WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

выгода ? упущений зиск
усиленная ответственность ? підвищена відповідальність
устав предприятия ? статут підприємства
устранение нарушения ? усунення порушення
утвержденная смета ? затверджений кошторис
учет выполнения ? облік виконання
учет кадров ? облік кадрів
учредитель организации ? засновник організації
учредительное собрание ? установчі збори
фактический объем ? фактичний обсяг
целевое назначение ? цільове призначення
целесообразность работ ? доцільність робіт
является неотъемлемой частью ? є невід'ємною частиною
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(КОМЕРЦІЙНІ АКТИ, ПРОТОКОЛИ РОЗБІЖНОСТЕЙ ДО ДОГОВОРІВ, ПРЕТЕНЗІЙНІ ЛИСТИ, ПРЕТЕНЗІЇ, ПОЗОВНІ ЗАЯВИ)
акт-уведомление - акт-повідомлення
акцептированная форма расчета - акцептована форма розрахунку
безосновательная претензия - безпідставна претензія
вагон, который поступил - вагон, що надійшов
ведомственная принадлежность - відомча належність
взыскать неустойку (штраф) - стягнути неустойку (штраф)
возложить материальную ответственность - покласти матеріальну відповідальність
воздушный транспорт - повітряний транспорт
возможная причина - можлива причина
возникновения спора - виникнення суперечки
в принудительном порядке - у примусовому порядку
в присутствии свидетеля - у присутності свідка
в связи с... - у зв'язку з...
в тот же срок - у той (такий) самий термін, протягом такого самого часу (строку, терміну)
вывод эксперта - висновок експерта
выдача груза - видача вантажу
выполнение требования - виконання вимоги
выявить факты - виявити факти
грузовая - вантажна
скорость -швидкість
грузополучатель - вантажоодержувач
грузоотправитель дело - вантажовідправник
передать денежное - справу передати
выражение - грошове вираження
добровольная основа - добровільна засада
доказательная сила - доказова сила
доказательство неиспользования - доказ невикористання
должный порядок - належний порядок
дополнительные сведения - додаткові відомості
до этого (настоящего) времени - до цього часу
железная дорога - залізниця
железнодорожный транспорт - залізничний транспорт
зависимо от - залежно від
завод-изготовитель - завод-виготовлювач
задержка отгрузки - затримка відвантаження
засвидетельствовать обстоятельств - засвідчити
- обставини
заявитель иска - заявник позову
извлекать из спецификации (договора) - вилучати із специфікації (договору)
излишек груза - надлишок вантажу
исковое заявление - позовна заява
использовать акредитив - використати акредитив
исправность пломбы - справність пломби
истец - позивач
исчислять за порчу - вираховувати за псування
касательно перевозки - стосовно перевезення
количество (качество) товара - кількість (якість) товару
коммерческий акт - комерційний акт
лишать возможности - позбавляти можливості
материально ответственное лицо - матеріально відповідальна особа
назначение продукции - призначення продукції
на рассмотрение - на розгляд
нарушение обязательств - порушення зобов'язань
недоброкачественность товара - недоброякісність товару
недопоставка товара - недопостачання товару
недополученные ценности - недоотримані цінності
недостача товаров - нестача товарів
немедленно сообщить - негайно повідомити
начислить штраф - нарахувати штраф
несколько пунктов договора - кілька пунктів договору
несоответствие данным - невідповідність даним
обосновать возражение - обгрунтувати заперечення
обращаться с грузом - обходитися з вантажем
описание повреждений - опис ушкоджень
оплатить неустойку (штраф) - сплатити неустойку (штраф)
опоздание на.... - запізнення на...
определенный срок - визначений термін
основание для... - підстава для...
ответчик - відповідач
отказ от... - відмова від...
отфузить товар - відвантажити товар
отправитель груза - відправник вантажу
отсутствие акта - відсутність акта
перевести (перечислить) на счет - переказати на рахунок
платежное требование (поручение) - платіжна вимога (доручення)
повод (основание) для подачи - привід (підстава) для подання
повреждение груза - ушкодження вантажу
подача вагона - подання вагона
подлежать возвращению - підлягати поверненню
подтверждающий документ - підтверджувальний документ
подъездной путь - під'їзна колія
поисковая переписка - розшукове листування
по контракту - за контрактом
покупатель обязан - покупець зобов'язаний
получатель товара - отримувач товару
полученный груз - отриманий (одержаний) вантаж
по накладной - за накладною
порча груза - псування вантажу
поставка товара - постачання товару
поставляемая продукция - продукція, що постачається
поставлять продукцию - постачати продукцію
поставщик обязан - постачальник зобов'язаний
по счету - за рахунок(ком)
потеря груза - втрата вантажу
потребитель продукции - споживач продукції
по требованию получателя - на вимогу отримувача (одержувача)
по цене - за ціною
предложение стороны - пропозиція сторони
предложить покупателю - запропонувати покупцеві
предоставить уценку - надати знижку
представитель организации - представник організації
предъявлять иск через суд - позивати через суд
признать недостачу - визнати нестачу
при каких обстоятельствах - за яких обставин
приложение к акту - додаток до акта
приложенный к нему - доданий до нього
принять претензию(иск) к рассмотрению - прийняти претензію(позов) до розгляду
причитающаяся сумма - належна сума
продукция отгружена (выгружена) - продукцію відвантажено (вивантажено)
производить иск - учиняти позов
просрочка возвращения тары - прострочення повернення тари
протокол разногласий - протокол розбіжностей
пункт договора, вызывающий возражение (отрицаемый пункт) - заперечуваний пункт договору
пункт назначения (отправления) - пункт призначення (відправлення)
работник транспорта - працівник транспорту
разгрузка вагона - розвантаження вагону
разногласия по вопросам - розбіжності з питань
рассмотреть иск - розглянути позов
расчет проводится - розрахунок провадиться
решение принято - ухвала прийнята (ухвалено)
руководствуясь пунктом - керуючись пунктом
свидетель осмотра - свідок огляду
связанный с... - пов'язаний із...
скорость передвижения - швидкість пересування
следствием этого является - як наслідок цього є о
согласие удовлетворить претензию - згода задовольнити претензію
согласно с - згідно із (з)
соответствующие отметки - відповідні позначки
сортность продукции - сортність продукції
составление акта - складання акта
состояние пути - стан шляху (колії)
спорный вопрос - спірне питання
срок отгрузки (поставки) - строк (термін) відвантаження

 
 

Цікаве

Загрузка...