WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Бібліотечний менеджмент як концепція управління - Реферат

Бібліотечний менеджмент як концепція управління - Реферат


Серед позитивних зрушень у розвитку теорії управління бібліотекою - загострення уваги науковців і практиків до проблеми стратегічного управління і стратегічного планування, про що свідчать публікації у фаховій пресі та окремі видання (6 - 10 ).
Важливим чинником успішного розвитку сучасної бібліотеки є підвищення рівня сучасного управлінського мислення, зокрема сприйняття організаційної філософії, підгрунтя якої -свідоме розуміння працівником бібліотеки своїх цілей і свого призначення в процесі функціонування організації, готовність взяти на себе відповідальність за результати діяльності. Значна увага приділяється інноваційному менеджменту, який стимулює створення оптимальних організаційних і економічних умов для впровадження та забезпечує цілеспрямоване управління процесом нововведень. Низку плідних пошуків в теорії бібліотечного менеджменту продовжує і затверджує як дієвий засіб управління організацією - ситуативний менеджмент. Його переваги, на думку фахівців, - у застосуванні гнучкості змісту, форм і методів управління. Ситуативний менеджмент надає можливість здійснювати адекватний аналіз конкретної ситуації, пошук альтернативних рішень, вибирати найбільш прийнятний варіант дій в існуючій ситуації, що є важливим для адаптації бібліотеки в новому соціально-економічному середовищі (11).
Разом з тим, єдиного погляду на управління бібліотекою серед бібліотекознавців досі не існує. Більш як десять років не вщухає дискусія навколо бібліотечного менеджменту. Частина бібліотекознавців вважає, що процес становлення бібліотечного менеджменту ознаменований вагомими результатами, серед яких: визначення конструктивних шляхів реорганізації управлінських механізмів та підходів до вирішення багатьох проблем організації діяльності бібліотек, формування наукової школи, в рамках якої видано багато публікацій та захищено дисертацій, здійснюється підготовка і перепідготовка управлінських кадрів (12).
Інші бібліотекознавці не погоджуються з правом на існування бібліотечного менеджменту, сприймають його як невдалий синонім терміну "управління бібліотекою", перенесення американського досвіду загального менеджменту в умовах ринкової економіки та вважають, що такий підхід може призвести до втрати специфіки управління бібліотекою (13).
Не заглиблюючись у вир професійних дискусій зауважимо, що зміна соціально-економічного середовища не може не позначитися на системі управління бібліотекою. Як продукт еволюційного розвитку, система управління бібліотекою в новому соціально-економічному середовищі потребує нових підходів, нових алгоритмів, адаптації зарубіжного досвіду та впровадження інновацій. Управління бібліотекою в умовах планової економіки мало свої переваги, зокрема, - довгострокове планування і стабільність фінансування, поряд з недоліками - жорстко формалізованою організацією, приписками, невмінням гнучкої адаптації в умовах ринку. Такі реалії зумовили підхід до управління бібліотекою тільки як до окремої функції. Видатний теоретик бібліотекознавець І.М. Фрумін вважав управління функцією організації і це було правомірно в існуючих соціальних умовах, коли управління бібліотекою розглядалось як загальній процес в контексті управління бібліотечною справою (14).
Термінологічний словник подає термін "бібліотечний менеджмент" як свідому планомірну діяльність керівництва бібліотеки, яка включає планування, організацію, оптимізацію праці, управління бібліотечними процесами, контроль за роботою, роботу з кадрами тощо. Відмінність від терміну "управління бібліотекою" - в принципово нових положеннях в керівництві: можливістю створення оптимальної організаційної структури управління адаптивного типу, формування перспективних програм розвитку, здійснення в повному обсязі управлінських функцій. Сутність бібліотечного менеджменту - у визначенні стратегії (напрямів) і тактики (методів) управління конкретною бібліотекою як самостійною господарською і юридичною одиницею…(2) .
Отже, новий підхід грунтується на сприйнятті конкретної бібліотеки як об'єкту управління і суб'єкту господарювання, відкритої і самостійної системи, що функціонує в рамках ситуаційного підходу. Прийняття концепції бібліотечного менеджменту необхідне для трансформування управління сучасної бібліотеки як окремого напряму бібліотекознавства в наукову дисципліну і професійну галузь діяльності (5). З цією точкою зору не можна не погодитися, враховуючи об'єктивну необхідність для бібліотеки в ринкових умовах створення сучасної концепції управління.
Важливим внеском у розширення практичного досвіду управлінських кадрів бібліотек був тренінг "Сучасний менеджмент в галузі культури", проведений Центром підтримки творчих ініціатив та за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження" на початку 2001 року в рамках міжнародного семінару "Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах"(15 ). Відповідно до сучасної теорії менеджменту бібліотека розглядається як виробнича соціотехнічна система з двома постійно взаємодіючими підсистемами: технічною, яка містить у собі не тільки техніку і технології, але й управлінські знання, організаційні структури, методи стратегічного планування, розробку проектів робочих місць, рівень класифікації і підготовку кадрів, їх фаховий склад тощо, та соціальною, яка включає всі форми морального і матеріального стимулювання праці, стиль керування, причетність до прийняття рішень, можливості просування по службі, організаційну культуру та інше. Важливо, що в ході тренінгу по визначенню ефективних характеристик бібліотеки як соціотехнічної системи основна увага акцентувалась на раціональному використанні людських ресурсів і актів їх поведінки, підвищенні рівня розвитку сучасного управлінського мислення. Серед найважливіших чинників змін бібліотеки виокремлено такі, як: організаційна філософія, організаційна культура управління, новий підхід до оцінки ролі виконавців у процесі прийняття рішень, нової схеми розміщення устаткування, нові методи і форми підготовки і перепідготовки кадрів, нові критерії оцінки економічної ефективності.
З позицій менеджменту всі заклади, підприємства, фірми мають загальну рису - всі вони є організаціями. Організація - це група людей, діяльність яких спрямована на досягнення загальної мети. Бібліотека як відкрита складна організація має загальні для всіх організацій характеристики, зокрема, це - наявність ресурсів, залежність від зовнішнього середовища, горизональний і вертикальний розподіл праці, організаційну і технологічну структуру, необхідність управління. Цей підхід зумовлює

 
 

Цікаве

Загрузка...