WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Тестування в системі підготовки діловодів (Реферат) - Реферат

Тестування в системі підготовки діловодів (Реферат) - Реферат

Реферат на тему:

Тестування в системі підготовки діловодів

Однією із складових систем підготовки діловодів є педагогічний контроль, який визначає рівень засвоєння навчального матеріалу, забезпечує міцність знань, стимулює діяльність студентів, дозволяє будувати адаптивну програму.

Особливе місце серед методів контролю займає тестування – науково обґрунтована система тестових завдань, валідних за змістом, трудністю, розпізнавальною здатністю тощо.

Тест повинен мати чітко визначене місце в системі контролю і виконувати свої діагностичні функції, вписуючись в існуючу в коледжі практику навчання, стимулюючи її вдосконалення через систему оперативного зворотного зв'язку.

При багатоетапному контролі знань пов'язано з перевіркою:

 • знань основних фактів і ключових понять з будь-якої конкретної теми;

 • знань з кількох взаємопов'язаних тем або відносно самостійного розділу курсу;

 • знань ключових розділів тем великого курсу, різних за характером матеріалу;

а також:

 • діагностикою базових знань та вмінь студентів перед вивченням курсу;

 • загальним та спеціальним „предметним" навчанням студентів.

Запропоновані тести є відносно короткостроковими, тобто не потребують великих витрат часу; однозначними, тобто не допускають вільного тлумачення текстового завдання; правильними, тобто виключають можливість формулювання багатозначних відповідей; інформаційними; зручними, тобто придатними для швидкої обробки результатів; стандартними, тобто придатними для широкого практичного застосування – вимірювання рівня навчання найбільш можливого широкого контингенту студентів, які опановують однаковим об'ємом знань на одному й тому ж рівні.

Тема. Документознавство як наука

 • У якому році вперше в Україні курс „Документознавство" був введений в навчальну програму Харківської державної академії культури?

  а). 1995 в). 1996 д) 1991

  б). 1992 г). 1994 е) 1984

 • Документознавство – це ... .

  а) Наука, яка вивчає обмін документами між організаціями.

  б) Наука, яка вивчає класифікацію документа.

  в) Наука про документ і документно – комунікаційну діяльність.

 • Основоположником документаційної науки був:

  а) Поль Отле в) О. В. Соколов

  б) О. П. Коршонов г) Ю. Н. Столяров

 • Головними підсистемами документознавства є:

  а) Загальне в) Спеціальне

  б) Історичне г) Теоретичне.

 • Чи пов'язане документознавство з такою наукою як джерелознавство ?

  а) Так б) Ні.

 • Документознавство – це... .

  а) Теоретична наука б) Комплексна наука

  в) Спеціальна наука

  Тема Поняття про документ

 • Визначення документа за яким державним стандартом є найбільш прийнятним для документознавства?

  а) ДСТУ 2392-94. Записана інформація, яка може розглядати як одиниця в процесі становлення інформаційної діяльності;

  б) ДСТУ 3017-95. Матеріальний об'єк з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі в просторі і часі;

  в) ДСТУ 2732-94. Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

 • Носієм якої інформації є документ?

  а) Елементарної

  б) Біологічної

  в) Соціальної

 • Чи можливе існування документа поза матеріальним носієм?

  а). Так б) Ні

 • В якому випадку матеріальний об'єкт стає документом?

  а) при наявності інформації

  б) при наявності матеріальної складової

  в) при єдності матеріального носія і заключної в ньому інформації

 • Скільки значень документа, зафіксованих в державних стандартах, офіційно прийняті в України?

  а) 1 в) 6

  б) 3 г) 5

 • Всю сукупність документів вчений П. Отле розділив на основні класи, а саме:

  а). Бібліографічні документи.

  б). Документи про джерелознавство.

  в). Юридичні документи.

  г). Документи замінники книг.

  д). Міжнародні документи.

  е). Інші графічні документи.

  Тема. Документ як система

 • Елемент – це... .

  а) Найменша одиниця поділу документа.

  б) Найменша ознака документа.

  в) Найменша одиниця класифікації документа.

 • Які властивості є найбільш характерними для документа?

  а). Логічність; г). Фрагментність;

  б). Атрибутивність; д). Структурність;

  в). Функціональність; е). Класифікаційність.

 • Яке призначення має функціональність документа ?

  а). Передача інформації в часі і просторі

  б). Передача знань

  в). Збереження ретроспективної інформації

  г). передача інформації в архів.

