WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

способом та ін.
Текст будь-яких оголошень повинен бути лаконічним, конкретним і містити вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу. Рекламні оголошення повинні висвітлювати перелік послуг, товарів, їхню ціну тощо.
Розрізняють оголошення:
службові підприємств, навчальних закладів, державних установ, організацій тощо; особисті приватної особи чи групи осіб.
Реквізити:
1. Назва документа.
2. Текст, що містить:
- дату; час;
- адресу місця проведення;
- організатора (відповідального);
- порядок денний (зміст) заходу;
- коло осіб, яких запрошено;
- умови входу (вільний чи платний); способи проїзду (для зовнішніх).
3. Назва структурного підрозділу чи колегіального органу, або посада і прізвище особи, яка дає оголошення (якщо треба).
Визначальним чинником дієвості візуальних оголошень (реклами) окрім оригінальності змісту є оформлення: відтворення тексту (шрифт) і розміщення його на площині (симетрія, асиметрія), добір кольорів та їх поєднання. Для трансляції по радіо і телебаченню є суттєвим час повідомлення, музичне чи звукове оформлення, чіткість та зрозумілість вимови, оригінальність тексту, композиції чи відеоряду.
АТ "Промзварприлад" повідомляє про самоліквідацію з 11.05.2002. Претензії приймаються протягом 2 міс. від дня публікації цього повідомлення за адресою: Харків-176, вул. Ужгородська, 8.
Тел. для довідок: 111-827, 111-834.
Правління АТ
План роботи - це документ, що встановлює точний і чіткий перелік намічених заходів (робіт) для їхнього подальшого виконання. Він має такі складові: послідовність, обсяг, умови й забезпечення виконання, термін для кожного етапу й для всього обсягу, кошторис, керівників і конкретних виконавців (відповідальних за кожний пункт плану).
Окрім рубрикованого тексту плани можуть мати графіки, таблиці, схеми тощо.
Розрізняють такі групи планів: річні (календарний, фінансовий, навчальний); піврічні (семестрові); квартальні (четвертні); місячні; декадні; тижневі; добові.
Наявність тих чи інших реквізитів обумовлюється видом, формою та призначенням плану:
1. Ґриф затвердження.
2. Назва документа.
3. Назва установи чи структурного підрозділу.
4. Термін, на який укладено план.
5. Порядковий номер.
6.Термін виконання конкретного виду роботи (заходу).
7.Зміст роботи.
8. Посада, прізвище та ініціали виконавця.
9. Посада, прізвище та ініціали відповідального.
10. Відмітка про місце, дату, факт та якість виконання (проведення) роботи.
Службові плани робіт підписують посадові особи, які відповідають за їх виконання, а індивідуальні - ті, хто їх укладає, із наступним затвердженням керівником.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НДІ Укрпівденспецавтоматика
(підпис) С. Ю. Лур'є
20.09.2002
План роботи _______на І півріччя 2003 р.
№ пор. Дата проведення Зміст роботи Учасники Відповідальні про викон. Відмітки Примітки
1
2
3
Голов. інженер (підпис) Б. І. Комісаренко
Директор (підпис) 3. Я. Коміссаров
13. Посвідчення.
14. Постанова.
Постанова - правовий акт, який приймається вищими і центральними органами на базі основних законів та на їх виконання. Текст постанови складається з двох частин: констатуючої й постановчої, визначаються виконавець і терміни виконання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок реалізації,
обліку торгових патентів і контролю за їх використанням
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 1997 р. № 190
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до Положення про порядок реалізації, обліку торгових патентів і контрою за їх використанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1996 р. № 563 (додаються).
Прем'єр-міністр України
(підпис)
Резолюція - це документ, який фіксує рішення, постанову. Найчастіше резолюцію приймають на зборах, з'їздах, конференціях; її вміщують в кінці протоколу або пишуть окремо й додають до нього.
Резолюція складається із вступної (констатуючої) і директивної частин. У констатуючій частині спочатку відзначають досягнення з питання, що розглядається, а потім указують недоліки. У директивній (резолютивній) частині роблять узагальнені висновки, оцінюють роботу, визначають конкретні заходи з кожного питання, спрямовані на виконання поставлених завдань, усунення виявлених недоліків, зазначають відповідальних осіб.
15. Пояснювальна записка.
Пояснювальна записка укладається на вимогу керівника, керівної організації або ж із власної ініціативи й має реквізити, аналогічні доповідним запискам.
Пояснювальна записка може бути:
1. Службовою складовою частиною чи додатком, доповненням іншого документа (плану, проекту, пропозиції, звіту, програми й т. ін.).
У ній укладач або організація обґрунтовує мету, актуальність, новизну й перелік діїосновного документа. Викладає структуру, зміст, функціональне призначення і термін його дії з поясненням можливих позитивних чи негативних наслідків.
2. Документом особистого характеру, у якому аргументовано й доказово пояснюються певні дії укладача або його підлеглих чи причини якихось подій, фактів, провин та ін.
Міністерство харчової промисловості Директорові
України об'єднання "Харківський хлібзавод № 8" Бондар О. Г.
Пояснювальна записка № 16 про порушення технічної дисципліни
Доводжу до Вашого відома, що 17.11.2002 у зв'язку з вимкненням електроенергії в загальній мережі заводу з 20.00 до 24.00 було припинено випікання партії хліба, яка складала 150 (сто п'ятдесят) кг.
Мною, нач. цеху М 2 Пасько В. Ю., щодо цього факту було укладено акт, якай додається.
Зроблено відповідний запис до технологічного чергового журналу, напівфабрикати хліба передано до складу № 4, накладна додається.
Додатки:
1) акт М 4 - 2 арк. у 2 пр.
2) накладна Л? 247 - 1 арк. в 1 пр.
18.11.2002 (підпис) В. Ю. Пасько
16. Протокол.
Протокол - це документ, який відбиває процес і результати роботи колегіальних органів, проведення різних нарад, засідань, обговорень тощо. Протоколом оформляється також діяльність адміністративних органів, слідчих та ін. У ньому занотовуються всі виступи з розглянутих питань та прийняті рішення. Протокол - це первинний офіціальний документ.
Протокол звичайних зборів веде секретар або інша спеціально призначена особа. Після зборів у її розпорядження передаються всі письмові матеріали зборів: листи реєстрації присутніх, тези доповідей і співдоповідей, проекти рішень, письмові запитання учасників зборів та ін. Практикується ознайомлення промовців з записами секретаря перед тим, як протокол друкуватиметься - для уникнення перекручень і неточностей.
Добирати кандидатуру секретаря на відповідальну нараду треба дуже вимогливо: адже хороший протокол може скласти тільки людина грамотна, досвідчена і компетентна в обговорюваних питаннях. Після зборів протокол має бути повністю оформлений і підписаний головою і секретарем зборів. Протокол загальних зборів різних неперіодичних засідань, нарад підписують голова і секретар, а протокол засідань комісій - усі члени президії.

 
 

Цікаве

Загрузка...