WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) - Реферат

Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) - Реферат

формати, як USMARC (MARC 21) та UNIMARC, на основі формату UNIMARC розроблено національний - RUSMARC (Росія) і проводяться розробки в Україні - UКRMARC. Тому розробникам АБІС рекомендується, вибрав ши необхідний набір обов"язкових елементів з точки зору ДОСТ із вказаних міжнародних форматів , набувати для своєї АБІС внутрі шньо системний формат, орієнтований на комунікативність і відповідність міжнародним правилам і рекомендаціям. Такий підхід означає шлях до національного формату каталогізації і був впроваджений Російською національною бібліотекою [7] .
Існує і ряд програмних конверторів, що надаються разом з програмними засобами (VTLS) або вбудовані в технології прийому/передачі інформації в к о рпоративних АБІС (OCLC). Необхідний розвиток підходу створення окремого універсального конвертора UNIMARC-USMARC-UNIMARC з урахуванням особливостей національних правил каталогізації, вбудованого в АБІС, що розробл я ються. Така розробка в же існує в межах комплексу робіт програмно-апаратного забезпечення АБІС ДПНТБ Росії [1] .
Засоби лінгвістичного забезпечення АБІС передбачають інформаційний пошук та інформаційний обмін.
Для лінгвістичного забезпечення АБІС необхідне використання декількох класифікаційних систем, наприклад, БДК та системи Д"юі, що надасть можливість підвищити ефективність інформаційного обміну ірелевантності пошуку для користувачів. Сучасний рівень розробки АБІС вимагає включення в систему словникових (класифікаційних і тезаурних) БД, авторитетних файлів, а також засобів їх автолматизованого ведення та інтерактивного використання при пошуку. Можливе використання і локальних предметних рубрикаторів при наявності систем трасляції пошукових образів документів (ПОД) на інші мови індексування, що забезпечені відповідною лінгвістичною підтримкою. Для систем, що приймають участь у міжнародному інформаційному обміні, рекомендується використовувати оригінальні рубрики LCSH (предметний рубрикатор Бібліотеки Конгресу США) [8] та ін.
Програмне забезпечення має також велике значення для функціонування АБІС. В даний час система ІРБІС (Інтегрована розвиваюча бібліотечно-інформаційна система) є сучасним програмним засобом автоматизації бібліотечно-інформаційних систем.
Перша версія системи була розроблена в ДПНТБ Росії у 1995 р. В системі реалізовані всі типові бібліотечні технології на основі функціонування п"яти типів АРМ (автоматизованих робочих місць): "Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач", "Книговидача", "Адміністратор".
Програмне забезпечення для автоматизації внутрішньої бібліотечної технології доцільно розробити спільними зусиллями українських книгозбірень з можливим залученням зацікавлених організацій. Таке рішення випливає з аналізу ходу робіт з автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів в Україні й СНД [6]. Бібліотеки, що випробували західні програмні системи LIBER (Франція), Tinlib (Великобританія), VTLS (США), Allegro, MARC та ін. через якийсь час відмовилися від них через недостатнє врахування особливостей вітчизняної бібліотечної технології і перейшли на розробки російських фахівців ("ИРБИС" або "Библиотека"). До цього слід додати, що не можна вважати успішним і впровадження Aleph (Ізраїль), оскільки з цієї системи здебільшого використовуються тільки пошуковий модуль ОРАС, автоматизація ж процесів комплектування та каталогізації забезпечується іншими пакетами прикладних програм, зокрема поширеною в СНД системою CDS/ISIS (UNESCO). Шляхом розробки "власного" програмного забезпечення йдуть сьогодні російські бібліотеки. Вони спрямували основні зусилля на розвиток пакетів прикладних програм CDS/ISIS, ІРБІС і MARС, які мають функціонувати під управлінням операційних систем з графічним інтерфейсом і бути сумісними на рівні мережевих технологій.
Таким чином , для впровадження й ефективного функціонування АБІС обв"язковою умовою є розробка програмного, інформаційного і лінгвістичного забезпечення. Разом з тим, з урахуванням існуючих соціальних комунікацій, що інтенсивно розвиваються, АБІС і її місце в системі науки, культури , освіти потребує наукового обгрунтован ого підхід у до вирішення проблеми автоматизації, що реалізується шляхом розробки основних принципів і рекомендацій.
Література
1. Библиотека как объект автоматизации: схема формального описания, структуризация и моделирование на этапе предпроектного исследования.-Препр.-М.: ГПНТБ России,1998; 2. Жулід Т. Використання існуючих інформаційних ресурсів для створення проблемного-орієнтованих біблографічних баз даних//Вісник Кн . палати. - 1999. - № 2. - С . 26-27; 3. Титова Л.І. Проблеми впровадження формату UNIMARC в інформаційно-бібліографічні системи//Бібліотечна планета.-2000. - № 3. - С.15-18; 4. Степанов В.К. Библиотеки реальные и виртуальные в эру цифровых коммуникаций//Науч. и техн.б-ки.-2001.-№ 1. - С . 71-73; 5. Филиппова Л.Я. Автоматизированные библиографические базы данных: пользовательский подход: книга для работников электронных библиотек и информационных служб, имеющих гуманитарное образование.-К.:ЧП "Интеграл КИН", 1998. - С. 99 - 122; 6. Чекмарьов А.О., Костенко Л.Й., Павлуша Т.П. Національна система електронних бібліотек / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1998. - 50 с.; 7 . Шрайберг Я.Л., Воройский Ф.С. Автоматизированные библиотечно-информационные системы России.-Мю:Либерия, 1996. - 271 с. ; 8 . Шрайберг Я.Л Основные положения и принципы разработки АБИС и сетей. - М. : ГПНТБ , 2000. - 130 с. ; 9. Шрайберг Я.Л . Роль библиотек в преобразовании гражданского общества в информационное // Науч. и тех. б-ки. - 2000. - № 4. - С . 83-92.

 
 

Цікаве

Загрузка...