WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Технології документування інформації - Дипломна робота

Технології документування інформації - Дипломна робота

області інформаційних основ суспільства мала місце в результаті виникнення писемності і подальшого винаходу книгодрукування. Ця зміна відбувалася у вузьких рамках, оскільки практично не зачіпала найважливішої компоненти інформаційної технології - переробки інформації. Проте потім вона охопила діловодство, освіту, сферу комунікації, культуру, накопичення, систематизацію і зберігання знань (бібліотеки, фундації, архіви і др.).
Нинішня зміна ґрунтується на універсальній електронній технології інформаційних процесів, що дає їй невичерпні можливості по переробці інформації, її зберіганню, передачі, розмноженню, уніфікації і представленню в необхідному вигляді практично всім категоріям користувачів. Вона охоплює всі сфери попередньої заміни інформаційної технології, але на більш високому (автоматизованому) рівні, охоплюючи, крім того, магістральні області науки, виробництва, економіки, соціальних процесів і політики. Відзначимо деякі з областей: наукові експериментальні дослідження, економічне планування на всіх рівнях і у всіх ланках, творчі процеси в керівництві, проектування нових машин, технологій і програмований розвиток техніки загалом, програмована експлуатація всіх видів техніки (енергетика, транспорт, машинобудування, технологія і др.), надр, сільськогосподарських угідь, річок і морів, світового океану і космічного простору, сфера обслуговування (медицина, торгівля, міське господарство, комунікації і др.), освіта і культура. Свого часу кібернетика була покликана побудувати наукові основи створення АІС, функціонуючих як елементи систем керівників в різних сферах і середовищах. В свою проблематику вона не включала або майже не включала генезис інформаційних процесів в суспільстві і соціальній сфері ("соціальну генетику"), дослідження і синтез механізмів "інформаційного супроводу" в процесах розвитку макросистем (природа, суспільство, техніка) і їх цілевзаємодії, побудову логіки процесів системотворення при функціонуванні взаємодіючих макросистем (суспільство і техніка) в природному середовищу з обмеженими ресурсами, синтез інструментарію (мови) для комунікативної взаємодії людини з людиною і колективом в середовищах електронної (безпаперової) інформатики і спілкування людини (кожного члена суспільства) із засобами нової інформаційної технології. Це лише декілька основних і найзлободенніших напрямів нової наукової дисципліни - інформатики. Становлення цих актуальних проблем відбулося дуже швидко після того, як ЕОМ стали технологічною основою нових інформаційних систем з активною участю людини в різних виробничих сферах і наочних областях (наукові дослідження, проектування, наукове обслуговування, освіта, культура та ін.). [17; 369-371].
Проте в основному розв'язання цих проблем було відсунуте на задній план як передчасне, оскільки передній план зайняла автоматизація різного роду виробничих і технологічних процесів, процесів управління (АСУ) і ін.
У той же час важливі роботи по інформатиці системних досліджень, штучного інтелекту, автоматизації проектування, інформатиці систем автоматизації сучасних технологій велися малими силами, практично без всякої централізованої координації і матеріального забезпечення. В цій ситуації японська національна програма інформатизації виробництва, економіки і соціальних процесів прозвучала як "виклик" по відношенню до традиційних програм розробки нових поколінь ЕОМ, що склалися, і створення на їхній основі АІС в багатьох країнах світу. Японська програма ставить ціль створення в найближчі десятиріччя загальнонаціональної інформаційної технології, що розробляється на концепціях сучасної інформатики, вбудованих в ЕОМ систем штучного інтелекту, новітньої робототехніки і мікроелектроніки. Програма включає освоєння нової інформаційної технології у всіх осередках суспільства починаючи з дитячих садів, шкіл і поліклінік і закінчуючи офісами, державними установами і заводами-автоматами з безлюдною промисловою технологією. [42, 26].
2.2 Структура технологій документування інформації
Як було уже відзначено, сучасна технологія документування інформації, основана на комп'ютерній техніці, передбачає наявність наступних компонентів:
- комплекс технічних засобів, що базується на комп'ютерах;
- система програмних засобів, що забезпечують функціонування комплексу технічних засобів;
- система організаційно-методичного забезпечення, що включає в себе використання технічних засобів та діяльність управлінського персоналу в рамках єдиного технологічного процесу з реалізації конкретної функції інформаційного забезпечення управлінської діяльності. [12, 486].
У складі комплексу технічних засобів забезпечення інформаційних технологій виділяють засоби комп'ютерної техніки та засобів організаційної техніки.
Сучасні засоби комп'ютерної техніки можуть бути класифіковані наступним чином:
- персональні комп'ютери;
- корпоративні комп'ютери;
- суперкомп'ютери.
Персональні комп'ютери являють собою обчислювальні системи, усі ресурси яких повністю спрямовані на забезпечення діяльності одного робочого місця управлінського працівника. Це найчисельніший клас засобів обчислювальної техніки, у складі якого можна виділити персональні комп'ютери ІВМ РС та сумісні з ними, а також персональні комп'ютери Macintosh фірми Apple. Інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій пов'язаний саме з широким розповсюдженням з початку 80-х рр. персональних комп'ютерів, які поєднують відносну дешевизну з достатньо широкими для непрофесійного користувача можливостями.
Корпоративні комп'ютери (іноді їх називають міні-ЕОМ або mainframe) являють собою обчислювальні системи, які забезпечують спільну діяльність багатьох управлінських працівників в рамках однієї організації, одного проекту, однієї сфери інформаційної діяльності при використання одних і тих інформаційно-обчислювальних ресурсів. Це багатокористувальницькі обчислювальні системи, які мають центральний блок з великою обчислювальною потужністю та значними інформаційними ресурсами, до якого під'єднується велика кількість робочих міст з мінімальною оснащеністю (відеотермінал, клавіатура, пристрійпозиціонування типу "миша" і, можливо, пристрій друку). У принципі в якості робочих місць, під'єднаних до центрального блоку корпоративного комп'ютера, можуть бути використані персональні комп'ютери. Галузь використання корпоративних комп'ютерів - реалізація інформаційних технологій управлінської діяльності в крупних фінансових та виробничих організаціях, організація різноманітних інформаційних систем, які обслуговують велику кількість користувачів у рамках однієї функції (біржові та банківські системи, бронювання та продаж квитків для надання транспортних послуг населенню та ін.).
Суперкомп'ютери являють собою обчислювальні системи з межовими характеристиками обчислювальної потужності та інформаційних ресурсів і використовуються у військовій і космічній галузях діяльності, у фундаментальних наукових дослідженнях, глобальному прогнозуванні погоди.
Дана класифікація доволі умовна, оскільки інтенсивний розвиток технологій виробництва електронних компонентів і значний прогрес у вдосконаленні архітектури комп'ютерів і найбільш

 
 

Цікаве

Загрузка...