WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Документування діяльності по кадрах - Реферат

Документування діяльності по кадрах - Реферат

покарання);
- моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);
- висновки;
- призначення характеристики (при потребі);
4. Дата складання
5. Підпис керівника установи
6. Печатка
Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.
2.10 Графік відпусток
Кожна організація чи установа перед початком кожного року зобов'язана складати графік відпусток. Проект його готує відділ кадрів, який попередньо погоджується з керівниками підрозділів. Графік відпусток погоджується і затверджується керівником підприємства і ознайомлюється з усіма працівниками.
2.11. Доручення
Доручення - це документ, який організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.
Залежно від суб'єкта, дії доручення поділяються на:
- особисті (особа доручає особі);
- офіційні (установа доручає особі чи установі);
Особисте доручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.
Реквізити особистого доручення:
1. Назва виду документа
2. Текст
3. Дата
4. Підпис особи, яка склала доручення
5. Завірення підпису
Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.
Реквізити офіційного доручення;
1. Штамп
2. Номер
3. Дата
4. Назва виду документу
5. Текст
6. Зразок підпису особи, якій видано доручення
7. Підпис керівника установи
8. Печатка
Текст доручення містить такі відомості:
" прізвище, ім'я, по-батькові, посада особи (в офіційному дорученні - назва установи), яка видає доручення;
" прізвище, ім'я, по-батькові, посада особи, якій видається доручення;
" назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;
" напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;
" термін дії доручення;
" назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.
2.12. Розписка
Розписка - це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі і отримання документів, товарів, грошей.
Реквізити розписки:
1. Назва виду документа;
2. Текст, що містить:
- прізвище, ім'я, по-батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;
- прізвище, ім'я, по-батькові та посада особи, яка передала цінності;
- у чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість - словами і цифрами);
- відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності
- підстава передачі і отримання цінності;
3. Дата
4. Підпис особи, яка отримала цінності
5. Завірення підпису (у приватній розписці)
Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа - представник установи - отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.
3. Зразки оформлення документів
3.1 Зразок заяви про прийняття на роботу
Генеральному директорові закритого акціонерного товариства "Деревобуд"
Кравчуку В.С.
Ткача Андрія Петровича,
який мешкає за адресою:
вул. Франка, 76/50,
02183, м.Київ - 183,
тел.: 512-39-35
Заява
Прошу зарахувати мене на посаду інженера деревообробного цеху.
Додаток:
1. Копія диплому про вищу освіту в 1 прим.
2. Трудова книжка.
3. Особовий листок з обліку кадрів в 1 прим.
15. 08. 96р. (підпис)
3.2. Зразок наказу щодо особового складу
ХАРКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ
НАКАЗ
18.06.95 №209-ВК
м. Харків
Щодо особового складу
ПРИЗНАЧИТИ:
1. ГРИГОРЕНКО Наталію Юхимівну на посаду асистента кафедри органічної хімії з 1 липня 1995 р., встановити посадовий оклад 120 грн.
ПІДСТАВА: заява Н.Ю. Григоренко з візами завідуючого кафедрою органічної хімії і декана географічного факультету.
НАДАТИ:
2. ОЛЕФІРЕНКО Ігорові Михайловичу, доценту кафедри психології чергову відпустку з 01.07.95р. по 28.07.95р. на 24 робочі дні за період роботи
ПІДСТАВА: графік відпусток і заява І.М.Олефіренка
ЗВІЛЬНИТИ:
3. КОВАЛЬЧУК Олену Василівну, лаборанта кафедри історії України із посади з 1 липня 1995 р. у зв'язку з виходом на пенсію
ПІДСТАВА: заява О.В.Ковальчук
Ректор (підпис) М.В.Васільєв
3.3 Зразок оформлення автобіографії
Автобіографія
Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29 квітня 1978 року в м. Києві в родині військовослужбовця.
З 1985 по 1995 рік навчалася в загальноосвітній школі №50 м. Києва.
В 1995 році вступила до Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманаова на музично-педагогічний факультет денної форми навчання.
З 2000 року працюю викладачем музики в дитячій музичній школі №4 м.Києва.
Склад сім'ї:
Батько - Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець.
Мати - Прокопенко Наталія Вікторівна, 1958 року народження, працює медсестрою в лікарні №9 м. Києва
Сестра - Прокопенко Надія Олександрівна, 1987 року народження, учениця дев'ятого класу загальноосвітньої школи №50 м. Києва
14 січня 2002р. (підпис)
3.4. Зразок оформлення характеристики
Характеристика
студентки педагогічного факультету
Макаренко Валентини Іванівни
1980 року народження
Макаренко В.І. навчається на другому курсі Національного університету імені Т.Г. Шевченка. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень. За час навчання у вищому закладі освіти Макаренко В.І. зарекомендувала себе як хороший організатор під час підготовки посвяти у студенти першокурсників. З першого курсу працює над науковою темою, з якою виступала на звітно-науковій конференції студентів.
Макаренко В.І. виконує громадські доручення, є старостою 23-ї групи. Вимоглива до себе. Має повагу серед товаришів і викладачів факультету.
Характеристику видану за місцем вимоги.
Деканпедагогічного факультету (підпис) С.А. Синьков
3.5. Зразок оформлення доручення
Доручення
Я, Марченко Оксана Іванівна, доручаю Боднаренко Сергію Івановичу одержати в ощадбанку із мого вкладу належну мені заробітну плату в сумі 227 (двісті двадцять сім) гривень за травень 1999 року.
Доручення дійсне до 22 липня 1999 року
30 квітня 1999 року (підпис) О.І.Марченко
Підпис Марченко О.І. засвідчуємо:
Начальник відділу кадрів (підпис) М.С.Олексюк
Головний бухгалтер (підпис) І.В.Ковалюк
Список літератури
1. Діденко А.Р. Сучасне діловодство. - К.: Знання, 1999 - 254 с.
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папері. - К.: А.С.К., 2002 - 400 с.
3. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк.: Сталкер, 1997р. - 352 с.
4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа. 1997р. - 270 с.
5. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ Зразки найважливіших документів української мовою. - К.: Техніка 1992 - 399с.

 
 

Цікаве

Загрузка...