WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Тестування в системі підготовки діловодів (Реферат) - Реферат

Тестування в системі підготовки діловодів (Реферат) - Реферат

а) постійні;

б) обов'язкові;

в) послідовні;

г) змінні.

 • Основні реквізити, як правило, наводять:

  а) у післямові;

  б) на титульній сторінці;

  в) у вихідних даних документа;

  г) у додатках.

 • Реферат – це... .

  а) коротка характеристика документа;

  б) скорочений виклад змісту документа;

  в) документ, в якому висловлюються обґрунтована точка зору фахівця щодо наукової то дослідницької праці;

  г) документ, що вміщує стислий запис думок, спостережень, подій, тощо, зроблених з певною метою.

  5. Вихідні дані включають:

  а) місце випуску видання;

  б) назву видавництва або організації, що видає видання;

  в) назву організації від імені якої випускається видання;

  г) рік випуску видання.

 • Над заголовочні дані включають:

  а) назву видавництва або організації, що видає видання;

  б) назву організації від імені якої випускається видання;

  в) заголовок серії, підсерії;

  г) дату здачі оригінала в набір.

  Тема. Методи і способи документування. Загальна характеристика методів документування

 • Документування – це... .

  а) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії;

  б) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;

  в) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;

  г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа.

  2. Метод документування – це... .

  а) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії;

  б) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;

  в) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;

  г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа.

 • Спосіб документування – це... .

  а) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа;

  б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;

  в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;

  г) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії

 • Засіб документування – це... .

  а) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа;

  б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;

  в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;

  г) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії.

 • Кодування інформації – це ... .

  а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;

  б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

  в) знак разом з його значенням;

  г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.

 • Мова – це... .

  а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;

  б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

  в) знак разом з його значенням;

  г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.

  7. Символ – це... .

  а) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;

  б) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

  в) знак разом з його значенням;

  г) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації.

  8. Код – це... .

  а) спеціально-розроблена система прийомів фіксування інформації;

  б) набір знаків, упорядкованих у відповідності з встановленими правилами тої чи іншої мови для передачі інформації;

  в) складна система символів, кожен з яких має конкретне значення;

  г) знак разом з його значенням.

  Тема Засоби документування. Поняття про рукопис, машинопис, кінофотофонодокумент та машиночитні документи

  1. Засіб документування – це... .

  а) створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії;

  б) дія або сукупність дій, що застосовується при записі інформації на матеріальний носій;

  в) прийом або сукупність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем;

  г) предмет або сукупність пристосувань, які використовуються для створення документа.

 • Рукописний документ – це... .

  а) документ виготовлений поліграфічним або іншим способом;

  б) документ, запис інформації на якому здійснюється механічним способом;

  в) письмовий документ, при створенні якого знаки письма наносяться від руки;

  г) документ, запис інформації на якому здійснюється шляхом зміни магнітного стану поверхні носія під впливом магнітного поля.

  3. Кінофотофонодокумент – це... .

  а) документ, який містить зображення, запис і відтворення якого виконується оптичним способом за допомогою лазерного променя без використання лінз;

  б) документ виконаний на мікро носії у вигляді мікрокопії або оригінала мікро документа;

  в) документ на машиночитабельному носії, створений засобами обчислювальної техніки записаний на машиночитному носії;

  г) документ який містить образотворчу, звукову і/або образотворчо-звукову інформацію, яка відтворюється за допомогою спеціальних технічних засобів.

  Тема. Класифікація документів

  1. Класифікація документів – це... .

  а) система їхньої підпорядкованості яка виконується як засіб встановлення зв'язків між класами документів, а також для орієнтації в їх різновидах;

  б) послідовний розподіл документіводного класу на два протилежні види, підвиди або різновиди;

  в) перелік документів за необхідною ознакою;

  г) розміщення документів в порядку від вищого до нищого.

  2. Ієрархія – це... .

  а) перелік документів за необхідною ознакою;

  б) різні методи побудови і способи групування документів;

  в) розміщення документів в порядку від вищого до нищого;

  г) ознака, за якою роблять розподіл.

  3. Фасет класифікації – це... .

  а) ознака, за якою роблять розподіл;

  б) послідовний розподіл документіводного класу на два протилежні види, підвиди або різновиди;

  в) розміщення документів в порядку від вищого до нищого;

  г) перелік документів за необхідною ознакою.

  4. Вид документа за характером знакових засобів, документи поділяються на... .

  а) текстові;

  б) нотні;

  в) не текстові;

  г) комплексні.

 • За допомогою яких не мовних знаків оформляються не текстові документи?

  а)

  б) картографічних;

  в)

  г) нотних;

 • Ідеографічний документ – це... .

  а) документ, в якому знаки потрібні відображуваним об'єктом;

  б) документ, в якому знаком фіксації інформації служить умовне позначення, яке відображає реальність предметів або явищ;

  в) фіксує і передає інформацію звуками;

  г) документ, який поєднює в собі два або більше знакових засобів фіксації інформації.

 • Вид документа по каналу сприйняття буває:

  а) візуальний;

  б) комунікантний;

  в) аудіальний;

  г) аудіовізуальний.

 • Опублікований документ – це... .

  а) містить інформацію, не призначену для широкого розповсюдження, тому він, як правило, не тиражирує і існує в малій кількості.

  б) призначений для широкого і багаторазового використання, маючи тираж, а також вихідні дані.

  Тема. Соціально-комунікаційна система.

  Документна діяльність.

  1. Документна комунікація – це... .

  а) комунікація в основі якої лежить документ, яка побудована на обміні документа між одними або більше людьми;

  б) передача інформації в суспільстві;

  в) відносновпорядкована сукупність документів;

  г) організована сукупність документів, які функціонують в соціальному середовищі.

 • Передача документної комунікації відбувається за допомогою:

  а) не формальної комунікації;

  б) комуніканта;

  в) соціальної документації;

  г) документних ресурсіув.

 • Документна діяльність включає в себе такі ресурси, а саме:

  а) документування; е) зберігання;

  б) обробка; є) використання;

  в) інформування; ж) знищення;

  г) розповсюдження; з) передача в архів;

  д) сортування; к) утилізація.

 • У структурі соціальної комунікації двостороння комунікація виконується?

  а) при офіційних структурах розповсюдження;

  б) коли утворюютьсядокументні потоки, масиви, ресурси, фонди;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...