документ, який поєднює в собі два або більше знакових засобів фіксації інформації.
7. Вид документа по каналу сприйняття буває:
а) візуальний;
б) комунікантний;
в) аудіальний;
г) аудіовізуальний.
8. Опублікований документ - це… .
а) містить інформацію, не призначену для широкого розповсюдження, тому він, як правило, не тиражирує і існує в малій кількості.
б) призначений для широкого і багаторазового використання, маючи тираж, а також вихідні дані.
Тема. Соціально-комунікаційна система.
Документна діяльність.
1. Документна комунікація - це… .
а) комунікація в основі якої лежить документ, яка побудована на обміні документа між одними або більше людьми;
б) передача інформації в суспільстві;
в) відносно впорядкована сукупність документів;
г) організована сукупність документів, які функціонують в соціальному середовищі.
2. Передача документної комунікації відбувається за допомогою:
а) не формальної комунікації;
б) комуніканта;
в) соціальної документації;
г) документних ресурсіув.
3. Документна діяльність включає в себе такі ресурси, а саме:
а) документування; е) зберігання;
б) обробка; є) використання;
в) інформування; ж) знищення;
г) розповсюдження; з) передача в архів;
д) сортування; к) утилізація.
4. У структурі соціальної комунікації двостороння комунікація виконується?
а) при офіційних структурах розповсюдження;
б) коли утворюються документні потоки, масиви, ресурси, фонди;
в) при об'єднанні не великої кількості людей;
г) коли учасники перемінно виступають у ролі реципієнта.
5. Назвіть мету утилізації ?
а) доведення документа до користувача;
б) об'єднює не велику кількість людей;
в) здача документів у тиль для наступної обробки;
г) створення змістовного повідомлення.
Тема. Документний фонд
1. Документний фонд - це... .
а) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації;
б) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють документи всіх галузей діяльності суспільства;
в) ряд спільних задач і функцій;
г) сукупність документів зібраних у бібліотеках.
2. Бібліотечний фонд - це... .
а) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють документи всіх галузей діяльності суспільства;
б) впорядкований масив документів, які зберігаються в організаціях, що займаються збором, зберіганням, дослідженням, і експлуатацією документів наукового і культурного харакрера;
в) систематизована сукупність документів, яка відповідає задачам, типу і профілю документним потребам і користувачів і призначення для використання, а також збереження документів.
г) масив документів найбільш галузевих і міжгалузевих центрів та інститутів інформації, відділів НТІ;
3. Архіви надають перевагу документам?
а) текстовим
чи
б) машиночитним
4. Головною підсистемою документного фонду являється:
а) нотне видання;
б) картографічне видання;
в) музейний фонд;
г) бібліотечний фонд.
5. Всі документи які входять до бібліотечного фонду можна поділити на групи за різними ознаками, а саме:
а) змістом; д) абстракцією;
б) способом виготовлення; е) різноманітністю;
в) доповненням; є) періодичністю;
г)

 
 

Цікаве

Загрузка...