WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Складання розпорядчих документів - Реферат

Складання розпорядчих документів - Реферат

дійового контролю за реалізацією директорів та інших організаційних дій.
Накази про ухвали вищестоящих органів повинні видаватися лише тоді, коли необхідно накреслити конкретні заходи, визначити відповідальних осіб і терміни та правил внутрішнього трудового розкладу на підприємстві є нормативним. Він загальний безособовий (оскільки маються на увазі не конкретні особи, а весь виконання вказівок. Накази можуть бути нормативними індивідуальними. Та правил внутрішнього трудового розкладу на підприємстві керівника. Він загальний безособовий (оскільки маються на увазі не конкретні особи), а весь виконання вказівок керівника про затвердження правил колективу підприємства.
Наказ про преміювання однієї чи кількох осіб вважається індивідуальним, оскільки не носить нормативного характеру.
Важливе значення має процедура складання та оформлення наказу. Вона визначається інструкціями з діловодства підприємств, правилами про порядок підготовки проекту наказу та іншими правовими актами. У них передбачається обов'язкове дотримання ряду вимог і правил, котрі повинні забезпечити юридичну повноцінність документів, оперативне їх виконання, правильні і всебічне вирішення питання.
Проект наказу обов'язково погоджується з усіма зацікавленими особами даної установи, а в разі необхідності інших організацій. Ці особі відповідно своєї компентенції повинні мати стосунок до питань, що містяться у проекті наказу.
До проекту наказу додаються документи обгрунтовуючи його доцільність. Він набуває чинності з моменту підписання керівним працівником підприємства, якщо інший термін не вказаний в самому наказі. Право підписання мають не тільки перший керівник, але і його заступники, а також інші посадові особи у відповідності до своїх обов'язків.
У певних випадках дію наказу у часі обмежено законом. Слід відзначити, що накази як юридичні акти видають не тільки керівники підприємств, але і інші державні органи, діяльність яких грунтується на принципі єдиноначальності. У відповідності до законодавства накази видають міністри керівники центральних галузевих відомств, начальники відділів та управлінь виконкомів місцевих Рад народних депутатів, а також промислових виробничих об'єднань, фірм, трестів та комбінатів. Ці акти регулюють усі відносини пов'язані з певною галуззю господарства, культури чи управління.
Формуляр наказу має такі основні реквізити: назва виду документа, місце видання, номер, індекс за класифікатором та номенклатурою справ, дату підписання, заголовок, текст і підпис керівника.
Текст наказу з основної діяльності складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. У першій називаються причини, мета видання документа і наводяться для цього відповідні підстави, у другій - містяться приписи з указанням виконавців та терміну виконання. Розпорядча частина починається словом НАКАЗУЮ і викладається у наказовій формі.
Накази розподіляються на:
1) по основній діяльності;
2) по особовому складу.
По основній діяльності - оформляються рішення керівника, пов'язані з організацією роботи, порядком діяльності підприємства.
Можуть бути нормативними (про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку) та індивідуальними.
Складання і оформлення наказу регламентуються інструкціями щодо роботи з документами, правилами про порядок підготування проекту наказу та іншими правовими актами.
Проект наказу слід погоджувати з усіма заінтересованими особами (структурними підрозділами) даного підприємства, а в разі необхідності - також інших організацій. Якщо встановлені правила видання наказу порушено, то він втрачає юридичну силу і його слід скасувати. До проекту наказу додають документи, які обумовлюють його доцільність.
Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не передбачено в тексті. Право підписання наказу визначається законодавством: це право мають керівники та перші заступники, а також деякі посадові особи відповідно до їхніх повноважень і компетенції.
Накази видають на підставі і з метою виконання чинних законів, указів, постанов і рішень уряду, наказів та інструкцій вищих органів. Керівник може видавати накази з усіх питань, що входять до його компетенції.
Наказ діє доти, доки його не буде скасовано або доки не закінчиться термін його дії. Накази може скасовувати тільки уповноважена особа чи інстанція.
Накази бувають: нормативними (наказ керівника про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; індивідуальними (наказ керівника про преміювання конкретних працівників).
За призначенням накази поділяють на два види: накази з основної діяльності; накази по особовому складу.
Накази з основної діяльності - це правові акти, в яких оформляють рішення керівника, пов'язані з організацією роботи підприємства в цілому чи його структурних підрозділів.
Накази з основної діяльності оформляють на загальних, спеціальних бланках або на чистих аркушах паперу формату А4.
Реквізити наказу: 10 - назва виду документа, 11 - дата (проставляють у день підписання), 12 - індекс (проставляють у день підписання), 14 - місце складання чи видання, 19 - заголовок до тексту, 20 - позначка про контроль (проставляють у разі потреби), 21 - текст, 23 - підпис, 24 - гриф погодження (у разі потреби), 25 - візи (у разі потреби), 26 - відбиток печатки (у разі потреби), 28 - позначка про виконавця.
Текст наказу складається з двох частин - констатувальної (вступної) та розпорядчої.
У констатувальній частині викладають цілі та завдання приписаних дій та причини видання наказу, дають посилання на документ, що є підставою для видання даного наказу.
Розпорядча частина тексту викладається в наказовій формі. Її починають словами "НАКАЗУЮ", яке друкують великими літерами від нульового положення табулятора. Після цього слова ставлять двокрапку. В розпорядчій частині містять заходи та дії, зазначають посадових осіб, які відповідають за їх виконання, та вказують терміни виконання завдань. Цю частину тексту можна поділити на пункти, які нумерують арабськими цифрами. Текст кожного пункту може починатися із зазначення конкретної дії, вираженої дієсловом неозначеної дії, або із зазначення виконавця. Назву організації, структурного підрозділу, прізвище та посаду виконавця наводять у давальному відмінку. Останній пункт наказу містить вказівку на особу, яка відповідає за виконання наказу в цілому.
Вступає в силу з моменту його підписання, якщо строк не окреслений в тексті.
Реквізити наказу:
o Герб, емблема, нагороди.
o Міністерство.
o Установа.
Підрозділ.
Код підприємства.
Код документа.
Назва.
Дата, номер.
Місце видання.
Заголовок до тексту.
Текст.
Підпис.
Візи.
Гриф погодження.
Відмітка провиконання документа.
Відмітка про перенесення даних на машинний носій.
УКРАЇНА
Міністерство легкої промисловості Завод нестандартного устаткування
НАКАЗ №106
17.10.99 м. Київ
Про організацію занять
по підвищенню кваліфікації
інженерно-технічних працівників
З метою підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників
НАКАЗУЮ:
1. Організувати на заводі курси по підвищенню

 
 

Цікаве

Загрузка...