WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) - Реферат

Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) - Реферат


Реферат
на тему:
Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС)
Система електронних інформаційних комунікацій кардинально змінює ситуацію в сфері збору, зберігання та обробки інформації.
Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів з умовлена перш за все збільшенням обсягу інформації у всіх сферах людської діяльності та відповідними потребами користувачів оперативно, повно і якісно отримувати інформацію, документні та електронні першоджерела.
Використання комп'ютерів в бібліотечно-інформаційній діяльності не тільки суттєво прискорює та підвищує якісний рівень обслуговування користувачів, але й перетворює увесь комплекс існуючих технологій. Автоматизація надає цілий спектр нових, раніш е недоступних бібліотекарю або інформаційному працівни ку можливостей, при з водить до кардинальних змін в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні.
Сучасні автоматизовані технології відкривають нові можливості великих масивів інформації, що надається провідним бібліографічним, реферативним, повнотекстовим базам даних (БД), шляхом створення нових спеціалізованих інформаційних продуктів.
Інформаційне обслуговування користувачів на базі впровадження АБІС швидко удосконалюється. Кожна бібліотека прагне автоматизувати власні технології, створювати свої інформаційні продукти.
Щоб здіснити інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на сучасному рівні, співробітники бібліотек повинні володіти методами автоматизованої обробки інформації, використовувати інформаційно-пошукові мови (класифікаційні, дескрипторні), технічні можливості автоматиз о ваних систем, спеціальні команди для отримання релевантної інформації відповідно до інформаційни х запит ів , створювати електронні каталоги, проектувати документальні, фактографічні бази даних, здійснювати пошук в електронних каталогах та БД з логічними операторами кон'юнкції та диз'юнкції. Робота сучасного бібліотекаря-бібліографа вимагає вміння визначити стратегію пошуку, слушно використовувати класифікаційні схеми, спеціальні рубрики, тезауруси тощо.
Тому вивчення автоматизації біблотечних технологій на основі впровадження АБІС має велике значення в вузівській підготовці фахівців зі спеціалізації "Бібліотекознавство та бібліографія". Для функціонування АБІС обов"язковою умовою є технічне програмне і інформаційно-лінгвістичне забезпечення. Основні положення, принципи розробки АБІС, її технічне забезпечення є темою окремого дослідження. Ми зупинимось лише на вимогах до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення, що є об"єктами вивчення автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів при підготовці фахівців у вузі. Елементами інформаційного забезпечення є: інформаційна база, внутрішній і вихідний потоки інформації; форматна база. Лінгвістичне забезпечення включає : мову опису даних, мову маніпулювання даними; мову запитів, засоби і методи індексування, словники [5].
Інформаційне та лінгвістичне забезпечення АБІС в першу чергу визначає:
" внутрішньосистемні та комунікативні формати представлення і зберігання біліографічної інформації;
" системи класифікації та індексування, що використовуються для автоматизованої обробки документних потоків;
" комплекс словниково-тезаурусної підтримки і лінгвістичних процесів [8].
Перш ніж перей ти до форматного забезпечення АБІС, коротко зупинимось на питаннях стандартизації. На світовому рівні розрізняють міжнародні і національні стандарти.
В галузі автоматизованих систем провідними є ISO (Міжнародна організація зі стандартизації). Більшість стандартів, запропонованих ISO належать до інформаційного забезпечення систем.
Це стандарти з систем кодування інформації, довідники, тезауруси, стандарти на формат у обміну бібліографічними даними, стандарти формата передачі даних. Дані нормативні документи поліпшують якість прийому-передачі даних, підвищують технологічні характеристики системи, визначають вимоги до програмного забезпечення.
Формати є внутрішньосистемні та обмінні (комунікативні).
Внутр шньосистемний формат - це формат, що здійснює операції обробки даних й інформаційне обслуговування в межах однієї автоматизованої системи. Він уніфікує записи всіх БД, прискорює процедури пошуку, приводить всі документи до єдиної форми, а слова до однієї довжини. Вибір кількості полів даного формат у визначається вимогами технологічності.
Обмінний формат призначений для прийому та передачі масивів інформації БД між системою та користувачем.
Існують вимоги до форматів: узгодження структур форматів різних рівнів; єдина структура запису для всіх видів документів; забезпечення можливостей пошуку за елементами запису, машинний контроль та ін. [3]
При надходженні інформації з різних БД, обмін у між ними, виникає проблема конвертування (перетворення даних з одного формата в інший формат). Метою даного конвертування є не уніфікація полів, а уніфікація їх змісту. Національні правила каталогізації в Росії, Україні, англо-американські правила каталогізації (ААСR-2) мають загальну основу - міжнародні рекомендації ІФЛА, в першу чергу ISBD ("Міжнародний стандартний бібліографічний опис") і співпадають з основним переліком біліографічних елементів, маючи відмінн і сть в структурі, формі викладання і специфіці практичної каталогізації в різних країнах. Тому , на нашу думку , немає сенсу створювати для впровадження АБІС свої формати внутрішнього представлення бібліографічної інформації.
В світовому бібліотечно-інформаційному суспільстві фактично виконують роль міжнародних

 
 

Цікаве

Загрузка...