WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Технології документування інформації - Дипломна робота

Технології документування інформації - Дипломна робота

орієнтується на майбутню структуру фірми. Існуюча структура буде модернізуватися.
Дана стратегія припускає максимальний розвиток комунікацій і розробку нових організаційних взаємозв'язків. Продуктивність організаційної структури фірми зростає, тому що раціонально розподіляються архіви даних, знижується обсяг циркулюючої по системних каналах інформації і досягається збалансованість між розв'язуваними завданнями.
До основних її недоліків варто віднести:
- істотні витрати на першому етапі, зв'язаному з розробкою загальної концепції й обстеженням усіх підрозділів фірми;
- наявність психологічної напруженості, викликаної передбачуваними змінами структури фірми і, як наслідок, змінами штатного розкладу і посадових обов'язків.
Достоїнствами даної стратегії є:
- раціоналізація організаційної структури фірми;
- максимальна зайнятість усіх працівників;
- високий професійний рівень;
- інтеграція професійних функцій за рахунок використання комп'ютерних мереж.
Нова технологія документування інформації у фірмі повинна бути такою, щоб рівні інформації і підсистеми, її обробні, зв'язувалися між собою єдиним масивом інформації. При цьому пред'являються дві вимоги. По-перше, структура системи переробки інформації повинна відповідати розподілу повноважень у фірмі. По-друге, інформація усередині системи повинна функціонувати так, щоб досить повно відбивати рівні управління. [4; 98-99].
Перспективи розвитку технологій документування інформації
Розвиток інформатики надзвичайно динамічний. При цьому і апаратні, і програмні засоби розвиваються шляхом, який робить можливим обробку великої кількості інформації в режимі реального часу і доступ до неї майже з будь-якої точки за допомогою розподілених баз даних. Більше того - простота, збільшення комфортності для користувачів і зростання можливостей удосконалення персональних комп'ютерів дозволяють працювати з інформаційними системами людям, які мають невелику, іноді формальну підготовку.
Посилюються спроби встановлення більш ефективних і тісно пов'язаних ділових відносин між підприємствами організаціями. Акцент робиться на збільшенні продуктивності, скорочення витрат та вдосконаленні механізму продажу товарів та надання послуг за допомогою наскрізного електронного зв'язку. З іншого боку, існує тенденція до більшої взаємодії всередині організації з метою підвищення ефективності її функціонування. [9, 380]
Роль технологій документування інформації у сучасному світі
Технології документування інформації та системи (ТДІ/С) - це перш за все інструмент, що служить для досягнення поставлених цілей шляхом координації виробничо-інформаційних процесів. Але просте володіння цим інструментом, як і будь-яким іншим, ще не гарантую успіху, в той час як його відсутність рівнозначна повному провалу. Тому головна відзнака сучасних ТДІ/С - не кількість засобів, витрачених на їх розробку і впровадження, а додана ними вартість. Щоб інвестиції приносили користь, необхідно вміти використовувати технології документування інформації, а не просто володіти ними. Володіння інструментом технологій документування інформації - необхідна але ще недостатня умова успіху в бізнесі.
Дійсний ключ до технології документування інформації - це знання, вміння цілеспрямовано координувати дії інших в суспільно-виробничих процесах. Без цих знань технологія залишається інструментом, і не більше того, просто "куском заліза" з програмним забезпеченням. Інструментом потрібно вміти користуватися, причому там, де це необхідно. Саме знання, а не гроші стають головною формою капіталу. Праця (виконання операцій) стає роботою (узгодженням операцій), а робота перетворюється в роботу зі знаннями, яку краще виконують незалежні спеціалісти, що самостійно супроводжують виробничі процеси, керують ними і безпосередньо отримують за це винагороду. [33, 374].
ВИСНОВКИ
Технології документування інформації - сукупність методів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, який забезпечує збір, зберігання, розподілення та відображення інформації з метою зниження трудоємкості процесів використання інформаційних ресурсів, а також підвищення їх надійності та оперативності. Пакети прикладних програм складаютьоснову інформаційної технології. Взаємодія програм, підібраних у пакет, забезпечує розв'язання широкого кола користувальницьких задач. З певною часткою умовності усі пакети прикладних програм можна розділити на два види: функціональні та проблемні.
Технологія документування інформації - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки й передачі даних (первинної інформації) для одержання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту).
Сучасна технологія документування інформації, основана на комп'ютерній техніці, передбачає наявність наступних компонентів:
- комплекс технічних засобів, що базується на комп'ютерах;
- система програмних засобів, що забезпечують функціонування комплексу технічних засобів;
- система організаційно-методичного забезпечення, що включає в себе використання технічних засобів та діяльність управлінського персоналу в рамках єдиного технологічного процесу з реалізації конкретної функції інформаційного забезпечення управлінської діяльності.
Існує декілька варіантів етапів розвитку інформаційних технологій.
Інформаційна технологія виникла на Землі кілька мільйонів років назад разом з першими прийомами спілкування (нечленороздільними звуками, мімікою, жестами, дотиками) наших далеких предків. При цьому забезпечувався тільки обмін інформацією між індивідами. Разом з виникненням мови (близько 100 тисяч років назад) виникла можливість накопичення інформації, поки що індивідуального, в пам'яті людини.
Наступний етап - виникнення писемності (5 - 6 тисячоліть до н.е.). Поява технологій документування інформації. Перша в історії інформаційна символіка була подана в кам'яному столітті образами, які відображали у вигляді малюнка окреме уявлення - так зване піктографічне письмо.
У Вавилоні в 3-му тисячолітті до н.е. застосовувався клинописний запис рахунку.
Стародавні римляни поклали (за припущенням) в основу знаків числення ієрогліфи, які означали пальці рук.
Наступним помітним етапом стало створення лінійного складового письма на глиняних табличках.
Новим етапом стало створення у X - IX ст. до н.е. фінікійського алфавіту. Революційний по суті та багатоетапний за часом перехід до алфавітних систем закінчується у VIII ст. до н. е. створенням на основі фінікійського письма грецького алфавіту - основи всіх західних письмових систем.
Виникнення технічної графіки стосується часу виникнення ранньої писемності.
Роблячи висновок розгляду еволюції системи подання інформації, можна відзначити загальну тенденцію до створення найбільш раціональних форм людської (наднаціональної) інформаційної символіки. У найбільш важкодоступній лінгвістичній галузі це реалізується запровадженням машинних мов.
Розвиток технологій документування інформації окрім системи подання інформації був пов'язаний з удосконаленням засобів інформаційних комунікацій. Вони виникли при появі

 
 

Цікаве

Загрузка...