WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Формування змісту курсу “організація документальних баз даних” для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності - Реферат

Формування змісту курсу “організація документальних баз даних” для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Формування змісту курсу "організація документальних баз даних" для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності
Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення для підготовки спеціалістів з інформаційної діяльності потребує системного відбору змісту навчання, який би відповідав завданням, що постають перед спеціалістами зазначеного профілю у практичній діяльності.
Доцільність вивчення курсу "Організація баз даних" теоретично обґрунтована тим, що поняття "база даних" є цілісним науковим поняттям інформатики, яке, з одного боку, об'єднує інші її основні поняття, ідеї і методи, з іншого - широко використовується в різних галузях практичної людської діяльності завдяки таким потужним засобам інформаційних технологій, як системи управління базами даних (СУБД).
Розвиток інформаційної діяльності, вихід до інформаційних мереж світової інформаційної інфраструктури, обмін інформацією, створення зведених електронних каталогів, корпоративних інформаційних мереж значно розширює спектр прикладного використання автоматизованих документно-інформаційних систем, робить їх застосування міждисциплінарним напрямом, необхідним для вивчення спеціалістами, які працюють з інформаційними ресурсами науки, культури, освіти, сфери підприємництва.
Технологія баз даних посідає особливе місце в теорії і практиці автоматизованих банків інформації, яка включає частину розділів і термінологію із суміжних галузей інформатики.
В теорії автоматизованих банків інформації окрема увага приділяється документальним інформаційно-пошуковим системам, які широко використовуються в інформаційному забезпеченні науковців, спеціалістів, управлінських працівників. Документальні системи мають об'єктом пошуку документ (його бібліографічний опис, анотацію, реферат, повний текст), і маючи багато спільного з фактографічними системами, тобто такими, у яких здійснюється пошук різноманітних числових характеристик, фактів, даних, мають ряд суттєвих відмінностей і специфічних вимог, які стосуються стандартизації представленої в них інформації і вимог до програмних засобів.
Аналіз навчальних посібників загального характеру з інформатики і комп'ютерних технологій, спеціальної довідкової літератури з вивчення конкретних програмних засобів, в тому числі і систем управління базами даних, свідчить, що існує велика лакуна у висвітленні в навчально-довідковій літературі такого важливого розділу в галузі вивчення основ опрацювання даних в автоматизованих інформаційних системах, як проектування документальних баз даних відповідно до міжнародних стандартів, які дозволяють здійснювати обмін інформацією на міжнародному рівні.
В навчально-виховному процесі підготовки менеджерів інформаційних систем, як спеціалістів з управління інформаційними потоками, зміст основних понять інформатики, зокрема таких, як структури даних, типи даних, організація і управління даними та ін., відібраний і методично обґрунтований з урахуванням специфіки навчального процесу, може бути ефективно використаний для вдосконалення прийомів професіоналізації студентів і розвитку в них дослідницького, творчого підходу до постановки і розв'язання інформаційних завдань.
Важливість нового, поглибленого підходу до ролі баз даних і відповідного програмного забезпечення для їх опрацювання у навчальному процесі підготовки спеціалістів різних профілів, усвідомлюється дослідниками, розробляються відповідні рекомендації щодо вдосконалення такої підготовки [1]. Разом з тим, потребує особливої уваги формування змісту курсу "Організація документальних баз даних" для підготовки спеціалістів в галузі інформаційних ресурсів. Диференційований підхід до відбору змісту освіти в галузі організації баз даних при підготовці менеджерів інформаційних систем зумовлений специфічним предметом їх праці, структурою діяльності і кінцевим продуктом діяльності [3]. Тому, при визначенні концепції підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності з вивчення організації баз даних слід керуватись наступними положеннями:
1) наукове поняття "база даних" відіграє важливу роль у теоретичній і прикладній інформатиці;
2) вміння проектувати документальні бази даних на логічному і фізичному рівнях в практичній діяльності, знання основ опрацювання інформації засобами СУБД, які призначені для створення документальних баз даних, має велике значення для формування спеціаліста в галузі інформаційних систем [4-6] .
Проектування баз даних є складним творчим процесом, успішне здійснення якого вимагає від виконавця високого рівня сформованості основних прийомів розумової діяльності - аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування й узагальнення. Для успішного, свідомого і творчого використання інструментарію, що надається сучасними інформаційними технологіями опрацювання даних, спеціалісту необхідні глибокі знання теоретичних основ, на яких ґрунтуються ці технології, вміння досліджувати предметну галузь і проблемне середовище створюваного банку інформації, а не тільки володіння прийомами роботи з певним програмним засобом. Разом з тим, студенти повинні знати функціональні можливості і призначення певних класів програмних засобів, зокрема це стосується програмних засобів для ведення документальних баз даних.
Унікальні можливості як з практичної, так і з дидактичної точки зору для отримання знань про принципи, на яких ґрунтуються сучасні автоматизовані технології створення документальних баз даних, набуття навичок проектування і використання документальних баз даних (зокрема бібліографічних і повнотекстових), відпрацювання навичок стратегії пошуку з використанням логічних (булевих) операторів, моделювання зведеного електронного каталогу інформаційних ресурсів за допомогою файла обміну ISO 2709, має система CDS/ISIS, яка була спеціально створена і розповсюджується ЮНЕСКО.
Надання переваги використанню в навчальному процесі саме системі CDS/ISIS перед іншими СУБД, зокрема MS Access , Fo xPro , Paradox та ін., пояснюється тим, що CDS/ISIS є системою управління базою даних і середовищем для розробки різноманітних структур документальних даних, підтримує поля змінної довжини, дозволяє ведення повнотекстових баз даних і здійснення в них контекстного пошуку, надає можливість ідентифікувати на рівні підполя найменший елемент інформації. Система CDS/ISIS може бути використана для різноманітних інформаційно-довідкових баз даних, довідкового апарату щодо існуючої загальноприйнятої форми формулювання назв організацій, імен осіб, географічних назв, їх альтернативних форм, варіантів формулювань, які можуть зацікавити підприємства будь-якого типу, для формування комерційних баз даних для підприємницьких структур, що дозволить інформаційним службам широко застосовувати маркетинг інформаційних продуктів й послуг.
Система дозволяє застосувати такі методики навчання, які надають можливість організувати навчально-пізнавальну діяльність у вигляді спеціальних пізнавальних завдань, які формулюються у виглядіконкретних цільових наставлень, що дозволяє поетапно контролювати результати навчально-пізнавальної діяльності і розвивати такі фундаментальні мислення, функції як аналіз, синтез, узагальнення та ін.
Досвід викладання навчальних курсів, побудованих на системі CDS/ISIS, існує в багатьох країнах світу. Зокрема, Національний центр розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...