WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Організаційні документи - Реферат

Організаційні документи - Реферат


Реферат на тему:
Організаційні документи
Організаційні документи закріплюють конкретні функції, права та обов'язки органів управління, окремих посадових осіб, регламентують організаційні, трудові та інші відносини з конкретного питання.
До найбільш поширених організаційних документів належать положення, статути, інструкції, правила, штатні розписи тощо. Разом із розпорядчими, довідковими та інформаційними документами вони складають документацію із питань загальної діяльності.
Положення
оложення - це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, їх структурних підрозділів, а також підпорядкованих установ, організацій, підприємств.
Положення є типові та індивідуальні.
Типові положення розробляються вищими органами для системи, як правило, підпорядкованих їм установ, організацій.
Індивідуальні положення розробляються кожною організацією, установою на основі типових. Такі положення підписуються керівниками організацій і затверджуються розпорядчим документом вищої організації.
Положення може мати такі реквізити: герб; назва відомства; назва організації; гриф затвердження; назва виду документа; дата (дата затвердження); індекс; місце видання; заголовок; текст; підпис; позначки про погодження.
Положення набуває чинності з дня його затвердження, якщо інша дата не обумовлена в розпорядчому документі, яким затверджене положення.
Крім зазначених, можуть розроблятися положення, що регулюють організаційні, трудові та інші відносини із конкретного питання, про організацію і проведення культурно-масових і спортивних заходів, конкурсів-оглядів тощо. Структура і зміст таких положень визначаються авторами-організаторами заходів.
Важливе значення для ефективної діяльності установи, організації має розробка положень про структурні підрозділи.
Такі положення повинні визначати і конкретизувати завдання і функції підрозділу, права та відповідальність його керівника.
Підписується проект положення керівником структурного підрозділу, погоджується з іншими структурними підрозділами за вказівкою керівництва установи, з юридичною службою і затверджується керівником установи, організації.
Текст положення, про структурний підрозділ, як правило, складається із таких розділів:
1. Загальні положення.
2. Завдання і функції.
3. Керівництво.
4. Права керівника структурного підрозділу.
5. Відповідальність керівника структурного підрозділу.
6. Взаємовідносини.
У розділі "Загальні положення" визначається правовий статус і структура підрозділу, його підпорядкованість, вказуються також правові акти і нормативні документи, якими повинен керуватися структурний підрозділ у своїй діяльності.
Розділ "Завдання і функції" визначає основний напрям роботи та конкретний перелік функцій, які повинні виконувати фахівці підрозділу. Від чіткості формулювання завдань та функцій структурного підрозділу залежить повнота і об'єктивність оцінок діяльності його працівників.
У розділі "Керівництво" зазначається назва посади керівника структурного підрозділу, кваліфікаційні вимоги, які ставляться до претендента на цю посаду, порядок заміщення керівника підрозділу на час його відсутності.
Розділ "Права керівника структурного підрозділу" визначає права керівника для забезпечення покладених на підрозділ завдань і функцій. Обов'язково слід зазначити, з яких питань він може приймати рішення, які документи уповноважений візувати, підписувати, затверджувати.
У розділі "Відповідальність керівника структурного підрозділу" слід зазначити, що керівник структурного підрозділу несе повну відповідальність за роботу підрозділу в цілому.
Розділ "Взаємовідносини" конкретизує взаємовідносини колективу підрозділу з іншими структурними підрозділами установи, організації.
Із затвердженим положенням рекомендується ознайомити працівників структурного підрозділу під розписку.
Статути
Статути - це юридичні акти, якими оформляється створення конкретного підприємства, установи, товариства, фірми, визначається їх структура, функції, правове становище.
Статути є типові та індивідуальні. Типові розробляються вищими органами для однотипних підприємств (типовий статут для вищих навчальних закладів). Індивідуальні статути складаються окремою юридичною особою на основі типового.
Проекти статутів, оформлені належним чином, підписані авторами (керівниками) та погоджені в установленому порядку, підлягають затвердженню.
Статути державних підприємств і установ затверджуються їх вищими органами; статути підприємств, які знаходяться у колективній власності - загальними зборами трудових колективів (акціонерних товариств - установчими зборами акціонерів); статути малих підприємств затверджуються організаціями-засновниками.
Після затвердження статути реєструються у виконкомах місцевих рад народних депутатів або райдержадміністраціях за місцем юридичної адреси, вказаної у статуті.
Статути оформляються на папері формату А4 друкарським способом.
Реквізити статуту:
- назва підприємства, установи, товариства;
- гриф затвердження;
- позначка про реєстрацію;
- назва виду документа;
- місце складання (видання), рік; (зазначені реквізити оформляються, як правило, на окремому аркуші - титульній сторінці, причому нерідко назва підприємства, установи, товариства зазначається після назви виду документа);
- текст;
- підпис;
- позначки про погодження.
Структура тексту статуту залежить від напряму діяльності підприємства, установи, товариства, форм власності тощо.
Так, статут Академії державної податкової служби України має такі розділи тексту:
- загальна частина;
- завдання, права та обов'язки;
- структура Академії;
- управління;
- органи студентського (курсантського) самоврядування;
- права та обов'язки ректора;
- права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу;
- організація навчального процесу;
- наукова діяльність;
- міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність;
- планування та фінансування;
- ліквідація і

 
 

Цікаве

Загрузка...