WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Система інформаційної підтримки бібліотекарів в електронному середовищі - Реферат

Система інформаційної підтримки бібліотекарів в електронному середовищі - Реферат

використання і взагалі обізнаність бібліотечних фахівців про існування професійної зарубіжної періодики в їхній бібліотеці. Відділи бібліотекознавства великих бібліотек поряд із спеціалізованим каталогом бібліотекознавчої літератури та чисельними картотеками мають запровадити і підтримувати ведення зведеного анотованого каталогу оптичних компакт-дисків бібліотекознавчої проблематики.
Слід зауважити, що стосовно розвитку CD-ROM-технологій в бібліотечній діяльності відмічаються протилежні думки. З одного боку, існують певні переваги оптичних дисків у порівнянні з роботою у режимі он-лайн: психологічно легше працювати з дисками, ніж в активному режимі; диски зручні тим, що вони залишаються в бібліотеці, як і друковані матеріали. На думку деяких зарубіжних бібліотекознавців та вітчизняних практиків, які стикались з проблемою організації та утримання великого фонду оптичних носіїв інформації, CD-ROM складні у використанні, а головне - не можуть забезпечити цілісний пошук у БД з вичерпним результатом, оскільки випуски оновлень БД на CD-ROM є лише фрагментами цілої БД, на відміну від онлайнової версії БД. Щоб запобігти труднощів зексплуатацією при накопиченні великого масиву оптичних дисків та збільшити коефіцієнт їх використання, у великих бібліотеках диски встановлюються на спеціальних пристроях CD-ROM-Changer, CD Tower , як наприклад, у Національній бібліотеці України ім. В.Вернадського.
Можливості використання професійної інформації можна значно розширити за рахунок придбання реферативно-бібліографічної бази даних "Библиотечное дело и библиография", яка ведеться Російською державною бібліотекою з 1988 року, і налічує більш ніж 20 тис. записів. Російську базу даних можна використовувати: по-перше, як самостійний інформаційний продукт для бібліографічного пошуку; по-друге, як джерело для запозиченння готових бібліографічних записів та рефератів для актуалізації вітчизняної професійної бази даних, оскільки практика ведення БД в ручному режимі українськими бібліотеками призводить до дублювання частини БД з російських професійних видань. Можна сподіватись, що завдяки мережевим технологіям українським бібліотекарям стане доступною он-лайн російська бібліографічна база даних з бібліотечної справи та бібліографії. Вона забезпечуватиме поточне інформування з останніх розробок російських колег у бібліотечній галузі, що може бути дуже корисним при замовленні та доставці самих матеріалів.
Отже, створення єдиної бібліографічної бази даних з бібліотечної справи є першочерговим завданням в системі інформаційного забезпечення галузі. Технологія електронної доставки документів на основі сучасних телекомунікаційних засобів сприятиме покращанню інформаційного обслуговування працівників бібліотек різних регіонів та рівнів.
Слід відзначити, що традиційно бази даних поділяються на документальні: (бібліографічні і повнотекстові); фактографічні; інтегровані. Але в сучасному інформаційному середовищі цей розподіл умовний і частіше БД являють собою змішання різних типів. Інтегровані БД вміщують взаємопов'язану документальну та фактографічну інформацію або полівидову інформацію за даним профілем. Такі БД надають можливість представити інформаційний масив на різних рівнях інформаційного згортання (бібліографічні дані, реферати, фрагменти текстів, повні тексти документів). Комплексні, складноструктуровані, багатофункціональні інформаційні системи дозволятимуть вести пошук за всіма об'єктами, в залежності від інформаційних потреб користувачів.
Тобто наступні етапи створення системи передбачають доповнення бібліографічної бази даних з бібліотечної справи рефератами та повнотекстовими матеріалами та поєднання інформаційних ресурсів на основі гіпертекстових технологій.
Гіпертекстові технології є перспективними для подальшого розвитку баз даних. Система гіпертексту дає можливість користувачам створювати асоціативні мережі текстів, їхніх фрагментів і понять, переходячи від однієї до іншої інформації з будь-якого непослідовного посилання. Наприклад, продукти компанії SilverPlatter дозволяють зв'язувати записи в БД з каталогами бібліотек, із зведеними каталогами бібліотечних систем або з Центром доставки документів Британської бібліотеки. Аналогічні можливості мають продукти Інституту наукової інформації США. Elsevier поєднує свої повнотекстові і реферовані статті із статтями від інших постачальників інформації. Сучасні комп'ютерні технології дозволяють зв'язувати усі види інформації.
Можливість пов'язувати тематично споріднені матеріали з наступним формуванням проблемно-орієнтованих масивів інформації забезпечить задоволення потреб бібліотечних працівників конкретних спеціалізацій, а також становить універсальну базу для проведення наукових досліджень у галузі бібліотекознавства та бібліографії. Такі проблемно-орієнтовані блоки важливі для створення системи аналітичної та оглядової інформації, що набуває особливого значення під час інформаційного перевантаження і браку часу у бібліотекарів-практиків. Поряд зі створенням проблемно-орієнтованих комплексів відбуватиметься формування довідкових та фактографічних інформаційних масивів.
Стрімкий розвиток й активне використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій дозволяють на якісно новому рівні організувати процеси виробництва, зберігання та поширення інформації. Традиційні форми надання інформації не завжди дають можливість оперативно і повно задовольняти потреби в професійній інформації. Сьогодні оптимальним рішенням є сполучення традиційних і сучасних методів забезпечення документами, що дозволить вийти за межі фонду конкретної бібліотеки.
Нова система професійної підтримки бібліотекарів дозволить максимально охоплювати профільні документальні потоки й сприятиме ефективному їх використанню у науково-дослідній та практичній діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...