WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Організаційні документи - Реферат

Організаційні документи - Реферат

реорганізація;
- порядок запровадження статуту.
Інструкції
Інструкція - це нормативний документ, у якому викладаються правила, що регулюють спеціальні аспекти діяльності і стосунків підприємств, установ, організацій, службових осіб. Наприклад, "Інструкція з діловодства", "Інструкція про порядок ведення трудових книжок" тощо.
Текст інструкції може розбиватися на розділи й пункти і повинен мати вказівний характер. З цією метою вживаються формулювання: "необхідно", "слід", "повинен" та ін.
Усі інструкції можна умовно поділити на дві групи:
- інструкції, що регулюють порядок здійснення певного процесу кількома виконавцями;
- посадові інструкції.
Реквізити інструкції: назва виду документа (Інструкція); дата, індекс, місце складання чи видання; гриф затвердження; заголовок до тексту (нерідкойого розташовують разом із назвою виду документа); текст; підпис; позначки про погодження.
Особливу групу інструкцій становлять посадові інструкції. Вони є нормативними документами, які визначають функції, права та обов'язки працівника.
Посадова інструкція працівника структурного підрозділу ОДПС розробляється і вводиться з метою:
- чіткого визначення вимог, що висуваються до певної посадової особи;
- раціонального розподілу обов'язків між працівниками структурного підрозділу;
- наділення працівника необхідними правами;
- підвищення відповідальності працівника за доручену ділянку роботи.
Посадова інструкція повинна відповідати чинному законодавству, а також положенню про відповідний структурний підрозділ.
Вимоги посадової інструкції слід враховувати при найманні працівника на роботу, при його атестації, притягненні працівника до відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання ним обов'язків.
Текст посадової інструкції, як правило, складається із таких розділів:
- загальні положення;
- кваліфікаційні вимоги і необхідний рівень знань;
- обов'язки;
- права;
- відповідальність.
У розділі "Загальні положення" зазначається безпосередня підпорядкованість працівника, його основні завдання, вказуються нормативні документи, якими працівник керується у своїй роботі, перелік безпосередньо підпорядкованих працівнику структурних підрозділів, ділянок і напрямів роботи або посадових осіб, визначається порядок заміни (при необхідності) інших посадових осіб на період їхньої тимчасової відсутності.
При потребі в цьому розділі зазначається, що на працівника покладається повна матеріальна відповідальність, якщо це передбачено чинним законодавством.
У розділі "Кваліфікаційні вимоги і необхідний рівень знань" конкретизуються вимоги і необхідні знання відповідно до умов діяльності певного структурного підрозділу. Кваліфікаційні вимоги - це рівень спеціальної підготовки або освіти, а у разі необхідності - і практичний стаж роботи.
У розділі "Обов'язки" визначаються необхідні для виконання дії працівника, що зумовлюються специфікою посади. Визначаючи обов'язки працівника, слід врахувати, що вони повинні забезпечити виконання певних функцій структурного підрозділу.
У посадовій інструкції не наводяться обов'язки, які покладені на працівника загальними нормами законодавства про працю.
У розділі "Права" визначаються дії, які може здійснювати працівник з метою забезпечення виконання покладених на нього обов'язків. У посадовій інструкції не наводяться права, що надані працівнику загальними нормами законодавства про працю.
Працівник, що має підлеглих, повинен мати права щодо них: давати доручення, вимагати пояснення при невиконанні або неналежному виконанні ними своїх обов'язків, вносити пропозиції про їх заохочення тощо.
У розділі "Відповідальність" зазначається, що працівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків тощо.
Посадова інструкція затверджується керівником ОДПС або керівником структурного підрозділу, якщо тому такі повноваження делеговані.
Посадові інструкції доводяться до працівників під розписку із зазначенням дати ознайомлення.
Посадові інструкції повинні бути замінені і знову затвердженні у таких випадках:
- при зміні назви ОДПС або структурного підрозділу;
- при зміні назви посади;
- при зміні працівника на зазначеній посаді, якщо інструкція була іменною.
Штатний розпис
Посадовий і чисельний склад ОДПС із зазначенням фонду заробітної плати закріпляється у штатному розписі. У ньому зазначається перелік посад, дані про кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки та місячний і річний фонди заробітної плати.
Реквізити штатного розпису: назва виду документа; дата; індекс; місце складання; гриф затвердження; заголовок до тексту; текст (у формі таблиці); підпис; позначки про погодження.
У тексті (таблиці) штатного розпису зазначаються такі дані:
- найменування структурних підрозділів і посад;
- кількість штатних одиниць;
- посадові оклади;
- надбавки (за ранг, за звання, інші);
- місячний фонд заробітної плати;
- річний фонд заробітної плати.
Штатний розпис підписується, як правило, керівником і головним бухгалтером, затверджується ОДПС вищого рівня.
Підписи засвідчуються гербовою печаткою.
Список літератури:
1. Андреева В.И. Делопроизводство. - Изд. 4. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.
2. Бондарева Т.Н. Секретарское дело. - М.: Высш. шк., 1989.
3. Головач А.С. Зразки оформлення документів. - Донецьк: Сталкер, 1997.
4. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд. - М.: Изд. стандартов, 1990.
5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2000.
6. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К.: Либідь, 1992.
7. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. - К.: Техніка, 1992.
8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К.: НМКВО, 1991.
9. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. - К.: МАУП, 1997.
10. Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. - К., 1999.
11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...