WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Установчий договір ЗАТ (бланк) - Реферат

Установчий договір ЗАТ (бланк) - Реферат

переводиться по курсу Національного банку України на момент виходу акціонера з Товариства в умовні долари США. Виплата коштів акціонеру, що вибув, після затвердження Зборами квартального балансу та звіту про фінансове - господарські результати роботи Товариства здійснюється в національній валюті України по курсу Національного банку України на момент оплати коштів. Акціонеру, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством в господарському році, до моменту виходу акціонера із складу Товариства. Майно, передане акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру при його виході із Товариства в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.
7.3.У випадку реорганізації або ліквідації Акціонера - юридичної особи, до складу акціонерів Товариства за згодою Зборів можуть вступити правонаступники реорганізованого або ліквідованого акціонера - юридичної особи.
При відмові правонаступників від вступу до Товариства або відмови Зборів від прийняття до складу Товариства правонаступника останньому виплачується вартість акцій , що належали реорганізованому або ліквідованому акціонеру .Вартість акцій визначається відповідно до п.7.2. даного договору. У випадку, коли учасником, що вибув, було передано Товариству майно у користування , правонаступникам повертається таке майно в натуральній формі. При відмові правонаступників від отримання майна в натуральній формі Збори акціонерів мають право прийняти рішення про виплату вартості цього майна за станом на день реорганізації або ліквідації акціонера - юридичної особи."
8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:
- сприяти Товариству з здійсненні ним статутної діяльності;
- робити внески з порядку і розмірах, передбачених Установчим договором і даним Статутом;
- робити додаткові внески в розмірах, способом і в порядку, прийнятими рішенням Зборів;
- виконувати прийняті у встановленому порядкузобов'язання по відношення до Товариства згідно установчих документів;
- не розголошувати конфіденційну інформація про діяльність Товариства.
8.2. Акціонер має право звертатися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Зборів , винесеного з порушенням закону або установчих документів , при умові, що таке рішення прийняте у відсутності акціонера або він залишився у меншості при винесенні рішення або був навмисне введений в оману відносно суті рішення.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА І УЧАСНИКІВ
9.1. Товариство зобов'язане не завдавати шкоду навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, своїх робітників, підприємців, підприємств, організацій і держави.
9.2. За завдану шкоду і збитки Товариство несе майнову та іншу відповідальність, що встановлена чинним законодавством.
При втраті працездатності робітника Товариство забезпечує потерпілому відшкодування витрат у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.
9.3. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариство може бути визначено банкрутом за рішенням суду або арбітражного суду.
9.4. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок страхового фонду, а в випадку, якщо коштів страхового фонду не вистачає, за рахунок інших коштів, наявних у Товаристві, а при недостатку цих - за рахунок реалізації майна Товариство або додаткових внесків.
9.5. Акціонер, який не виконав, чи виконав не належним чином свої обов'язки по даному Договору, зобов'язаний відшкодувати іншим акціонерам прямі збитки. Під прямими збитками маються на увазі збитки, як наслідок порушення Договору. Непрямі збитки відшкодуванню не підлягають.
Обставини непереборної сили
9.6. Акціонери звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання обов'язків по договору, якщо невиконання склалося внаслідок дії обставин надзвичайного характеру, які акціонери не в спромозі ні передбачити, ні запобігти. До таких обставин, зокрема, відносіться заборонні заходи державних органів, війна чи воєнні дії, блокада, ембарго, пожежі, поводі та інші стихійні лиха .
Акціонер, у відношенні якого настають обставини непереборної сили, зобов'язаний терміново у письмовій формі інформувати про їх наставання інших акціонерів. Ця інформація повинна містити відомості про характер обставин та, по можливості, оцінку їх впливу на виконання акціонером його обов'язків по договору.
По припиненню дії цих обставин акціонер, у відношенні якого вони діяли, повинен терміново повідомити про це інших акціонерів у письмовій формі, з вказанням строків, в які передбачається виконати обов'язки. Якщо акціонер не. направить чи направить несвоєчасно необхідне повідомлення, він зобов'язаний відшкодувати іншим акціонерам збитки, створені несвоєчасним повідомленням.
При виникненні обставин непереборної сили строк виконання обов'язків по даному договору відсувається згідно часу дії цих обставин та їх наслідків.
Якщо невиконання обов'язків продовжуються в зв'язку з обставинами непереборної сили більше 6 місяців і немає можливості зробити обов'язкову заяву про дату припинення обставин та виконання обов'язків більше як 6 місяців, будь-який акціонер має право розірвати Договір без попереджувального строку з терміновим вступом розриву у силу і при цьому жоден з акціонерне не має права на відшкодування збитків внаслідок розриву.
Інші акціонери можуть прийняти рішення про збереження дії Договору у відношенні них незалежно від вибуття акціонеру, який розірвав Договір.
9.7. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і може бути змінений чи доповнений по згоді сторін, які підписали Договір.
Від ___________________________________ Вiд ____________________________
______________________________________ ________________________________

 
 

Цікаве

Загрузка...