WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Сучасний рівень світової бібліотечної діяльності: етап інституалізації. Системна організація діяльності бібліотек - Реферат

Сучасний рівень світової бібліотечної діяльності: етап інституалізації. Системна організація діяльності бібліотек - Реферат


Реферат на тему:
Сучасний рівень світової бібліотечної діяльності: етап інституалізації. Системна організація діяльності бібліотек
На сучасному етапі світова цивілізація набирає чіткості постіндустріального, інформаційного суспільства. Широкомасштабні інформаційні програми в різних країнах підтримуються державою та громадськістю. Про це свідчать закони щодо бібліотечного обслуговування і будівництва. Це і "Пам'ять Америки" - програма розроблена Бібліотекою конгресу, і програма розвитку Національної бібліотеки Франції, нової бібліотеки в Олександрії (Єгипет). Існують і місцеві програми, спрямовані на вирішення соціальних проблем за допомогою бібліотек.
Міжнародні програми НАТІС (національна система інформації) та ЮАП (загальна доступність видань) передбачають створення таких інформаційних систем, які дозволяли б кожному бажаючому одержати необхідні вітчизняні та зарубіжні видання.
Створення бібліотечних та інформаційних систем національного та світового рівня, реалізація бібліотечних програм, розвиток бібліотекознавства, розповсюдження професійних знань, бібліотечна освіта, преса - усе це є сформованими частинами БСІ.
Широке розповсюдження в світовій практиці одержав варіант, коли різні системи бібліотек й інформаційних органів, архівів внаслідок нерозривності їх зв'язків і взаємодії поетапно, організаційно і функціонально зближуються до повного злиття в єдину систему доступної інформації. Очолюють цю систему національні бібліотеки країни. Наприклад, у США - Бібліотека конгресу, в Великобританії - Британська бібліотека, в Росії - Державна бібліотека Росії, в Україні - Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.
Головною бібліотекою кожної країни є національна бібліотека (НБ), яка посідає ведуче місце серед наукових бібліотек. Їх чисельність зросла, вони стали різноманітними за видами носіїв інформації, за мовним складом фондів.
У багатьох випадках функції національних продовжують виконувати академічні, музейні, університетські і навіть масові бібліотеки.
З 50-х рр. роль національних виконують не окремі бібліотеки, а групи бібліотек. Це можуть бути власні національні бібліотеки, територіальні та спеціальні.
Національна бібліотека - центральний інститут, від стану якого значною мірою залежить рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування в країні. Сьогодні НБ зазнають динамічного розвитку, який залежить від конкретних умов окремої держави. В останні десятиріччя НБ перетворились у науково-інформаційні центри з широким використанням новітньої техніки, створеними галузевими і багатогалузевими інформаційними центрами, що значно підвищує якість інформаційного обслуговування держави і суспільства в цілому. НБ - це головна, універсальна чи спеціалізована бібліотека держави, що забезпечує її потреби в національних і світових документах, здійснюючи:
- формування фонду іноземних документів;
- формування фонду вітчизняних документів на основі принципу вичерпної повноти комплектування;
- створення джерел бібліографічної інформації на основі принципу загальнодержавного за територією й універсального за тематикою охоплення відомостей, що включаються;
- обслуговування документами і бібліографічною інформацією, що ґрунтується на поєднанні принципів загальнодоступності та пріоритетності задоволення запитів, пов'язаних з вирішенням завдань державного значення;
- міжнародне бібліотечне співробітництво шляхом виконавчого й організаційного забезпечення участі країни у всесвітніх бібліотечних програмах.
Університетські бібліотеки
На сучасному етапі розвитку бібліотечної діяльності серед наукових бібліотек великого значення набули в усіх країнах бібліотеки університетів - найбільші після національних і найкраще розвинені. Загальні завдання УБ - забезпечення навчального процесу і науково-дослідної роботи університету. УБ функціонують згідно з бібліотечними законами країни чи регіону, законодавствами про вищу освіту статутом університетів... У деяких університетах створена єдина система бібліотек, що складається з центральної і бібліотек факультетів, інститутів та інших підрозділів. Така практика характерна для УБ України і країн Східної Європи. У ряді капіталістичних країн, що розвиваються, функціонує децентралізована система, при якій факультетські бібліотеки мають адміністративну і бюджетну самостійність. У більшості УБ фонд поповнюється за рахунок купівлі літератури і дарів, завдяки міжнародному книгообміну. Фонд відділів, що обслуговують студентів, складається з підручників, навчальних посібників, додаткової літератури за навчальними програмами, довідників періодичних видань та іншої навчально-методичної літератури. В УБ використовують систематичне, форматне і нумераційне розміщення, Ці бібліотеки мають розвинені системи каталогів - алфавітних, систематичних... У ряді УБ розробляються програми автоматизації бібліотечних процесів. У деяких країнах рівень (США, Швейцарія, Швеція) рівень автоматизації досить високий, але інформаційні послуги часто утруднюються, оскільки вони платні.
Спеціальні бібліотеки
Це розповсюджена група бібліотек, що відрізняють великою різноманітністю: галузеві, державні, громадські, установ і організацій, приватних компаній та окремих громадян. Серед спеціальних бібліотек окремо виділяються бібліотеки промислових підприємств, мета яких - своєчасна інформація про новітні досягнення науки і техніки. Тому головною роботою цих бібліотек є придбання нової літератури, періодичних видань. Сучасний стан, організація і діяльність спеціальних бібліотек свідчить про те, що характерною рисою їх розвитку сьогодні є координація діяльності у державному та регіональному масштабах. Зараз спостерігається зближення спеціальних бібліотек з іншими бібліотеками - універсальними науковими і масовими інформаційними службами.
Публічні бібліотеки
Сьогодні в усіх розвинутих країнах прийняті закони про публічні бібліотеки як освітні центри. Закони координують роботу публічних і шкільних, публічних і наукових бібліотек. Приділяється увага формуванню єдиних систем бібліотечного обслуговування, які створюються шляхом централізації мережі бібліотек.
Публічні бібліотеки в усіх країнах світу задовольняють громадські інформаційні потреби. Сьогодні публічні бібліотеки в багатьох країнах переживають фінансові труднощі, бо їх стан залежить від ряду чинників: це і коливання економіки країни і соціально-психологічні умови в суспільстві. Фінансові труднощі ведуть до зниження масштабу роботи, скорочення комплектування, згортання кількості філіалів.
Системна організація діяльності бібліотек
Системність притаманна будь якому соціальному явищу, в тому числі бібліотечній сфері діяльності. Вона характеризується структурованістю, цілеспрямованістю, взаємозв'язками, функціональною диференціацією, цілісністю, динамічністю. Відповідно до розвитку суспільних відносин посилюється системність як об'єктивний фактор соціального існування. Вона задасться зовнішніми факторами і факторамисаморозвитку.
Бібліотечна організація,

 
 

Цікаве

Загрузка...