WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

доручень, завдань і подається керівникові структурного підрозділу, організації або до керівного органу.
Державна статистична й відомча цифрова звітність укладається на підставі уніфікованих форм (бланків) й у відповідності до затверджених нормативних документів, які вказують порядок їх укладання та оформлення. Внутрішньоорганізаційна звітність менш регламентована щодо форми.
Реквізити:
1. Ґриф затвердження праворуч (для зовнішніх).
2. Штамп установи (якщо не на бланку) - для зовнішнього документа.
3. Назва документа.
4. Заголовок, який має такі дані, як:
- "про роботу атестаційної комісії"; "про роботу відділу...", "про педагогічну (виробничу) практику..." тощо;
- термін звітності (з 09.01.2002 до 09.02.2002, за І квартал 2002 р. тощо);
- статус, посада й місце роботи (навчання) укладача; прізвище та ініціали укладача.
5. Текст, який має такі частини:
- вступ (зазначається обсяг завдань, які були поставлені перед установою, відділом чи конкретною особою за звітний період);
- основна частина (зміст, аналіз виконаної роботи, практики тощо);
- висновки (рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи вдосконалення форм або методів ро-боти, практики, перспективи на майбутнє).
6. Додаток (якщо є):
- службова (доповідна, пояснювальна) записка; довідкові матеріали;
- квитанції, проїзні документи, рахунки тощо про витрачені кошти (для фінансової звітності).
7. Підпис автора документа.
8. Посада керівника установи, його підпис, ініціали та прізвище (для зовнішніх).
9. Дата укладання.
10. Печатка (для зовнішніх).
Звіт про педагогічну практику
студента групи ГЕ-41 географічного ф-ту ХНУ їм. В. Каразіна
Божедая В. І.
Практику проходив із і0.02.2002 до 22.03.2002 в СШ м. Золочів Харківської обл. У школі було створено належні умови для проходження практики. В одному класі було поєднано викладання географії та історії, що створювало певні складнощі в розміщенні наочності та приладів. Кабінет та географічний майданчик достатньо обладнано технічними засобами, але бракує сучасних мап, атласів, нових підручників та довідково-методичної літератури.
За час практики:
1) провів 10 уроків із географії, 4 з них залікові, які проаналізували вчитель-методист і керівник практики;
2) брав участь в обговоренні та аналізі 4 уроків інших практикантів;
3) зібрав інформаційно-довідковий матеріал для написання реферату "Екологічна абетка";
4) розробив і виготував 2 комплекти роздаткового матеріалу (анкети);
5) підготував і провів виховний захід "Дбай про майбутнє сьогодні";
6) брав участь у засіданнях гуртка "Екологія рідного краю" та в укладанні загальношкільної програми "Позакласна краєзнавча робота" на 2002/2003 навч. р.
Успішному проведенню практики значною мірою сприяли допомога й доброзичливе ставлення дирекції та викладачів до студентів-практикантгв.
Додатки:
1) характеристика-вгдгук;
2) план контрольного уроку;
3) план виховного заходу;
4) психологічна характеристика учня.
22.03.2002 (підпис)
9. Інструкція, квитанція.
Інструкція - правовий акт, що містить правила, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони структурних підрозділів, служб, філій, посадових осіб.
Текст інструкції складається з розділів, які мають заголовки, що поділяються на пункти та підпункти, пронумеровані; арабськими цифрами. Текст інструкції повинен починатися з розділу "Загальні положення", де викладено мету та причини видання документа, сфери (межі) розповсюдження (дії), підстави й розробки та інші відомості загального характеру
Інструкції використовують слова "повинен", "належить", "необхідно", "не припускається", "забороняється" та под.
Інструкція оформляється на загальному бланку організації. Заголовок до Інструкції містить визначення об'єкта чи коло питань, на які розповсюджуються її вимоги, наприклад: "Інструкція про ведення бухгалтерського обліку в установі".
Інструкція підписується, затверджується та візується аналогічно до посадової інструкції.
Документи інструктивного характеру "Правила" та "Положення" близькі до попередніх за змістом, призначенням та оформленням.
Посадова інструкція - правовий акт, що видається установою, закладом з метою регламентації організаційно-правового стану працівника, його обов'язків, прав, відповідальності та забезпечення оптимальних умов для його ефективної праці.
Посадові інструкції розробляються на кожну посаду, яка передбачена штатним розкладом.
Текст посадової інструкції містить розділи:
1. Загальне положення.
2. Посадові обов'язки.
3. Права.
4. Відповідальність.
5. Взаємини.
Розділ Загальне положення містить: найменування посади, начальника, порядок призначення та звільнення; перелік нормативних, медичних та інших документів, якими керується працівник; кваліфікаційні вимоги (рівень освіти, стаж роботи); вимоги, що висувають робітникові стосовно спеціальних знань.
Розділ Посадові обов'язки встановлює конкретний зміст діяльності працівника, перелічує види робіт, які виконує працівник даної посади та характер його дій ("керує", "готує", "затверджує", "розглядає", "виконує", "забезпечує", "відповідає" тощо).
Розділ Права закріплює повноваження, які забезпечують виконання обов'язків: право приймати рішення, давати вказівки з конкретних питань, самостійно підписувати документи, право звертатися із пропозиціями до керівника; репрезентувати від імені підрозділу чи закладу в інших організаціях, право робити запити щодо необхідної для роботи інформації, а також право вимагати виконання певних дій від інших працівників.
Розділ Відповідальність визначає міру персональної відповідальності працівника. Відповідальність робітника визначається згідно з чинним законодавством і може бути дисциплінарною або адміністративною.
Розділ Взаєминиокреслює: від кого, у який термін і яку інформацію отримує працівник; кому, яку й у який термін її надає; із ким узгоджує проекти документів та інші питання його інформаційних взаємозв'язків.
Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є:
1. Підпорядкування міністерству (для державних).
2. Повна назва організації.
3. Найменування структурного підрозділу.
4. Назва документа, число, дата та місце укладання.
5. Заголовок до тексту.
6. Підпис керівника підрозділу і ПІБ.
7. Затвердження (підписується керівником або його замісником).
8. Віза (накладається керівниками залежних підрозділів та юридичним відділом).
9. Дата затвердження.
Час дії посадової інструкції починається від дати її затвердження.
10. Лист.
Службові листи (офіційна кореспонденція). Є два види:
а) офіційне листування міждержавних установ чи іноземних представництв у дипломатичній практиці;
б) ділове (комерційне) листування, яке має напівофіційний характер, для ділових контактів між фірмами, установами, закладами тощо.
Службовий лист це один із різновидів інформаційних документів для писемного спілкування й оперативного управління процесами діяльності організацій, установ та їх структурних підрозділів. Загальноусталений принцип побудови змісту

 
 

Цікаве

Загрузка...