WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Формування змісту курсу “організація документальних баз даних” для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності - Реферат

Формування змісту курсу “організація документальних баз даних” для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності - Реферат

освіти і досліджень IDS (Institute of Development Studies, http://www.ids.ac.uk/) у Великій Британії пропонує тритижневий курс з вивчення системи CDS/ISIS і Web-публікацій. Цей семінар розрахований на інформаційних фахівців, які займаються створенням і управлінням бібліографічними базами даних з використанням пакету CDS/ISIS, і всіх зацікавлених у доступі до баз даних, створених в CDS/ISIS по мережі Інтернет або Інтранет з використанням протоколів WWW.
Вивчення автоматизованих технологій інформаційної діяльності з використанням CDS/ISIS забезпечує як дидактичний принцип системності навчання, так і міжпредметні зв'язки з іншими навчальними дисциплінами, що необхідні для підготовки сучасних інформаційних спеціалістів: маркетинг, інформаційний бізнес, комп'ютерно-інформаційні мережі, менеджмент проектів автоматизації та ін.
На сучасному етапі в системі професійної освіти в галузі інформаційної діяльності необхідне навчально-методичне забезпечення курсу "Організація документальних баз даних" або самостійного модуля в межах курсу "Організація баз даних" з вивчення сучасних технологій ведення документальних баз даних [7]. Такий курс може складатись з декількох основних розділів:
" Комунікативні формати:
o міжнародний комунікативний формат бібліографічного запису UNIMARC - структура, семантика машинопрочитуваного формату, його відповідність традиційним правилам бібліографічного опису і вітчизняним правилам каталогізації;
o міжнародний комунікативний формат авторитетного запису UNIMARC/Authorities - структура, семантика, відповідність традиційним довідковим картотекам.
" Проектування бібліографічної бази даних з використанням формату UNIMARC:
o функціональні можливості системи CDS/ISIS щодо проектування бібліографічної бази даних;
o проектування бібліографічної бази даних на логічному і фізичному рівня у форматі UNIMARC;
o наповнення бази даних записами, формування електронного каталогу;
o пошук в електронному каталозі з використанням булевої алгебри.
" Проектування довідково-інформаційних баз даних:
o проектування довідкової бази даних формулювання назв організацій, імен осіб, географічних назв, їх альтернативних форм, варіантів формулювань з використанням формату UNIMARC/Authorities.
" Адміністрування бази даних:
o конвертування даних з одного формату в інший;
o використання файлу ISO 2709 для створення зведеного електронного каталогу (експорт та імпорт даних).
Вивчення принципів організації баз даних при такому підході органічно пов'язане з необхідністю вирішення різноманітних завдань інформаційної діяльності і є системою знань про принципи організації даних, надає вміння проектування структур даних, знання стандартів, які при цьому застосовуються, вміння вибору програмних засобів для конкретних цілей на основі певних критеріїв. Цей інтегративний розділ є теоретичною базою для подальшого вивчення он-лайнового пошуку в мережі Інтернет, створення повнотекстових баз даних, вибору програмних засобів для ведення документальних баз даних, розробки мультимедіа-інформаційних систем, представлення інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.
Підхід до системного навчання в галузі сучасних технологій в інформаційній діяльності, який ґрунтується на вивченні реальних об'єктів, розгляді їх залежностей і взаємодії, залучення та актуалізації тих систем знань, які вже мають студенти, дозволяє реалізувати дидактичний принцип проблемності в навчанні і відповідає рівню сучасних вимог розвинених країн світу до знань і умінь, необхідних висококваліфікованому фахівцю у галузі інформаційних систем.
Аналіз навчальних планів підготовки інформаційних спеціалістів в провідних навчальних закладах - коледжах інформаційних наук, інформаційного менеджменту і технологій західних країн свідчить, що навчальні курси для підготовки спеціалістів побудовані з урахуванням системного підходу до навчання, зокрема в галузі сучасних інформаційних технологій і їх застосування до інформаційних процесів.
Серед навчальних курсів, представлених на Web-сторінках університетів Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії, Австралії (http://www.cis.drexel.edu, http://info.sims.ber k ley.edu, http://pepper.lis.utr.edu/, http://www.fis.utoronto.ca/, http://www.bf.rmit.edu.au та ін.), наявні такі навчальні курси: "Вступ до управління базою даних", "Структури даних і файлів", " Проектування бази даних", " Системи управління базами даних".
Змістом цих дисциплін є: вступ до баз даних, управління їх проектуванням і представленням змісту, в ивчення структур даних і організації файлів, які використовуються при обробці інформації в інформаційно-пошукових системах, системах обробки текстів, системах, що містять зображення, управління записами змінної довжини; стандарти для організації інформації: SGML, HTML, Z39.50, Z39.58, MARC, внутрішні моделі даних, логічні моделі даних, вивчаються принципи проектування інформації і використання систем управління базами даних, характеристика й оцінка загальних і спеціалізованих систем управління базою даних, адміністрування баз даних.
Таким чином, аналіз, з одного боку, завдань майбутньої професійної діяльності, з іншого - наявного навчально методичного забезпечення підготовки спеціалістів з інформаційної діяльності в галузі організації документальних баз даних свідчить, що для вирішення проблеми підготовки кадрів для галузі сфери документальної комунікації потрібна система навчально-методичного забезпечення розділів, які призначені для вивчення питань проектування документальних баз даних відповідно до міжнародних стандартів, питанням стандартизації інформації в документально-інформаційних системах, амініструванню документальних баз даних тощо. Розробка висунутих теоретичних положень щодо формування змісту курсу "Організація документальних баз даних" доведена до практичної реалізації у вигляді навчального посібника "Представлення інформації в автоматизованих документально-інформаційних системах" для студентів спеціальностей "Бібліотекознавство та бібліографія" та "Доку мен тознавство та інформаційна діяльність" для супроводу вивчення принципів проектування документальних баз даних з використанням СУБД CDS/ISIS.
Література
1. Цибко Г. Ю. Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів: Автореф . дис... канд. пед.наук: 13.00.02/Нац.пед.ун-т ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999.-18 с.;
2. Полищук Ю.М., Хон В.Б. Теория автоматизированных банков инфор-мации.-М.: Высшая шк., 1989.-184 с.;
3. Матвієнко О.В. Формування вимог до системи знань менеджерів інформаційнихсистем//Проблеми освіти.- 2001.- № 23.- С.8-15.;
4. Матвієнко О.В. Формат Unimarc/Authorities - інструмент стандартизації інформаційної діяльності//Вісник КНУКіМ.- Серія "Педагогіка" - 1999.- №1.-С.34-38.;
5. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. До питання про формат UNIMARC (критерій вибору програмних засобів для ведення бібліографічних баз даних)//Бібл. вісник.- 1995.- №4. - С.5-6.;
6. Матвієнко О.В. Вимоги до функціональних можливостей програмних засобів (для бібліотечних процесів)//Бібл. вісник.- 1996.- № 4.- С.5-9.;
7. Матвієнко О.В. Нові інформаційні технології в системі безперервної освіти бібліотечних спеціалістів//Бібл. вісник.-2001.-№2. -С.21-23.

 
 

Цікаве

Загрузка...