WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Діловодство суду - Реферат

Діловодство суду - Реферат


Реферат на тему:
Діловодство суду
Я ознайомилась із веденням діловодства суду, яке регулюється Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року №68 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.07.2006р. за №860/12734. Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про судоустрій", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003р. №182, та у зв'язку з набранням чинності Цивільним процесуальним кодексом України та Кодексом адміністративного судочинства України, з метою удосконалення організації діловодства в місцевих загальних судах.
Інструкція містить 24 розділи, якою визначено: порядок приймання судових справ і кореспонденції; реєстрація та облік судових справ і матеріалів, звернень громадян; формування судових справ і інша діяльність суду.
Так, у райсуді організаційне керівництво діяльністю суду здійснюється головою суду, а ведення діловодства суду здійснює старший секретар суду.
Я ознайомилась із роботою суду по зверненню громадян, яке здійснюється згідно з законодавством України про звернення громадян та відповідними Правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими наказом голови суду. Порядок прийому громадян визначений графіком, який вивішений в суді на спеціальному стенді.
Приймає громадян у встановленому порядку голова суду, а також відповідальна особа, за усними і письмовими зверненнями громадян. У разі письмового звернення, в триденний термін повинна бути надана відповідь уповноваженими особами. Звернення реєструються у Книзі реєстрації вхідної кореспонденції , а також у спеціальному Журналі.
Я ознайомилась із порядком приймання судових справ і кореспонденції, а також з основними вимогами до опрацювання (розгляду) документів, які не стосуються розгляду судових справ.
Займалась реєстрацією позовних матеріалів та заяв, що надходили до суду, кримінальні та адміністративні матеріали, а також вхідну і вихідну кореспонденцію.
Усі судові справи і кореспонденція в письмовому і електронному виді , що надходять, реєструються у канцелярії суду та передаються на виконання працівникам апарату суду. При прийнятті судових справ і кореспонденції перевіряється цілісність пакетів та конвертів і відповідність їх адресування, з дотриманням установлених правил безпеки розкриває пакети й конверти , перевіряє відповідно до опису вкладення, проставляє на нижньому чи іншому вільному від тексту місці супровідного листа до судової справи штамп і реєстраційний номер згідно з журналом вхідної кореспонденції. Конверти приєднуються до документів.
Я реєструвала судові справи і матеріали. Після реєстрації усі справи , що підлягають розгляду в порядку кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства реєструються в обліково-статистичних картках , реєстраційних журналах та алфавітних покажчиках.
Кримінальні справи , матеріали про застосування примусових заходів медичного характеру , скарга потерпілого про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку приватного обвинувачення реєструються в обліково-статистичній картці встановленого зразка, куди вносяться дані щодо кожного обвинуваченого , підсудного, неосудного та особи, стосовно якої потерпілим заявлено вимогу про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку приватного обвинувачення, із зазначенням повних прізвища, імені та по батькові. На судову справу з декількома обвинуваченими у відповідній кількості заводяться картки під одним номером, які скріплюються. У першій картці заповнюються відомості всіх розділів , у решті - анкетні дані окремої особи.
Цивільні справи, позовні заяви, заяви про видачу судового наказу , заяви окремого провадження , повернуті на новий судовий розгляд кримінальні справи , у яких вироки скасовані в частині цивільного позову , та інші заяви , що розглядаються в порядку цивільного судочинства, реєструються в день надходження до суду у відповідних обліково-статистичних картках, реєстраційних журналах, а також в алфавітному покажчику цивільних справ. В алфавітному покажчику цивільних справ облік ведеться за кожним відповідачем . У разі пред'явлення зустрічного позову вносяться записи до відносяться записи до відповідної обліково-статистичної картки первісного позову.
Подання державних виконавців, заяви та клопотання сторін виконавчого провадження реєструються в журналі в алфавітному покажчику цивільних справ
