WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Бібліотечний менеджмент як концепція управління - Реферат

Бібліотечний менеджмент як концепція управління - Реферат

сприйняття управління бібліотекою як процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для формування і досягнення цілей. Отже, об'єктом управління з позицій менеджменту в бібліотеці є кілька реально існуючих функціональних процесів: створення і надання бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг, фінанси, маркетинг, дослідження і розробки, персонал та інше.
Сучасний менеджмент має три основні напрями діяльності, які досить чітко відслідковуються в сучасній бібліотечній практиці, зокрема:
" техніко-технологічна діяльність, яка зумовлена глобальною інформатизацією суспільства та активно реалізується шляхом застосування і освоєння в бібліотеці нових технічних засобів і комп'ютерних технологій, створення інноваційних груп і нових відділів;
" управлінська діяльність з координації дій у внутрішньому середовищі бібліотеки, забезпеченнюузгодженості технологічних процесів і дій працівників з метою досягнення конкретних результатів. Адже безпосередньо менеджмент - це управління внутрішніми чинниками діяльності організації;
" управлінська діяльність по організації взаємодії із зовнішнім середовищем, зокрема на ринку інформаційних продуктів і послуг. Цей вид діяльності втілює систему стратегічного управління і відомий як бібліотечний маркетинг або маркетинговий підхід до управління бібліотекою.
Отже, бібліотечний менеджмент і бібліотечний маркетинг є взаємопов'язаними і взаємозумовленими складовими процесу управління сучасною бібліотекою. Якщо перший - це генератор інновацій, то другий - засіб для забепечення їх реалізації.
Ефективність функціонування бібліотеки в умовах ринку залежить від вибору керівником стратегії її розвитку та застосування основних типів управління.
Відомі такі основні стратегічні типи управління:
" жорстке раціоналістичне (директивне) управління;
" управління за відхиленнями від визначеного стану (процесу);
" управління за цілями (цільове управління, програмно-цільове управління, регламентне управління);
" управління з упередженням (управління базується на аналізі і прогнозі майбутніх явищ);
" управління за результатами (базується на координації і інтеграції діяльності всіх структурних підрозділів);
" управління на базі врахування потреб (засноване на стимулюванні, мотивації діяльності);
" управління на основі ефективної реалізації корпоративної культури і соціальної відповідальності;
" управління, орієнтоване на стратегію можливого, що дозволяє зменшити фактор невизначеності.
Реалізація зазначених типів управління повинна здійснюватися на базі використання сучасних інформаційних технологій (16).Визначення і конкретизація існуючих типів управління дозволяє більш глибоко зрозуміти процеси, які мають місце в організації функціонування сучасної бібліотеки, осмислити стратегії і методи управління керівників різного ступеню. Хоча, необхідно враховувати, що зазначені типи управління в "чистому" вигляді існують лише теоретично. В реальній практиці управління вони використовуються в змішаному вигляді і залежать від обраної стратегії розвитку бібліотеки.
Досить плідним вбачається мікроекономічний підхід до управління бібліотекою, грунтовно досліджений В.К. Клюєвим (17). Його сутність полягає в сприйнятті бібліотеки як малої економічної одиниці, суб'єкту господарської діяльності, який повинен органічно вписатися в сучасне економічне середовище та зайняти відповідне місце серед соціально-інституційних структур держави.
Варто зазначити, що єдності поглядів фахівців і науковців на шляхи розвитку бібліотеки в сучасних соціально-економічних умовах не існує.Розглянемо зміни думок і підходів щодо перспектив розвитку бібліотечних закладів впрожовж останніх десяти років і управління ними. Так, в ході дискусії учасників "круглого столу" по темі "Библиотека в новой общественной ситуации", яка висвітлювалась журналом "Библиотекарь" ще в 1990 році, бібліотекознавці дійшли спільної думки про утопічність уявлення щодо незалежності і самостійності бібліотек. Враховуючи необхідність визначення ступеню самостійності керівника бібліотеки та спираючись на зростання ролі демократичних і економічних методів в бібліотечній практиці, покладались певні надії на зростання ролі громадського (опікунські і читацькі ради) і професійне управління (бібліотечні асоціації і товариства) та здійснення повного контролю бібліотечної громадськості над діяльністю бібліотеки (18).
Коло проблем, які обговорювалися 6-10 вересня 1999 року у Національній парламентській бібліотеці на "круглому столі" директорів обласних універсальних наукових та центральних міських бібліотек України "Регіональна бібліотечна політика на сучасному етапі" засвідчило, що процеси децентралізації управління і отримання регіональної самостійності формують нову сферу бібліотечних інтересів, дій і відповідальності (18). Бібліотеки стали самостійнішими у визначенні шляхів і пріоритетів свого розвитку, функцій і змісту діяльності, але стали ще більш залежними від місцевої влади у фінансовому відношенні. Тому від активності бібліотек у формуванні культурної політики в своєму регіоні і пов'язаних з нею програм та налагодження взаємозв'язків з владними структурами залежить їх подальший розвиток. Серед найважливіших проблем, які розглядались керівниками бібліотек - проблеми пошуку додаткових коштів для забезпечення сучасних потреб користувачів в інформаційно-бібліотечних продуктах і послугах, врегулювання законодавчо-нормативної бази, комп'ютеризація бібліотечних процесів, впровадження нових технологій тощо. Незаперечно, що вирішення зазначеного комплексу проблем неможливе без оновлення системи управління бібліотекою.
Аналогічні питання виникають в процесі розвитку російських бібліотек. Розгляд проблеми управління в контексті питань "круглого столу" "Культура і бібліотеки на шляху в ХХІ століття", який висвітлювався на сторінках журналу "Библиотековедение" в 1999 році, засвідчив, що більшість "романтичних" ідей, які виникали на початку цього десятиліття, зокрема ідея громадсько-державної системи управління, не знайшла свого втілення (20). Не виправдала себе практика самостійності як засобу виживання бібліотеки, хоча певний час деякі бібліотеки успішно здійснювали пошук позабюджетних коштів. Але зміна законодавчого простору, недосконала система пільг для бібліотек, існуючий податковий і митний режим не дозволяють ефективно здійснювати економічну, комерційну діяльність, унеможливлюють самостійність фінансової діяльності бібліотек. Ці ж проблеми мають місце в практиці

 
 

Цікаве

Загрузка...