WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб користувачів - Реферат

Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб користувачів - Реферат

проведення маркетингового дослідження по окремій послузі, напрямку роботи або розробці загальної маркетингової концепції (з дослідженням всіх вищевказаних елементів, необхідних для розробки концепції).
Маркетинговий підхід, орієнтований на користувача, передбачає всебічне вивчення "ніші ринку" - моніторинг реальних та потенційних користувачів можливих послуг бібліотеки завдяки використанню багатьох форм і методів з метою визначення номенклатури послуг бібліотеки.
Щоб вивчити "нішу ринку", проводять сегментацію ринку, тобто його розбивають на чіткі групи реальних (зацікавлених в послузі) та потенційних користувачів: сегменти - цільові групи із загальними запитами і потребами, щоб здійснити диференційний підхід до них. Жодна бібліотека не матиме успіху, якщо вона впевнена, що всі користувачі в однаковій мірі зацікавлені в її послугах. Процес визначення пропорції тих, хто зацікавлений в бібліотечних послугах, і тих, хто ні, називається сегментацією ринку. З її допомогою бібліотека може відповісти на запитання: хто є клієнтами бібліотеки, в якій мірі вони схожі, в якій мірі їх потреби і вимоги розрізняються, які групи серед клієнтів являються найбільш активними, які навпаки. Сегментація традиційно здійснюється базуючись: на демографічних характеристиках (вік, види професії, рівень освіти, віросповідання, національність); психографічних ознаках (якщо бібліотека залучає до себе групу "ризику" - безробітних, людей за гратами); географічних ознаках (знаходження бібліотеки).
Сегментація - це вивчення мотивації користування бібліотекою в цілому та її окремих послуг, а саме:
" мотиви переваг на послуги бібліотеки;
" відношення користувача до бібліотеки, її послуг (користується тільки цією бібліотекою, намагання не користуватися послугами даної бібліотеки, виходячи з якихось причин);
" ступінь емоційного відношення до послуги;
" реакція користувача на умови обслуговування;
" пріоритети послуг, на які вони орієнтовані, їх цільове призначення;
" характер послуг;
" якісні ознаки (новизна, комплексність, унікальність і т. п.);
" цінові показники;
" кількісні характеристики (обсяги робіт).
Встановивши групи клієнтів, необхідно визначити, які послуги будуть користуватись пріоритетом. Це називається позиціонуванням ринку.
За допомогою регулярного проведення вищеназваних процедур процес відпроектування ринкової ситуації становиться безперервним і дозволяє гнучко і досить оперативно змінювати стратегію та тактику діяльності бібліотеки з урахуванням змін в системі ринкових відносин, а також динаміки попиту користувачів і розвитку конкурентного середовища.
Таким чином, маркетингові дослідження та сегментація ринку дозволяють бібліотекам визначитись у правильності бібліотечного обслуговування, причому з урахуванням запитів читачів.
Практика роботи підтверджує, що маркетингові дослідження необхідні бібліотекам і постійно проводяться. Наприклад, в ЦНСГБ РАСГН маркетингові дослідження проводяться з 1990 р.. Вивчались послуги бібліотеки, акцентувалась увага на платних послугах, тобто узагальнювався ринок бібліотечних послуг. За підсумками дослідження створена комп'ютерна база даних "Ринок", яка допомагає визначитись в стратегії ринку. При виборі цих стратегій в ЦНСГБ РАСГН враховувались такі фактори, як ресурси бібліотеки, ступінь однородності бібліотечних послуг, ринку та маркетингової стратегії конкурентів.
В Миколаївській ОУНБ маркетингові дослідження проводяться у двох напрямках - некомерційний та комерційний маркетинг.
Мета досліджень - визначення місця бібліотеки в регіональному інформаційному просторі, груп користувачів інформації, потреб в різних інформаційних послугах. В 1994 р. проведено перше дослідження, яке виявило відношення мешканців Миколаїва до бібліотеки як соціального інституту. Результати дослідження показали, що третина респондентів (400) користується бібліотекою і більшість з них інформаційну функцію визнала пріоритетною. 46% опитуваних мають потребу в діловій інформації. Найбільш популярною серед бібліотек міста визнана ОУНБ. Висновки дослідження дозволили диференціювати інформаційні потреби окремих груп населення (реальних та потенційних користувачів): наукової, творчої та технічної інтелігенції; керівників всіх рівнів; представників фінансово-комерційних структур; молоді, яка навчається. Метою наступного дослідження в 1995 р. було вивчення погляду читачів на якість послуг, що надаються, і розширення номенклатури послуг. Пізніше була поставлена мета вивчити потреби конкретних груп користувачів інформації, для чого проведено дослідження "Модель інформаційного обслуговування викладачів вузів міста".
Маркетингові дослідження як форма вивчення читачів та послуг бібліотеки проводяться в Донецькій ОУНБ.
В рамках вивчення якості бібліотечного обслуговування та його відповідності запитам читачів Донецькою ОУНБ проведено дослідження "Читач ОУНБ. Якій бути сучасній бібліотеці?". Вибіркова сукупність - 425 анкет.
Основним методом дослідження було обрано опитування. Дослідженню підлягав весь комплекс послуг, пріоритетів і смаків читачів.
За допомогою графіків, гістограм та діаграм покажемо висновки дослідження.
Мета відвідання бібліотеки
1 - отримання конкретної книги - 64,0%
2 - підбір літератури по темі - 39,5%
3 - отримання інформації про нову літературу - 17,25%
4 - відвідання масового заходу - 6,5%
Досягнення мети відвідання
Аналіз привабливості бібліотеки
1 - наявність спеціалізованих галузевих відділів - 49,0%
2 - універсальність фонду - 48,5%
3 - уважне відношення до читачів - 34,5%
4 - зручний режим і місце знаходження - 28,5%
5 - оперативне обслуговування - 25,5%
6 - можливість отримання різних довідок - 14,5%
7 - можливість отримання інформації про нову літературу - 13,75%
8 - оптимальні умови роботи - 12,1%
9 - цікаві масові заходи - 3,5%
Визначення важливості напрямків роботи за ранжуванням читачами
1 - обслуговування читачів
2 - наявність універсального фонду
3 - оперативне довідкове обслуговування
4 - розвиток бібліотеки як центру культури і мистецтв регіону
5 - зібрання літератури про край
6 - масові заходи.
Задоволення обслуговуванням
Причини незадоволеності
1 - відсутність необхідної літератури
2 - оперативність
3 - комфортність
4 - культура обслуговування
5 - професіоналізм
Задоволеність довідково-бібліографічним апаратом
Головною пропозицією щодо удосконалення довідково-бібліографічного обслуговування визнано автоматизацію пошуку літератури - 56%.
Вивчалисьокремі напрямки роботи. Наприклад, МБА.
1 - знають і не використовують
2 - знають і використовують
3 - не знають
Визнано за необхідність посилити рекламу.
Головні риси бібліотекаря для читача за їх ранжуванням - професіоналізм, комунікабельність, уважність, ерудиція, привабливий вигляд. Дослідження підтвердило першу гіпотезу, що бібліотека повинна реагувати на попит читачів і бути відкритою системою до змін.
За результатами дослідження було розроблено концепцію розвитку бібліотеки, складено заходи по впровадженню результатів дослідження. Ось деякі з них.
Інформаційну функцію визнано пріоритетною з активним розвитком

 
 

Цікаве

Загрузка...