Адміністративні справи, позовні заяви, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства також реєструються в обліково-статистичних картках та в алфавітному покажчику адміністративних справ.
Матеріали про адміністративні правопорушення реєструються аналогічно з іншими категоріями справ із зазначенням індексу справи, дати надходження до суду, прізвища, ім'я по-батькові правопорушника, дата народження , місця роботи, статтю КУпАП, яку порушено, суть правопорушення, дату розгляду, прізвище судді, який розглядав справу , прийняте рішення у справі і інші дані по справі.
Я навчилась заповнювати обліково-статистичні картки по кримінальних, цивільних і інших категоріях справ.
Приймання облік і зберігання речових доказів у кримінальних справах здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Я ознайомилась із реєстрацією і обліком речових доказів.
Речові докази зберігаються у спеціальному сховищі, обладнаному металевими дверима, решітками. Такі обов'язки виконує старший секретар суду Мартищук О.В. Для обліку речових доказів у суді ведеться спеціальний журнал. Усі речові докази, що надходять до суду реєструються в день надходження. Усі докази повинні бути опечатані, з описом вміщеного та номером справи, до якої долучаються.
Я займалась реєстрацією речових доказів, отже при реєстрації речових доказів, їм присвоювала реєстраційний номер із зазначенням дати, номеру справи, П.І.Б. обвинуваченого . При реєстрації до нього чіпляється бірка, на якому зазначається номер ,за яким справа зареєстрована в суді, а також указується номер речового доказу.
Додані до справи дорогоцінні метали, монети, готівка національної та іноземної валюти зберігаються у відповідних фінансових установах.
Після внесення судового рішення в журналі зазначала його дату та прийняте судом рішення, з яких були: знищення, повернення особам від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими визнано право володіння.
Використання речових доказів для службових чи інших потреб категорично забороняється.
Я ознайомився із роботою щодо фіксування судового процесу . У райсуді у цивільних і кримінальних справах секретарем судового засідання ведеться протокол судового засідання, а також за заявою сторін справи фіксуються технічними засобами за спеціально встановленою комп'ютерною програмою на дисках і додаються до матеріалів розглянутої справи. За клопотанням учасників розгляду справи може бутиздійснено повне або часткове роздрукування судового процесу.
Відповідальним працівником робляться копії дисків із записом процесу розгляду справи, що зазначається у спеціальному журналі із даними про назву справи, номер, дату розгляду та із зазначенням архівного номеру і зберігаються в архіві суду.
Я брала участь у веденні письмового протоколу судового засідання, який ведеться під час вчинення окремої процесуальної дії. У протоколі зазначала дату та час процесуальної дії, найменування суду, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання, справа, що розглядається, імена сторін та інших осіб у справі, усі розпорядження головуючого, заяви і клопотання сторін і інших осіб, докази , час закінчення процесуальної дії і інші суттєві обставини визначені Цивільним процесуальним кодексом України, прийнятим 18.03.2004р., який набрав чинності з 01.01.2005р.
Протоколи у кримінальних справах ведуться за Пам'яткою про ведення судового процесу, а також згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, якими визначено порядок ведення протоколу.
Після оформлення протокол підписував головуючий по справі та секретар судового засідання.
руху; за порушення законодавства про працю, за порушення порядку проведення розрахунків і інших правопорушень у підприємницькій діяльності; за вчинення насильства в сім'ї.
У постанові зазначаються : номер справи , час і місце розгляду справи, анкетні дані про порушника, суть правопорушення , підтвердження про правопорушення , це є протоколи про адміністративні правопорушення , акти перевірок, пояснення порушника тощо. Винним особам призначаються такі види адміністративних стягнень: попередження, штраф, конфіскація, адміністративний арешт і інші. Постанови суду про адміністративні правопорушення , як і інші рішення суду є обов'язковими для виконання для правопорушників і інших органів і посадових осіб. Якщо правопорушник добровільно не виконує постанову суду про адміністративне порушення , якою призначено штраф, така постанова направляється на виконання у відділ Державної виконавчої служби на виконання.

 
 

Цікаве

Загрузка...