WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат

Тестування в системі підготовки діловодів - Реферат


Реферат на тему:
Тестування в системі підготовки діловодів
?
Однією із складових систем підготовки діловодів є педагогічний контроль, який визначає рівень засвоєння навчального матеріалу, забезпечує міцність знань, стимулює діяльність студентів, дозволяє будувати адаптивну програму.
Особливе місце серед методів контролю займає тестування - науково обґрунтована система тестових завдань, валідних за змістом, трудністю, розпізнавальною здатністю тощо.
Тест повинен мати чітко визначене місце в системі контролю і виконувати свої діагностичні функції, вписуючись в існуючу в коледжі практику навчання, стимулюючи її вдосконалення через систему оперативного зворотного зв'язку.
При багатоетапному контролі знань пов'язано з перевіркою:
" знань основних фактів і ключових понять з будь-якої конкретної теми;
" знань з кількох взаємопов'язаних тем або відносно самостійного розділу курсу;
" знань ключових розділів тем великого курсу, різних за характером матеріалу;
а також:
" діагностикою базових знань та вмінь студентів перед вивченням курсу;
" загальним та спеціальним "предметним" навчанням студентів.
Запропоновані тести є відносно короткостроковими, тобто не потребують великих витрат часу; однозначними, тобто не допускають вільного тлумачення текстового завдання; правильними, тобто виключають можливість формулювання багатозначних відповідей; інформаційними; зручними, тобто придатними для швидкої обробки результатів; стандартними, тобто придатними для широкого практичного застосування - вимірювання рівня навчання найбільш можливого широкого контингенту студентів, які опановують однаковим об'ємом знань на одному й тому ж рівні.
Тема. Документознавство як наука
1. У якому році вперше в Україні курс "Документознавство" був введений в навчальну програму Харківської державної академії культури?
а). 1995 в). 1996 д) 1991
б). 1992 г). 1994 е) 1984
2. Документознавство - це ... .
а) Наука, яка вивчає обмін документами між організаціями.
б) Наука, яка вивчає класифікацію документа.
в) Наука про документ і документно - комунікаційну діяльність.
3. Основоположником документаційної науки був:
а) Поль Отле в) О. В. Соколов
б) О. П. Коршонов г) Ю. Н. Столяров
4. Головними підсистемами документознавства є:
а) Загальне в) Спеціальне
б) Історичне г) Теоретичне.
5. Чи пов'язане документознавство з такою наукою як джерелознавство ?
а) Так б) Ні.
6. Документознавство - це... .
а) Теоретична наука б) Комплексна наука
в) Спеціальна наука
Тема Поняття про документ
1. Визначення документа за яким державним стандартом є найбільш прийнятним для документознавства?
а) ДСТУ 2392-94. Записана інформація, яка може розглядати як одиниця в процесі становлення інформаційної діяльності;
б) ДСТУ 3017-95. Матеріальний об'єк з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі в просторі і часі;
в) ДСТУ 2732-94. Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
2. Носієм якої інформації є документ?
а) Елементарної
б) Біологічної
в) Соціальної
3. Чи можливе існування документа поза матеріальним носієм?
а). Так б) Ні
4. В якому випадку матеріальний об'єкт стає документом?
а) при наявності інформації
б) при наявності матеріальної складової
в) при єдності матеріального носія і заключної в ньому інформації
5. Скільки значень документа, зафіксованих в державних стандартах, офіційно прийняті в України?
а) 1 в) 6
б) 3 г) 5
6. Всю сукупність документів вчений П. Отле розділив на основні класи, а саме:
а). Бібліографічні документи.
б). Документи про джерелознавство.
в). Юридичні документи.
г). Документи замінники книг.
д). Міжнародні документи.
е). Інші графічні документи.
Тема. Документ як система
1. Елемент - це... .
а) Найменша одиниця поділу документа.
б) Найменша ознака документа.
в) Найменша одиниця класифікації документа.
2. Які властивості є найбільш характерними для документа?
а). Логічність; г). Фрагментність;
б). Атрибутивність; д). Структурність;
в). Функціональність; е). Класифікаційність.
3. Яке призначення має функціональність документа ?
а). Передача інформації в часі і просторі
б). Передача знань
в). Збереження ретроспективної інформації
г). передача інформації в архів.
4. Яка ознака не є характерною для документа?
а) Наявність семантичного змісту
б) Стабільна матеріальна форма
в) Незавершене, фрагментарне повідомлення
г) Призначеність для використання в соціальній комунікації
д) Завершеність повідомлення
5. Головна функція документа - це... .
а) Здібність документа бути інформативним засобом передачі інформації
б) Збереження і передача інформації у часі і просторі
в) Здібність документа задовольняти потреби суспільства інформації
г) Здібність документа сприяти розвитку культури суспільства.
6. До загальних функцій документа належать:
а) Інформаційна
б) Комунікативна
в) Правова
г) Кумулятивна
д) Управлінська
7. До спеціальних функцій документа належать:
а) Управлінська г) Соціальна
б) Культурна д) Історична
в) Правова е) Комунікативна
8. Загальнокультурна функція документа свідчить про те що ... ?
а). Документ є засобом культурного спілкування;
б). Документ є засобом закріплення та передачі культурних традицій;
в). Документ є засобом культурного розвитку суспільства.
Тема. Характеристика підсистем документа. Інформаційна та матеріальна складова документа
1. Коли вперше було розглянуте питання про соціальну інформацію вченими?
а) 20 ст. в) 18 ст.
б) 19 ст. г) 16 ст.
2. Інформація - це ... .
а) зміст деякого повідомлення;
б) відомості, повідомлення, викладення знання;
в) виклад тексту.
3. Соціальна інформація - це... .
а) інформація, яка циркулює в неживій природі;
б) інформація, яка циркулює в живій природі;
в) інформація, призначена для передачі в суспільстві.
4. За соціальним призначенням соціальна інформація поділяється на:
а) масову;
б) правову;
в) управлінську;
г) спеціальну.
5. За способом відображення інформації людською свідомістю соціальна інформація поділяється на:
а) наукову;
б)

 
 

Цікаве

Загрузка...