WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Документування діяльності по кадрах - Реферат

Документування діяльності по кадрах - Реферат

матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем).
2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування переведення.
3. У наказах про надання відпустки вказують:
а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стан роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами)
б) загальна кількість робочих днів.
в) дата виходу у відпустку і повернення
г) період, за який надано відпустку.
4. У наказах про звільнення працівників зазначають:
а) дату звільнення
б) мотивування
Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі.
Реквізити наказу:
1. Назва виду документу
2. Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника
3. Місце видання
4. Номер
5. Індекс
6. Дата
7. Заголовок до тексту
8. Текст, що складається з двох частин:
" констатувальної, де констатуються та аналізуються факти;
" розпорядчої, де подаються розпорядження, заохочення, стягнення.
9. Підпис керівника установи
10. Печатка
2.3. Трудова книжка
Трудова книжка - це основний документ, підтверджений трудовими діями та трудовим стажем працівника. Вони служать для встановлення загального, безперервного і спеціального стажу. Тому трудовим книжкам і точностям їх заповнення надається особливе значення. Порядок заповнення цього документа регламентується ст.48 Кодексу Законів про Працю України та іншими нормативними актами. При вступі на роботу трудова книжка заповнюється у 5-денний термін. До неї заносяться відомості про трудову діяльність та заохочення. Зберігається трудова книжка у відділі кадрів підприємства, на якому працює працівник. Трудова книжка повертається у тому випадку, коли працівник звільняється з роботи. У разі втрати трудової книжки видається дублікат за місцем останньої роботи. Трудова книжка може видаватися працівникові з відділу кадрів на короткий час. Трудова книжка ведеться тільки за основним місцем роботи. . працівникам, які працюють по сумісництву, трудові книжки не ведуться. Особи, які вперше поступають на роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити паспорт, диплом, військовий квиток, а звільнені з місця позбавлення волі зобов'язані пред'явити довідку про звільнення.
2.4. Особова картка
Особова картка - це документ, який служить для аналізу складу і обліку кадрів. Особова картка заводиться після того, як відділ кадрів одержав наказ про прийняття працівника на роботу. Заводиться вона на кожного працівника. Заповнюється особова картка тільки на підставі поданих документів (паспорта, військового квитка, трудової книжки, диплома). На підставі паспорта записуються прізвище, ім'я, по-батькові; рік та місце народження, домашню адресу, номер і серія паспорта, а також термін його дії, ким і коли виданий. На основі військового квитка записуються відомості про військовий облік. Записи про стаж роботи переносяться з трудової книжки. Обов'язкові в особовій картці - дата заповнення і підпис її власника. На зворотній стороні картки роблять відмітки про всі призначенні і переміщення на даному підприємстві, записують відпустки, а також проставляють дату, номер наказу. Особова картка зберігається у відділі кадрів.
2.5. Особовий листок з обліку кадрів
Особовий листок з обліку кадрів - це обов'язковий документ що заповнюється громадянином під час зарахування його на посаду, навчання. Він узагальнює автобіографічні відомості про громадянина шляхом фіксації їх у таблиці.
Реквізити особливого листка з обліку кадрів:
1. Назва виду документу
2. Прізвище, ім'я, по-батькові; дата і місце народження
3. Фотографія того, хто заповнює документ
4. Відомості про наукові ступені, вчені звання
5. Якими мовами володіє
6. Трудова діяльність
7. Державні нагороди
8. Вітчизняні, зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки
9. Відомості про родину
10. Паспортні дані
11. Домашня адреса
12. Особистий підпис
13. Дата заповнення
2.6. Трудова угода
Трудова угода - це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником.
Трудова угода, укладені зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.
Реквізити трудової угоди:
1. Назва виду документу
2. Заголовок
3. Місце складання
4. Дата
5. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін.
6. Юридичні адреси сторін
7. Підписи
8. Печатка установи
Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються безпосередньо на підприємстві.
2.7. Контракт
Контракт - це правовий документ, що засвідчує повну домовленість між підприємством, організацією чи установою і працівником про умови спільної виробничої і творчої діяльності. Згідно із Законами України "Про підприємство", "Про власність" громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.
Реквізити контракту:
1. Назва виду документу із стислим зазначенням його призначення (на виконання обов'язків, на управління підприємством)
2. Дата й місце підписання
3. Орган, що наймає працівника
4. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові того, кого наймають
5. Текст
6. Підписи сторін - укладачів контракту
7. Печатка. Що засвідчує підпис наймача.
Структура тексту:
1. Загальні положення
2. Функції та обов'язки керівника (фахівця)
3. Компетенція і права керівника (фахівця)
4. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення фахівця
5. Відповідальність сторін, вирішення спорів.
6. Зміна і розірвання контракту
7. Адреси сторін та інші відомості
Контракт складається у двох примірниках - по одному для кожної сторони; про це зазначається у тексті контракту
2.8. Автобіографія
Автобіографія - це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.
Основні реквізити автобіографії:
1. Назва виду документу.
2. Текст, в якому зазначається:
- прізвище, ім'я, по-батькові;
- дата народження;
- місце народження;
- відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися);
- відомості про громадську роботу;
- короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти)
3. Дата написання
4. Підпис
Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу
2.9. Характеристика
Характеристика - це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.
Реквізити характеристики:
1. Назва виду документу
2. Заголовок (прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада; якщо потрібно-місце проживання);
3. Текст, який містить такі відомості:
- трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді);
- ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та

 
 

Цікаве

Загрузка...