 • Яка ознака не є характерною для документа?

  а) Наявність семантичного змісту

  б) Стабільна матеріальна форма

  в) Незавершене, фрагментарне повідомлення

  г) Призначеність для використання в соціальній комунікації

  д) Завершеність повідомлення

 • Головна функція документа – це... .

  а) Здібність документа бути інформативним засобом передачі інформації

  б) Збереження і передача інформації у часі і просторі

  в) Здібність документа задовольняти потреби суспільства інформації

  г) Здібність документа сприяти розвитку культури суспільства.

  6. До загальних функцій документа належать:

  а) Інформаційна

  б) Комунікативна

  в) Правова

  г) Кумулятивна

  д) Управлінська

  7. До спеціальних функцій документа належать:

  а) Управлінська г) Соціальна

  б) Культурна д) Історична

  в) Правова е) Комунікативна

  8. Загальнокультурна функція документа свідчить про те що ... ?

  а). Документ є засобом культурного спілкування;

  б). Документ є засобом закріплення та передачі культурних традицій;

  в). Документ є засобом культурного розвитку суспільства.

  Тема. Характеристика підсистем документа. Інформаційна та матеріальна складова документа

 • Коли вперше було розглянуте питання про соціальну інформацію вченими?

  а) 20 ст. в) 18 ст.

  б) 19 ст. г) 16 ст.

 • Інформація – це ... .

  а) зміст деякого повідомлення;

  б) відомості, повідомлення, викладення знання;

  в) виклад тексту.

 • Соціальна інформація – це... .

  а) інформація, яка циркулює в неживій природі;

  б) інформація, яка циркулює в живій природі;

  в) інформація, призначена для передачі в суспільстві.

 • За соціальним призначенням соціальна інформація поділяється на:

  а)масову;

  б) правову;

  в) управлінську;

  г) спеціальну.

 • За способом відображення інформації людською свідомістю соціальна інформація поділяється на:

  а) наукову;

  б) логічну;

  в) естетичну;

  г) комерційну.

 • За ступенем переробки соціальна інформація поділяється на:

  а) масова;

  б) технічна;

  в) первина;

  г) вторинна.

 • Матеріальна складова документа – це ... .

  а) складова документа, без якої він не може мати юридичної сили;

  б) одна з двох необхідних і обов'язкових складових документа, без якої він не може існувати;

  в) складова документа, яка зафіксована в ряді державних стандартів.

 • Найцінніша якість паперу – дозволяє... .

  а) зчитувати інформацію;

  б) тиражувати інформацію;

  в) передавати інформацію;

  г) знищувати інформацію.

 • На якому носії фіксується інформація на якій записана музика, рухоме і об'ємне зображення?

  а) папір;

  б) магнітні плівки;

  в) грам пластинки;

  г) діапозитив.

  Тема Структура документа

 • Структура – це... .

  а) стійкий склад документів, як системи;

  б) відносно стійкий спосіб організації елементів документа як системи;

  в) склад реквізитів документа.

 • За структурою документ може бути:

  а) простим;

  б) текстовим;

  в) друкованим;

  г) складним.

 • Внутрішня структура документа – це ... .

  а) сукупність всіх елементів і компонентів, що його складають;

  б) цілісність, яка виражається загальним змістом і логічним викладом, зафіксованим на матеріальному носії;

  в) його внутрішня будова, набір взаємопов'язаних елементів і частин, що дозволяють більш ефективно шукати, сприймати і використовувати вміщену в ньому інформацію.

 • Зовнішня структура документа – це ... .

  а) місце випуску видання, міжнародний стандартний номер;

  б) зовнішня форма, яка дозволяє ідентифікувати його як вид документа.

  в) відомості, що розміщуються над назвою видання.

 • Титульний лист – це... .

  а) додаткова обкладинка книги у вигляді листа паперу з клапанами, що загинається на внутрішню частину сторінок обкладинки;

  б) перша сторінка книжкового блоку, видання, яка передує титульному розвороту і яка має декоративно – композиційне значення;

  в) заголовний лист видання, який містить основні відомості про нього що дозволяють відрізнити його від будь-якого іншого, служить основою для складення бібліографічного опису.

  Тема Реквізити документів

  1. Реквізити документа – це... .

  а) набір елементів, які визначають числові дані;

  б) сукупність обов'язкових даних про документ, встановлених стандартом чи положенням;

  в) сукупність обов'язкових типових елементів;

  г) набір вихідних відомостей про документ.

  2. Реквізити бувають ?


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...