WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

питання
осуждать линию (внешнеполитический курс) - засуджувати лінію (зовнішньополітичний курс)
отвести внимание общественности (предложение, обвинение) - вшвести увагу громадськості (пропозицію, звинувачення)
отдавать отчет - усвідомлювати
отзывная грамота - відклична грамота
отклонять предложение (претензии) - відхиляти пропозицію (претензії)
отозвание дипломатического представителя - відклик дипломатичного представника
?
отойти от позиции (от договоренности, от сотрудничества) - відійти від позиції (від домовленості, від співробітництва)
перевести текст документа - перекласти текст документа
перевести на практические рельсы - перевести на практичні рейки
перейти всякие границы - перейти всякі межі
пограничный контроль - прикордонний (митний) контроль
подать в отставку - подати у відставку
подразумеваемый адрес - гадана адреса
подтверждать неизменность - підтверджувати незмінність
подчеркнуть необходимость - підкреслити необхідність
поиск взаимоприемлемого решения вопроса о... - пошук взаємоприйнятного рішення з питання про...
политика неприсоединения - політика неприєднання
пользоваться случаем - користуватися нагодою
правительство считает - уряд вважає
правящие круги - владні (правлячі) кола
превзойти все предположения - перевершити всі припущення
перейти всякие границы - перейти всі межі
преддверие переговоров - переддень (напередодні) переговорів
предоставлять помощь - надавати допомогу
предпосылки [для] сотрудничества - передумови [для] співробітництва
представлять интересы - представляти інтереси
предусматривать ответные меры - передбачати заходи у відповідь
привести аргументы (доводы) - навести аргументи (докази)
привести к ослаблению позиции (к осложнениям) - привести до послаблення позиції (до ускладнень)
привести мнение (точку зрения) - навести думку (погляд)
приглашение исходит от... - запрошення йде від...
признательность народа - вдячність народу
произнать правительство де-юре - визнати уряд де-юре
прийти к взаимопониманию (к договоренности) - прийти до взаєморозуміння (до домовленості)
принимающее государство - держава, що приймає
приносить пользу (благодарность) - приносити (давати) користь (висловлювати подяку)
принять к сведению - взяти до відома
приходится констатировать - доводиться констатувати
проводить совещание (заседание, съезд, неофициальные встречи, брифинг) - проводити нараду (засідання, з'їзд, неофіційні зустрічі, брифінг)
провозглашать принципы - проголошувати принципи
путем сотрудничества - шляхом співробітництва
разрешать проблему (вопрос) - розв'язувати проблему (вирішувати питання)
разрыв дипломатических отношений - розірвання дипломатичних відносин
расстановка сил - розстановка сил
расторжение международных договоров - розірвання міжнародних угод
ратификация границы - ратифікація кордону
региональное соглашение - регіональна угода
режим наибольшего благоприятствования - режим найбільшого сприяння
свести трудности к... - звести труднощі до...
содержание документа - зміст документа
содержится информация о....(призыв к..-) - міститься інформація про... (заклик до..-)
соответствующие шаги - відповідні кроки
сопроводительная нота - супровідна нота
сосредоточить внимание (усилия) - зосередити увагу (зусилля)
становление отношений - становлення відносин
субъект международного права - суб'єкт міжнародного права
суверенное равенство государств - суверенна рівність держав
уверение в... - запевнення в...
угроза силой - загроза силою
уделять внимание - приділяти увагу
уйти в отставку - піти у відставку
уйти от обсуждения (от решения, от ответственности) - уникнути обговорення (рішення, відповідальності)
уклоняться от ответственности - ухилятися від відповідальності
урегулирование вопроса - урегулювання питання
утверждается право народов - утверджується право народів
факт признания - факт визнання
чрезвычайноеположение - надзвичайне становище
юридические гарантии - юридичні гарантії
юрисдикция государства - юрисдикція держави
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ
ТИПОВІ ФРАЗИ В ОФЕРТАХ 1
( 1ПИСЬМОВА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРУ, ЯКУ РОБИТЬ ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЦЕВІ)
Отвечая на Ваш запрос от _____
дата Відповідаючи на Ваш запит від ___.
дата
касательно поставки... стосовно поставки...
В ответ на Ваш запрос сообщаем... У відповідь на Ваш запит повідомляємо...
Благодарим за запрос и высылаем твердую Оферту на поставку.. Дякуємо за запит і висилаємо тверду оферту на поставку..
С благодарностью подтверждаем получение Вашего запроса и делаем Вам твердое предложение на поставку.. З вдячністю підтверджуємо отримання Вашого запиту і робимо Вам тверду пропозицію на поставку..
В ответ на Ваш запрос предлагаем Вам в счет взаимных поставок ____
количество
метров шерстяных и _____
количество
метров шелковых тканей У відповідь на Ваш запит пропонуємо Вам у рахунок взаємних поставок ____
кількість
метрів шерстяної та ____
кількість
метрів шовкової тканини
Ссылаясь на Ваш запрос от ___
дата
хотим предложить Вам.. Посилаючись на Ваш запит від ___, хочемо запропонувати Вам. дата
Благодарим за Ваш запрос на поставку ____________
название товара
и сообщаем, что мы могли бы предложить Вам... Дякуємо за Ваш запит на поставку ________
назва товару
і повідомляємо, що ми могли б запропонувати Вам...
... с поставкой равными месячными партиями ... з поставкою однаковими місячними партіями
Качество товара будет полностью соответствовать образцам, которые Вы получили от нас на прошлой неделе Якість товару повністю відповідатиме зразкам, які Ви отримали від нас минулого тижня
Прилагаемый сертификат должен служить окончательным подтверждением качества товара Сертифікат, що додається, повинен бути остаточним підтвердженням якості товару
Сообщаем Вам, что товар соответствует международным стандартам Повідомляємо Вам, що товар відповідає міжнародним стандартам
Платеж производится посредством инкассо против представления отгрузочных документов и сертификата качества Платіж здійснюється через інкасо проти представлення документів на відвантаження та сертифіката якості
?
Платеж должен производиться через банк страны продавца против предъявления счета и транспортных документов Платіж має здійснюватися через банк країни продавця проти подання рахунка і транспортних документів
Платеж осуществляется наличными против предъявления коносамента Платіж здійснюється готівкою проти пред'явлення коносаменту
Платеж производится посредством инкассо против предъявления грузовых документов Платіж здійснюється через інкасо проти пред'явлення вантажних документів
Платеж должен быть произведен в форме безотзывного и подтвержденного аккредитива, открытого в... Платіж має бути здійснений у формі безвідкличного й підтвердженого акредитиву,

 
 

Цікаве

Загрузка...