WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Тестування в системі підготовки діловодів (Реферат) - Реферат

Тестування в системі підготовки діловодів (Реферат) - Реферат

в) при об'єднанні не великої кількості людей;

г) коли учасники перемінно виступають у ролі реципієнта.

 • Назвіть мету утилізації ?

  а) доведення документа до користувача;

  б) об'єднює не велику кількість людей;

  в) здача документів у тиль для наступної обробки;

  г) створення змістовного повідомлення.

  Тема. Документний фонд

 • Документний фонд – це... .

  а) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації;

  б) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють документи всіх галузей діяльності суспільства;

  в) ряд спільних задач і функцій;

  г) сукупність документів зібраних у бібліотеках.

 • Бібліотечний фонд – це... .

  а) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють документи всіх галузей діяльності суспільства;

  б) впорядкований масив документів, які зберігаються в організаціях, що займаються збором, зберіганням, дослідженням, і експлуатацією документів наукового і культурного харакрера;

  в) систематизована сукупність документів, яка відповідає задачам, типу і профілю документним потребам і користувачів і призначення для використання, а також збереження документів.

  г) масив документів найбільш галузевих і міжгалузевих центрів та інститутів інформації, відділів НТІ;

 • Архіви надають перевагу документам?

  а) текстовим

  чи

  б) машиночитним

 • Головною підсистемою документного фонду являється:

  а) нотне видання;

  б) картографічне видання;

  в) музейний фонд;

  г) бібліотечний фонд.

 • Всі документи які входять до бібліотечного фонду можна поділити на групи за різними ознаками, а саме:

  а) змістом; д) абстракцією;

  б) способом виготовлення; е) різноманітністю;

  в) доповненням; є) періодичністю;

  г) матеріальною конструкцією; ж) кількістю.

 • За змістом бібліотечний фонд поділяється:

  а) звичайні;

  б) універсальні;

  в) наявні;

  г) спеціальні.

 • Інформаційний фонд – це... .

  а) сукупність документів які в силу суспільного значення оформляють документи всіх галузей діяльності суспільства;

  б) масив документів найбільш галузевих і міжгалузевих центрів та інститутів інформації, відділів НТІ;

  в) впорядкований масив документів, які зберігаються в організаціях, що займаються збором, зберіганням, дослідженням, і експлуатацією документів наукового і культурного характеру;

  г) систематизована сукупність документів, яка відповідає задачам, типу і профілю документним потребам і користувачів і призначення для використання, а також збереження документів.

  Тема. Видання як вид документа

 • Видання – це... .

  а) видання, у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу бідь-якого формату;

  б) письмовий документ, при створені якого знаки письма наносять від руки;

  в) основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа;

  г) документ виготовлений поліграфічним або будь-яким іншим способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

 • Загальноприйнятим є поділ видань на:

  а) книжкові;

  б) журнальні;

  в) касетні;

  г) листкові.

 • Будучи одним із видів документів, видання може класифікуватися за ознаками документа, а саме:

  а) за змістом;

  б) за виглядом;

  в) за матеріальною конструкцією;

  г) за виглядом;

  д) за характером;

  е) за періодичністю;

  ж) за знаковою природною інформацією.

 • Газетне видання – це... .

  а) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;

  б) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату;

  в) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;

  г) листковевидання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері.

 • Книжкове видання – це... .

  а) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату;

  б) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;

  в) листковевидання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері;

  г) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;

  6. Карткові видання – це... .

  а) листковевидання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері;

  б) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;

  в) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;

  г) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату.

  7. Журнальне видання – це... .

  а) листкове видання, у вигляді одного чи декількох листків друкованого матеріалу встановленого формату;

  б) видання у вигляді блоку скріплених у корінцях листків друкованого матеріалу будь-якого формату, в обкладинці чи політурці, об'ємом більше 48 сторінок;

  в) видання, у вигляді скіплених у корінцях листків друкованого матеріалу, встановленого формату, видавничо-пристосованого до специфіки даного періодичного видання;

  г) листковевидання, у вигляді карточки встановленого формату відрукованого на грубому папері.

  Тема. Текстові видання

 • Основну частину видань складають:

  а) ізографічні видання;

  б) нотні видання;

  в) виробничі видання;

  г) текстові видання.

 • Текстові видання ще називають:

  а) вербальним;

  б) кутовим;

  в) схематичним;

  г) друкованим.

 • Письмовий документ – це ... .

  а) документ виготовлений поліграфічним або будь-яким іншим способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки;

  б) найчастіший літературний документ, зміст якого виражено словесно письмов-зафіксованій формі, тобто синонімами.

  в) записана інформація, яка може розглядатися як одиниця в інформаційній діяльності.

  г) сукупність даних, що характеризують документ і призначений для його оформлення.

 • До письмових документів можна віднести:

  а) рукописний документ;

  б) друкований документ;

  в) образотворчий документ;

  г) машинописні документи.

 • Рекламні видання – це... .

  а) видання, яке містить короткі відомості наукового, агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені в порядку зручного їх знаходження;

  б) містить твір художньої літератури;

  в) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з метою створення попиту на них;

  г) видання, яке публікується від імені державних органів, установ, відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;

 • Довідкове видання – це... .

  а) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з метою створення попиту на них;

  б) видання, яке публікується від імені державних органів, установ, відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;

  в) містить твір художньої літератури;

  г) видання, яке містить короткі відомості наукового, агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені в порядку зручного їх знаходження.

 • Офіційне видання – це ... .

  а) видання, яке публікується від імені державних органів, установ, відомств і містить матеріал нормативного або директивного характера;

  б) видання, яке містить короткі відомості наукового, агітаційно-пропагандицького характера, викладені, оформлені і розміщені в порядку зручного їх знаходження;

  в) містить викладені в цікавій формі відомості про вироби, послуги з метою створення попиту на них;

  г) містить твір художньої літератури.

  Тема. Патентний та нормативний документ

  1. Патентний документ – це... .

  а) містить інформацію, про результати науково-технічної діяльності, оголошені або призначені в якості ою

  Gfjdhgijkfdngjrl/uprea

  Okrfitewgf'poljdmngklvirdp'ogkmfr;lgkil'trjhmgijtiprjgm

  G;kjrgkbmnrluieatg'k,eljnkjehrgto'jmesakghto;oes;fvml.esiajrfp'w


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...