WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

Українське ділове мовлення
Відповіді до екзамену
1. Автобіографія. Прокоментуйте, складіть і запишіть цей документ.
Автобіографія - документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності.
Незважаючи на довільний виклад тексту, від імені першої особи обов'язково зазначаються такі відомості:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові теперішні та колишні, якщо були зміни (у називному відмінку однини).
3. Дата народження: число, місяць (літерами), рік.
4. Місце народження: село, селище, місто (у наз. відмінку), район (у родовому відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у наз. відмінку). Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.
5. Відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).
6. Перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі та ін.
7. Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).
8. Нагороди, стягнення, заохочення.
9. Відомості про громадську роботу.
10. Короткі відомості про склад сім'ї (без займенників).
Якщо неодружені:
батько, мати (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, посада та місце роботи); сестри, брати, якщо вони не мають своєї сім'ї.
Якщо одружені:
дружина, чоловік (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання); діти (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).
11. Повна домашня адреса, номер телефону.
12. Дата укладання (ліворуч).
13.Підпис укладача (праворуч).
Існують: а) автобіографія-розповідь, яку укладають в описовій (довільній) формі;
б) автобіографія-документ, у якій точно викладають основні факти;
в) автобіографія-документ спеціального призначення, у якій детально викладаються факти життя та діяльності як укладача, так і його родичів.
Автобіографія
Я, Піддуда Карній Ілліч, народився 5 березня 1970 р. в с-щі Високе Балаклгйського р-ну Харківської обл.
Після закінчення 1987 р. Балаклійської СШ № 2 працював механізатором колгоспу "Світлий шлях".
З 1988 до 1990 р. служба у війську.
З 1991 р. студент механіко-математичного факультету Харківського державного університету. Закінчив ХДУ 1995 р. за фахом викладач математики.
З 1995 р. працюю вчителем математики Харківської ЗСШ № 105.
З 1996 р. виконую обов'язки голови профкому школи (на громадських засадах).
Склад сім'ї:
дружина - Піддуда Надія Федорівна, 1972 р. народж., завідувач Харківської дитячої б-ки їм. В. Стуса;
син - Піддуда Геннадій, 1994р. народж., школяр ЗСШ № 105.
Домашня адреса: 61058, Харків-58, вил. Б. Чичибабіна, 9, к.110.
Тел. 430-218
15.05.2002 (підпис)
2. Акт.
Акт - це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.
Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом.
Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції.
Акти поділяються на законодавчі та адміністративні.
Законодавчі містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.
Адміністративні укладають після попередніх ухвал, коли відбувається:
1. Приймання-передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо.
2. Приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об'єктів.
3. Проведення випробувань нової техніки чи обладнання.
4. Списання непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей.
5. Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація матеріальних цінностей
6. Нещасний випадок (травма, аварія, стихійне лихо, ДТП).
Набувши юридичної сили після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі якого порушують адміністративну судову чи кримінальну судову справу.
Вступна частина акту
1. Автор документа - підпорядкування міністерству (якщо є), повна назва установи, (ліворуч, якщо є затверддження, в іншому разі посередині).
2. Затвердження - посада, підпис, розшифрування підпису, дата (праворуч).
3. Дата заактування факту чи події (вказують останній день роботи).
4.Місце укладання (праворуч).
5. Назва документа (посередині з великої літери) та номер.
6.Заголовок ("про...").
Констатуюча частина
7. Текст:
підстава (наказ і номер, посада керівника, назва установи, дата);
- якщо акт укладено комісією, то замість слова "Присутні" пишуть: "Голова комісії", потім - "Члени комісії" з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, то перелічують і їх);
- виклад мети й завдання акта, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів та висновків.
8. Кількість примірників акта й місце їх зберігання.
9. Додатки до акта (кількість примірників і сторінок).
10.Підписи голови, членів комісії, присутніх (у разі потреби) та розшифрування підписів.
Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі змістом акта він ознайомлений.
Особа, яка не згодна зі змістом акта, повинна підписати його із зазначенням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії треба оформляти на окремому аркуші й додавати до акта.
Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, визначається нормативними документами або практичними потребами.
Уклавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.
3. Довідка.
Довідка - це документ інформаційного характеру, що містить опис та підтвердження біографічних і юридичних фактів, діяльності окремих осіб чи обставин діяльності закладів, установ.
Довідки поділяються на особисті та службові.
Особисті підтверджують той чи інший біографічний або юридичний факт конкретної особи.
Службові повинні об'єктивно відображати стан справ конкретного підрозділу, дільниці чи всього підприємства. Укладання службової довідки потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, зіставлення і ґрунтовного аналізу отриманих даних про факти й події службового характеру. У ній можуть наводитися таблиці, графіки, приєднуватися додатки. Якщо довідка охоплюєвідомості з декількох питань, її текст може складатися з розділів.
Як службові, так і особисті довідки укладаються посадовими особами або уповноваженими органами на вимогу конкретної службової особи та на запит або за вказівкою вищої організації, установи. Частіше для цього використовують бланки організації чи підприємства, до яких

 
 

Цікаве

Загрузка...