WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Установчий договір ЗАТ (бланк) - Реферат

Установчий договір ЗАТ (бланк) - Реферат

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
закритого акціонерного товариства
______________________________________________________
____________________ "____"__________199__р.
____________________________________________________________________________ та ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, які є засновниками Товариства, далі - "Засновники", погодились створити закрите акціонерне товариство ___________________________________________ ________________________________________________________, далі - "Товариство".
Місцезнаходження Товариства: ___________________________________________________
1. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
1.1. Ціллю Товариства є задоволення потреб суспільства у науково-технічній продукції та послугах.
1.2. Предметом діяльності Товариства є:
надання інформаційних послуг населенню;
розробка програмної продукції;
виробництво апаратно - програмних комплексів;
надання науково - технічних, консультаційних, посередницьких та інших послуг;
маркетинг та рекламна діяльність.
1.3. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачена чинним законодавством.
1.4. Товариство зобов'язане одержати дозвіл на початок робіт в органах державного нагляду за охороною праці.
1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва.
1.6. Діяльність товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюються відповідно о санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодження з відповідними державними органами.
2. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
2.1. Майна Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
2.2. Товариство є власником:
майна, переданого йому Учасниками у власність;
одержаних ним доходів;
майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством;
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
2.3. Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишаються після внесення платежів, установлених чинним законодавством.
Відрахування до бюджету проводяться у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
2.4. Товариство створює страховий фонд, до якого щорічно відраховує не менш як 5 % від чистого прибутку ,поки він не досягне 25 % від розміру статутного фонду.
2.5. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і Учасників, а держава і Учасники не відповідають по зобов'язаннях Товариства. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариства може бути визначено банкрутом за рішенням суду або арбітражного суду.
2.6. У разі ліквідації (реорганізації) Учасника як юридичної особи його майнові права переходять до правонаступник.
3. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА
3.1. Учасники створюють Статутний фонд Товариство у розмірі ________________ (___________________________) гривень.
Статутний фонд Товариства поділений на ____іменних акцій вартістю __________________(__________________________) гривень кожна.
3.2. Акції розподіляються між Засновниками таким чином:
- ________________________________________- ___іменних акцій або ___% Статутного фонду;
- ________________________________________ - ___ іменних акцій або ___ % Статутного фонду;
3.3. Після реєстрації Товариства перерозподіл акцій між акціонерами та зміни складу акціонерів регулюються рішеннями Зборів.
3.4, Не менше як 50 відсотків номінальної вартості акцій, розподілених між Засновниками повинно бути внесено до дня скликання установчих зборів.
Повна вартість акцій повинна бути оплачена не пізніше року після реєстрації Товариства.
У разі не сплати в установлений строк боржник сплачує за час прострочення 10 % річних від суми простроченого платежу.
При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати ці акції.
4. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ
4.1. Товариство має право збільшувати Статутний фонд шляхом випуску нових акцій або збільшення їх номінальної вартості, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної та зменшувати Статутний фонд шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшеним кількості акції.
Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.
4.2. У разі зменшення Статутного фонду Товариство відшкодує власнику акцій збитки, пов'язані з змінами Статутного фонду.
5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА
5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.
Чистий прибуток , одержаний після зазначених розрахунків залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання чистого прибутку вирішуються загальними зборами акціонерів Товариства.
5.2. Порядок покриття збитків Товариства визначається загальними зборами акціонерів.
6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
6.1. Органами управління Товариством є загальні збори акціонерів Товариства та Виконавчий директор. Контрольним органом є Ревізійна комісія.
Загальні збори Товариства
6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які далі іменуються "Збори".
У Зборах можуть брати участь, з правом дорадчого голосу і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.
6.3. До компетенції

 
 

Цікаве

Загрузка...