WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

вносять індивідуальний конкретний зміст і реквізити.
Довідки, що відображають основну діяльність організації, можуть бути зовнішніми і внутрішніми.
Зовнішні довідки укладаються для подання до іншої, як правило, вищої організації і підписуються, крім укладача, ще й керівником організації чи установи та завіряються печаткою.
Внутрішні - укладаються для подання керівництву організації або на розгляд до колегіального органу, підписуються лише укладачем і не потребують печатки.
Реквізити:
1. Назва міністерства, якому підпорядкована організація, (для державних).
2. Повна назва організації, установи, що видає довідку.
3. Адресат - посада, назва установи, прізвище та ініціали (для службових).
4. Дата видачі
5. Місце укладання.
6.Назва документа та його номер (посередині).
7.Заголовок до тексту (для службових).
8. Текст:
- прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, якій видається довідка (у називному відмінку);
- назва установи, закладу, до яких подається довідка. (У тексті слід уникати архаїчних зворотів типу: "Цим повідомляємо. ..", "Пред'явник цього...","...дійсно проживає...", "... справді працює... >, "... зараз навчається..." та ін. )
9. Посада укладача, керівника (ліворуч), ініціали та прізвище.
10.Печатка.
Житлово-експлуатаційне управління № 27 Нагірного р-ну пров. Семенівський, 51, м. Харків, 61032, тел. 337-329
04.10.2002 м. Харків
Довідка № 203
п. Леонтович Валерій Йосипович мешкає з 09.04,69 за ад ресою: м. Харків-22, вул. Тарасівська, 8, к. 3. Займає загальну житлову площу 38 м2.
Видано для подання до відділу обліку та розподілу житлової площі виконкому Харківської міської ради народних депутатів.
Начальник ЖЕУ (підпис) Е. В. Дерегус
(печатка)
4. Договір.
Договір - письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між організаціями.
Цивільний кодекс передбачає такі договори: поставки, купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції, позики, наймання житлового приміщення, підряду.
Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:
1) назву документа;
2) зазначення місця укладання й дати;
3) вступну частину (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);
4) зміст договору;
5) термін виконання договору;
6) кількісні та якісні показники продукції;
7) зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми;
8) порядок виконання роботи;
9) порядок розрахунків між сторонами;
10) додаткові умови до договору;
11) вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;
12) порядок і місце розв'язання суперечок;
13) загальний термін дії договору;
14) юридичні адреси сторін, що укладають договір;
15) власноручні підписи сторін;
16) печатки установи або обох сторін, які укладають договір.
Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.
Договір
м. Київ, шістнадцятого лютого тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року
Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваторній, 12, кв. З, далі йменована "Продавець", з одного боку, та Охріменко В'ячеслав Григорович, що проживає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі йменований "Покупець", з другого боку, уклали цей договір про таке:
1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігів-ської області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, ого-рожа. Інвентаризаційна оцінка - ... (прописом) гривень.
2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лю-того 1990 року, і проданий Покупцеві за ... (прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.
3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.
4. Витрати у здійсненні цього договору сторони виплачують порівну.
5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, погріб і земельна ділянка.
Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, другий видано Покупцеві.
Юридичні адреси сторін:
Продавець: Київ-53, вул. Обсерваторна, 12, кв. З
Покупець: Київ-03, вул. Грінченка, 5, кв.32
(підпис) Г. П. Бойко
(підпис) В. Г. Охріменко
5. Доповідна записка.
Доповідна записка - це документ на ім'я керівної посадової особи зі звітом про виконання певної роботи, завдань, доручення; може містити висновки та пропозиції укладача.
Доповідна записка укладається за вказівкою керівника або ж з ініціативи її автора й може також містити повідомлення про наявний факт, подію, ситуацію, що склалася з укладачем, його підлеглими чи на підприємстві, ділянці тощо. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки спонукати керівника до прийняття конкретних рішень.
Доповідні записки поділяються:
1. За походженням на внутрішні, що адресуються керівникові організації або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, що адресуються керівництву, якому підпорядкована дана організація.
Внутрішні доповідні записки підписує той, хто їх укладає. Зовнішні оформляються на службовому бланку організації з підписом автора та його керівника.
2. За призначенням на звітні, інформаційні та ініціативні.
Реквізити:
1. Місце укладання - повна назва організації, від імені якої укладається записка, та її реквізити (для зовнішніх).
2. Адресат - посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, якій подається записка, у давальному відмінку.
3. Адресант - посада, назва підрозділу, дільниці (для внутрішніх), звання, прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, яка подає записку, у родовому відмінку.
4. Назва документа, номер (для внутрішніх).
5. Заголовок ("про..."}.
6. Текст може поділятися на такі частини:
а) загальну лаконічний і точний виклад суті події, інформації, пропозиції;
б) описову - аргументоване пояснення причини, факту, учинку, події; з'ясування певних положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо);
в) висновкову конкретні пропозиції щодо оптимальних способів вирішення, подолання чи усунення заяв-лених в описовій частині фактів.
7. Додаток (якщо є) іззазначенням кількості сторінок, примірників тощо.
8. Посада автора (якщо вона не зазначалася в п.3) - ліворуч, підпис укладача (для внутрішніх), керівника організації (для зовнішніх) праворуч та розшифрування підпису.
9. Дата укладання (якщо вона не зазначалася в п.1) цифрами.
Директорові Харківської
ЗСШ № 144
п. Колінько В. О.
класного керівника 10-Б класу
Осташа Олексія Юхимовича
Доповідна записка про участь в олімпіаді
Згідно з наказом № 7-6 від 19.03.2002 я, учитель історії України Осташ О. Ю., очолював учнівську делегацію у складі 10 осіб до м. Київ, де 24-27.03.2002 відбувалася національна шкільна олімпіада з історії.
Учнь

 
 

Цікаве

Загрузка...