WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Положення, статути, інструкції, правила - Реферат

Положення, статути, інструкції, правила - Реферат

підприємства; майно підприємства; управління підприємством; організацію і оплату праці; звіт, звітність і контроль; зовнішньоекономічну діяльність: реорганізацію і припинення діяльності підприємства.
Статут колективного підприємства, статут товариства з обмеженою відповідальністю, статут акціонерного товариства складаються за тією самою схемою, що й попередні. Гриф "ПОГОДЖЕНО" пишуть у лівому куті документа великими літерами, великими літерами у правому куті пишуть і слова "СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО" за таким зразком:
ПОГОДЖЕНО СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО
_____________________________ реєстраційний номер_________
(назва вищої організації, прізвище, Ухвалено на загальних зборах
ініціали керівника) трудового колективу.
"___"_______________199_р. Протокол №___ від__________
Далі посередині пишуть назву документа "СТАТУТ", нижче зазначають назву підприємства.
Примітка. Рубрикація для статуту обов'язкова; нумерують не лише розділи, а й пункти у межах кожного розділу.
Для текстів ділових документів властиві стандартні початки і закінчення.
Наводимо зразок статуту:
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Свідоцтво номер 84349 Загальними зборами учасників
Реєстраційний номер 624/11 товариства з обмеженою
З березня 1999 р. відповідальністю "ІНЖЕНЕРНО-
Завідувач бюро координації, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"
контролю, державної реєстрації Протокол № 7
господарських формувань від 20 лютого 1999 року
і об'єднань громадян Голова зборів учасників
економічного управління
виконкому Львівської міської
ради народних депутатів
_______________Є. Пограничний __________________М. Ревчук
СТАТУТ
дочірнього підприємства "ПРОМІНЬ-ЛЬВІВ"
при товаристві з обмеженою відповідальністю
"ІНЖЕНЕРНО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"
м. Львів
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
3. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
4. ЗВІТНІСТЬ, ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
5. ПОСТАЧАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ
6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
3. Інструкція
ІНСТРУКЦІЯ - документ, у якому викладають правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності і стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні службових обов'язків; це зведення правил, детальні настанови, приписи керівного органу чи особи службовим особам або органам, обов'язкові для виконання. Розрізняють відомчі й міжвідомчі інструкції. До відомчих належать інструкції, обов'язкові для системи одного відомства (міністерства). Міжвідомчими називають інструкції, які видаються спільно двома або кількома організаціями різних систем. Такі інструкції обов'язкові для організацій і підприємств цих систем.
Відомчі інструкції бувають:
1) посадові;
2) з техніки безпеки;
3) з експлуатації обладнання та ін.
Інструкція затверджується вищими органами або керівниками організацій (чи їхнім наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути помітка про те, що вона є додатком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін введення інструкції, зазначаються відповідальні виконавці.
Інструкція містить спеціальні розділи за групами певних операцій. Розділ у свою чергу складається з окремих пунктів із зазначенням способів та порядку виконання тих чи інших видів робіт (відхилення від дій, передбачених пунктами інструкції, не дозволяються й кваліфікуються як порушення дисципліни).
Реквізити інструкції:
1) назва виду документа (інструкція);
2) гриф затвердження;
3) заголовок;
4) дата, індекс, місце видання;
5) текст;
6) підпис;
7) види погодження.
Текст викладається у вказівно-наказовому стилі із формулюваннями на зразок "повинен, слід, необхідно, не дозволено". Текст документа має бути стислим, точним, зрозумілим, оскільки він призначений для постійного користування. Зміст викладається від 2-ї, 3-ї особи, рідше - у безособовій формі.
Структура тексту інструкції:
1. Загальні положення (основні завдання працівника; порядок посідання посади; професійні вимоги; кому підпорядковується; основні керівні документи).
2. Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт).
3. Права.
4. Посадові обов'язки.
5. Відповідальність.
6. Взаємини (зв'язки за посадою).
Окрему групу становлять посадові інструкції.
Посадова інструкція - це документ, що визначає організаційно-правове становище працівника у структурному підрозділі і забезпечує умови для його ефективної праці.
Посадова інструкція складається з таких розділів: загальна частина; функції; обов'язки; права; взаємовідносини; відповідальність працівника; оцінка працівника.
У загальній частині зазначають: основні завдання працівника; порядок призначення на посаду; професійні вимоги; кому підпорядковується; основні керівні документи.
У розділі "Функції" зазначають предмет, зміст і обсяг обов'язків.
Інструкцію підписує керівник організації.
Примітка. Розділи інструкції й пункти в межах кожного розділу нумерують арабськими цифрами (1., 2., 3.; 1.1., 1.2., 1.3. і т.д.).
Наводимо зразок типової інструкції з техніки безпеки:
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного
комітету України з питань
у справах нагляду
за охороною праці
від 20 жовтня 1998 р. № 107
ЗАРЕЄСТРОВАНО
у Міністерстві юстиції
України
13 березня 1999 р. за № 58/594
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
для інженерно-технічних працівників,
які здійснюють нагляд за утриманням
та безпечною експлуатацією
вантажопідйомних кранів
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ОБОВ'ЯЗКИ ІТП З НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДЙОМНИМИ КРАНАМИ
3. ПРАВА ІТП З НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДЙОМНИМИ КРАНАМИ
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІТП З НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДЙОМ-НИМИ КРАНАМИ
Зразок
Міністерство легкої промисловості України
Луганське трикотажне об'єднання "Лутрі"
ВКАЗІВКА
11.12.98 м.Луганськ № 140
Про проведення
I. Констатаційна частина.
II. Розпорядча частина:
ЗОБОВ'ЯЗУЮ (або: ПРОПОНУЮ і т. ін.)
1. _________
2. ________
3. _________
Керівник структурного підрозділу (підпис) Розшифрування підпису.

 
 

Цікаве

Загрузка...