WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Порядок оформлення платіжної відомості - Реферат

Порядок оформлення платіжної відомості - Реферат

виготовлення.
Документи повинні складатися чітко, розбірливо, без підчисток, забруднень та інших дефектів, які б викликали сумнів щодо дійсності документа і правильності господарської операції. Вільні рядки в документах повинні прокреслюватися.
Помилки в первинних документах виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або суму закреслюють тонкою рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильний текст або суму. Виправлення помилок повинно бути застережено надписом "Виправлено" і підтверджено підписами осіб, які підписали цей документ з зазначенням дати виправлення. Якщо помилку виявлено обліковими працівниками в документі, складеному не в бухгалтерії (наприклад, авансовому звіті підзвітної особи), про необхідність її виправлення повідомляють осіб, які допустили помилку. Вони також повинні підписувати застереження про зроблені виправлення.
Для нарахування заробітної плати, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок на багатьох підприємствах здійснюють у Розрахунковій або Розрахунково-платіжній відомостях. У лівій частині Розрахунково-платіжної відомості записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її видами (відрядно, погодинно, премії та інші нарахування), а в правій - утримання за їх видами і суми до видачі.
Розрахунково-платіжні відомостіскладають щомісячно по кожному цеху, допоміжних і підсобних службах, відділах з групуванням прізвищ працюючих у розрізі категорій.
Групування заробітної плати у відомостях по цехах та інших структурних підрозділах за категоріями працівників і видами ' заробітної плати сприяє оперативному складанню звітності по праці та заробітній платі, контролю за її використанням та напрямками витрат.
Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі відповідних первинних та групових документів.
Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади (на основі штатного розкладу); про присвоєні розряди (на основі наказів директора підприємства), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо).
Платіжні відомості підписують керівник підприємства і головний бухгалтер. Для одержання зведених даних нарахованої заробітної плати, а також даних про використання Фонду оплати праці за її складом і категоріями працівників у розрізі, необхідному для контролю і складання звітності, слід підсумкові дані розрахункових відомостей по цехах, відділах підсумувати в цілому по підприємству. З цією метою складаються таблиці № 3 і № 4 або № 5.
Підприємство АТ "Світ"
Цех, відділ_____________
До Розрахункової відомості № І,
В касу для оплати: у сумі одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 26 коп.
Директор Христенко Т.А.
Гол, бухгалтер Берко О. В.
За цією платіжною відомістю сплачено одна тисяча сімсот тринадцять грн. 76 коп.
та депоновано двісті сорок п'ять грн. і0 коп.
Касир Ткаченко О.О.
Бухгалтер Щериля Ю.Б.
Касовий ордер № 25 від 10 березня 1999 р.
Відомість склав Мірошниченко В.М. (підпис)
Відомість перевірив Бовтюшко ОМ. (підпис)
Зворотний бік Платіжної відомості
Платіжна відомість № 1 за лютий 2000 р.
№ п/п
Таб. № Прізвище, ім'я, по батькові Сума до видачі
Підпис
1 2 3 4 5
1. 9 Христенко Т.А. 252,95
2. 5 Берко О.В. 441.44
3. 7 Бабак Д.О. 377,94
4. 3 Козоргз О.П. 245,5 -
5. 2 Шевченко А. В. 308,13
6. 9 Решетко Н.С. 128,34
7. 4 Марченко О.П. 91,62
8. 1 Сімахіна О.К. 112,84
Разом 1959,26
У таблиці № 3 "Зведення даних по розрахунках з робітниками і службовцями", що складається апаратом бухгалтерії, наводяться розгорнуте сальдо по рахунку № 70 "Розрахунки з оплати праці" на початок і кінець місяця, загальна сума нарахованої та сплаченої заробітної плати за місяць, сума відрахувань із заробітної плати.
У таблиці № 4 "Зведення заробітної плати за її складом і категоріями працюючих", що складається плановим відділом
або відділом праці і заробітної плати, наведено зведені дані про нараховану заробітну плату за її складом і категоріями
працюючих.
Таблиця № 5 "Зведення нарахованої заробітної плати за її складом і категоріями працюючих і зведення по розрахунках з робітниками і службовцями" застосовується при зведенні апаратом бухгалтерії узагальнених даних про нараховану заробітну плату за її складом і категоріями працюючих по розрахунках з робітниками і службовцями.
Таблиці № 3 і № 5 є основою для складання довідки в банк про нараховану і належну заробітну плату і для перерахування до бюджету податку, відрахованого із заробітної плати робітників і службовців.
Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію:
1) здійснюються розрахунки з робітниками і службовцями;
2) вони є формою аналітичного обліку до рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці". Показники цієї відомості використовуються також для складання звітності по праці.
Основою для нарахування і виплати заробітної плати може слугувати Розрахунково-платіжна відомість, до якої вноситься додаткова графа "Підпис про одержання або відмітка про видачу". Якщо видача заробітної плати за другу половину звітного місяця здійснюється за платіжними відо-мостями, що складаються бухгалтерією по кожному цеху, відділу, підпис одержувача ставиться у платіжній відомості.

 
 

Цікаве

Загрузка...