WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ
ЗМІСТ
Типові мовні звороти організаційних документів ....................................................... ..3
типові мовні звороти розпорядчих документів ............................................................ ..7
Типові мовні звороти довідково-інформаційних документів...................................... ..8
Типові мовні звороти документації з кадрово-контрактових питань ........................ 11
Типові мовні звороти особистих офіційних документів.............................................. 13
Типові мовні звороти документів з посередницькою діяльністю............................... 16
Типові мовні звороти документування господарсько-претензійної діяльності ........ 22
Типові мовні звороти обліково-фінансових документів.............................................. 26
Типові мовні звороти податкової документації............................................................ 29
Типові мовні звороти документів з організації зовнішньоекономічної діяльності... 32
Типові мовні звороти ...................................................................................................... 35
Типові мовні звороти документів у видавничій діяльності ........................................ 37
Типові мовні звороти документального підтвердження операцій ............................. 38
Типові мовні звороти дипломатичних
Типові фрази в офертах .................................................................................................. 45
Типові вислови та фрази прохання................................................................................. 47
Типові відповіді на прохання і пропозиції.................................................................... 50
Типові фрази листа - нагадування................................................................................. 52
Типові мовні звороти рекламаційних листів і листів-претензій ................................ 54
Типові мовні звороти, що вживаються у рекламаціях................................................. 56
Типові мовні звороти відповідей на "сердиті" листи................................................... 58
Типовні мовні звороти вибачення.................................................................................. 58
Типові мовні звороти висловлення подяки................................................................... 58
Типові вислови супровідних листів............................................................................... 62
Вітальні звороти ……………………………………………………………………… 63
Додаток 1 Назви мешканців населених пунктів України …………………………. 66
Додаток 2 Перелік посад керівників, спеціалістів та службовців ………………... 87
Додаток 3 Перелік графічних скорочень звань і посад……………………………. 97
Додаток 4 Графічні скорочення назв місяців, днів тижня, років………………….. 99
Перелік найпоширеніших графічних скорочень……………………………………. 100
СПРАВОЧИНСТВО (діловодство) - це діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.
Основними елементами справочинства є письмові документи та документування, тобто створення документів.
ДОКУМЕНТ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.
Документи широко використовуються у нашій повсякденній діяльності як джерела та носії інформації, вони сприяють удосконаленню внутрішньої організації будь-якого підприємства, закладу чи установи, є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.
Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.
Документ має бути достовірним, переконливим, належним чином відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки. Більшість документів має задовольняти такі вимоги, як придатність до тривалого зберігання, максимальна точність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, його слід правильно скласти як за формою, так і за змістом.
Відповідно до цих вимог виділяють такі види документів за ознаками класифікації та групами.
ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРУПИ ДОКУМЕНТІВ
За спеціалізацією Загальні
З адміністративних питань
Спеціалізовані з фінансових, комерційних питань та ін.
За призначенням Організаційні
Розпорядчі
Інформаційні
Колегіальних органів
За походженням Внутрішні
Зовнішні
За напрямом
Вхідні
Вихідні
За джерелами виникнення Первинні
Вторинні
За формою Стандартні
Індивідуальні
За технікою відтворення Рукописні
Відтворені механічним способом
За секретністю Для службового користування
Секретні
Цілком секретні
За терміном виконання Звичайні безстрокові
Термінові
Дуже термінові
За складністю Односкладні
Складні
За стадіями створення Оригінали
Копії
За терміном зберігання Постійного зберігання
Тривалого зберігання (понад 10 років)
Тимчасового зберігання (до 10 років)
Складовими частинами справочинства (діловодства) є система документації, документування й організація роботи з документами. Тобто справочинство охоплює сукупність документів, прийомів, способів та форм роботи з ними.
Система документації - це сукупність документів, взаємопов'язаних між собою, що взаємодіють та створюють цілісні утворення із певними специфічними рисами. Систем документації багато. Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) документів. Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють специфічні (галузеві) документаційні системи, як-от: банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юридична тощо.
ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
(ПОЛОЖЕННЯ, СТАТУТ, ІНСТРУКЦІЯ, ПРАВИЛА ТА ІН.)
аппарат управления - апарат управління
арендные отношения - орендні відносини
брать обязательства - брати зобов'язання
в зависимости от оснований - залежно від підстав
в порядке, принятом общим собранием - у порядку, ухваленому загальними зборами
в порядке, установленном для... - у порядку, встановленому для…
в пределах своих полномочий - у межах своїх повноважень
в пределах собственных средств - у межах власних коштів
в связи с (тем, что, этим) - у зв'язку з (тим, що, цим)
в случае досрочного выбытия - при достроковому вибутті
в случае необходимости - за необхідності
в соответствии с (действующим законодательством) - згідно з (чинним законодавством)
в сроки - у строки (терміни)
ввести в состав - ввести до складу
внеочередной созыв - позачергове скликання
возместить ущерб, который... - відшкодувати збитки, яких...
возмещение ущерба - відшкодування збитків
вопрос относительно... - питання щодо
временно отстраненный (уволенный) член - тимчасово усунений (звільнений) член
граждане,

 
 

Цікаве

Загрузка...