WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Технологія роботи з документами - Реферат

Технологія роботи з документами - Реферат

документів.
Частина документів, яка надходить в органи державної податкової служби, може не реєструватись. Зокрема, це такі документи, як вітальні листи і телеграми, запрошення, друковані видання, рекламні матеріали, навчальні плани і програми, зведення погоди. Не підлягають централізованій реєстрації місячні, квартальні та інші звіти державних податкових органів, бланки бухгалтерського й статистичного обліку й звітності, які надходять електронною поштою і містять інформацію звітного або інформаційно-довідкового характеру та інші. Такі документи повинні реєструватися у відповідних структурних підрозділах.
Розгляд документів керівництвом
Вхідні документи після їх реєстрації передаються на розгляд керівництву відповідного органу державної податкової служби або до структурних підрозділів.
Розгляд вхідної кореспонденції повинен здійснюватися невідкладно. У разі тимчасової відсутності керівника або його заступника (відпустка, відрядження тощо), вхідна кореспонденція передається на розгляд особі, яка тимчасово виконує обов'язки відсутнього працівника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Керівник установи, його заступники, керівники структурних підрозділів, розглянувши документ, оформляють на ньому резолюцію. У ній вказується, кому направляється документ на виконання (прізвище виконавця); зміст доручення; термін виконання (якщо він не називається в самому документі); підпис керівника; дата.
Якщо виконання доручається декільком виконавцям, прізвище відповідального виконавця вказується першим.
Резолюція повинна бути короткою. Її слід писати на самому документі (крім законів, указів, постанов, розпоряджень вищих органів державної влади і управління, а також документів, які підлягають поверненню).
Документи з резолюціями керівництва повертаються в діловодну службу, де зміст доручень щодо виконанню кожного документа (резолюція) переноситься до відповідних граф журналу реєстрації вхідної кореспонденції. Одночасно до документів, поставлених на контроль, оформляються два примірники контрольних карток.
Документи з одним примірником контрольної картки передаються на виконання. Якщо в резолюції зазначено два і більше виконавці, діловодна служба передає оригінал документа з контрольною карткою першому виконавцю, а копії документів направляються решті.
3. Проходження вихідних документів
Проходження вихідного документа в установі включає в себе такі стадії:
- складання проекту документа і його виготовлення;
- погодження проекту документа, візування;
- підписання, а в окремих випадках і затвердження;
- реєстрація;
- відправлення.
Складання проекту документа і його виготовлення - це написання рукописного проекту документа і друкування його на бланку установи або чистому аркуші паперу відповідного формату. Рукопис складається безпосереднім виконавцем, якому доручено підготувати необхідний документ.
Вимоги до тексту, правила погодження і засвідчення документів викладені у попередніх розділах.
Підготовлений і погоджений проект вихідного документа (найчастіше це лист) передається на підпис керівнику. Перед цим виконавець повинен переконатись у правильності тексту, перевірити наявність необхідних додатків і правильність їх оформлення, наявність віз на копії вихідного документа, зауважень і пропозицій (якщо такі були) та інших матеріалів, на основі яких готувався проект документа.
Якщо передається на підпис проект листа-відповіді, то одночасно передається і лист-запит.
Вихідні документи підписуються посадовими особами органів державної податкової служби відповідно до їх компетенції. Зокрема, документи, які направляються до органів вищого рівня, а також з важливих питань діяльності установи, підписуються керівником, а в разі його відсутності - посадовою особою, яка виконує його функції. Інші документи можуть підписуватися заступниками керівника чи керівниками структурних підрозділів відповідно до розподілу функцій і в межах визначення їх прав.
Після підписання вихідні документи передаються на реєстрацію і відправлення у діловодну службу.
Реєстрація вихідної кореспонденції - це фіксування факту створення і надсилання документа відповідному адресату шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу і дати надходження в службу діловодства. При цьому необхідні дані про документ заносяться до журналу реєстрації вихідної кореспонденції.
Реєстрація документів повинна здійснюватися централізовано. Децентралізована реєстрація вихідної кореспондентів допускається лише в міжрайонних та об'єднаних органах держаної податкової служби з територіально роз'єднаними структурними підрозділами.
Реєстраційний індекс вихідного документа складається, як правило, із порядкового номера з початку року (за журналом реєстрації) та індексу справи за номенклатурою, в яку підшивається копія вихідного документа. Наприклад: № 139/12-33, де 139 - порядковий номер вихідного документа за журналом реєстрації, 12-33 - номер справи, в якій зберігається копія вихідного документа.
До складу реєстраційного індексу можуть входити і цифрові позначки постійних реєстраційних груп кореспондентів. Так, якщо попередній документ направляється на адресу Кабінету Міністрів України, то його реєстраційний індекс може бути таким: № 139 / 3 / 12-33.
Діловодна служба під час приймання документів на реєстрацію і відправлення повинна перевірити:
- правильність оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів;
- правильність зазначення адреси одержувача;
- наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках на ньому;
- наявність віз на копії документа, що залишається у справах;
- наявність на документі відмітки про додатки;
- відповідність кількості примірників документа кількості адресатів.
На оригіналах документів, які підлягають поверненню, зверху на правому полі першої сторінки діловодною службою ставиться штамп "Підлягає поверненню".
Кореспонденція, що надсилається одночасно одному і тому ж адресату, вкладається в один конверт, на якому проставляються реєстраційні індекси всіх вкладених документів.
Для скорочення часу на підготовку до відправлення вихідної кореспонденції рекомендується заздалегідь заготовляти машинописним або друкарським способом конверти для постійних кореспондентів.
Вихідна кореспонденція залежно від її важливості може відправлятися простими, рекомендованими, ціннимивідправленнями, електронною поштою та факсом.
Документи, що доставляються місцевим кореспондентам кур'єрами, передаються під розпис у журналі (розносній книжці).
Список літератури:
1. Андреева В.И. Делопроизводство. - Изд. 4. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.
2. Бондарева Т.Н. Секретарское дело. - М.: Высш. шк., 1989.
3. Головач А.С. Зразки оформлення документів. - Донецьк: Сталкер, 1997.
4. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд. - М.: Изд. стандартов, 1990.
5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2000.
6. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К.: Либідь, 1992.
7. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. - К.: Техніка, 1992.
8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К.: НМКВО, 1991.
9. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. - К.: МАУП, 1997.
10. Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. - К., 1999.
11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...