WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Міжнародне співробітництво бібліотек. Поточні проблеми бібліотекознавства - Реферат

Міжнародне співробітництво бібліотек. Поточні проблеми бібліотекознавства - Реферат

на деяких вузлових моментах:
1 - обумовленість виходу бібліотекознавства у більш широку соціально- інформаційну сферу;
2 - характеристика головних напрямів у розвитку бібліотекознавства в сучасних умовах;
3 - взаємозв'язки науки, освіти з практикою.
Рух бібліотекознавства по шляху теоретизації має сприяти формуванню нового професійного світогляду. Бібліотекознавство має стати перетворюючою силою в межах бібліотечної практики.
Очевидно, що вирішення фундаментальних і прикладних проблем бібліотекознавство не можливе тільки в його власних межах і потребує виходу в сферу методології і більш широку сферу інших дисциплін.
Бібліотечно-інформаційне середовище невід'ємне від людської діяльності, оскільки воно є хранителем, нагромаджувачем і передавачем пізнавально-інформаційних моделей, дій, культури в цілому як практично перетворюючої діяльності суспільства. Ця її сутнісна функція набуває в наш час першорядного значення і посилюється появою новітніх технологій фіксації інформації.
Конструктивний синтез у сфері соціальних комунікацій забезпечує інформаційний підхід, на базі якого відбувається формування соціально-комунікативного знання. Його завдання полягає в тому, щоб виявити зв'язок, будову і функціонування комунікативних структур у суспільстві. Бібліотекознавство в межах цього процесу, з урахуванням широкого соціокультурного контексту, повинно дати відповідь, якою має бути бібліотека в інформаційному суспільстві.
Побудова теорії бібліотечної діяльності може бути пов'язана з більш глибоким розуміннямпоняття "бібліотека", як соціокультурного феномена і найважливішої теоретичної моделі, із уявленням інформації, з якою бібліотека має справу на протязі усього розвитку знання, здобутого людством. У зв'язку з цим уявляється необхідним використання гуманітарних знань. Бібліотека як соціальний інститут пройшла певний шлях свого розвитку з явно вираженими етапами, культурний контекст яких інтерпретував уявлення про неї, її функції та соціальну роль.
Ідея розвитку бібліотекознавства не обмежується лише підвищенням рівня його теоретизації. На сьогодні виникла нагальна потреба у підвищенні практичної ефективності вже набутих теоретичних розробок. Теорія має давати об'єктивну картину та реальні оцінки ВСІ, що зробило б можливим розв'язання практичних питань, які виникають у процесі бібліотечно-інформаційного забезпечення населення, через формування інфраструктури суспільства. Зростання значення науки в цілому, прискорення НТП мають проявлятися, насамперед, у тому, щоб знання стало надбанням широких верств фахівців, а це вже завдання безперервної бібліотечної освіти і періодичної підготовки кадрів.
Наукове пояснення функціонування БД повинно базуватися на системі уявлень про соціальні комунікації.
Середовище БД розширюється - з'являються нові форми, а за цими зовнішніми змінами формується принципово інший зміст, який зумовить переструктування сфери БД як нової цілісності, ми повинні пам'ятати, що завдання теорії полягає не лише в констатації того чи іншого стану об'єкта, а й у розумінні моменту його розвитку, конкретних зрушень, тобто переходу від одного стану до іншого.
Численні зміни в сучасній БД дозволяють говорити про перехідний стан до нової бібліотеки.
Сучасне бібліотекознавство повинно мати проекивно-конструктивний, програмуючий характер по відношенню до практичної діяльності у сфері БД. З цим пов'язане питання організації бібліотечної науки, яка потерпає від теперішньої державної політики, через відсутність соціального замовлення на дослідження. Зокрема, вузівська наука відірвана від дійсності, від життя.
Необхідно на новій теоретичній базі підходити до організації діяльності бібліотек в інфраструктурі суспільства, до організації і змісту бібліотечної освіти, до формування державної політики у цій сфері.
Література:
1. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек: Підручник. - X., 1993. 176 с.
2. Каліберда Л. Загальне бібліотекознавство: Навч. посібник. - К., 1998. -192с.
3. Чачко А. Бібліотечна професіологія: Навч. посібник. - К., 1996. - 120 с.
4. Алтухова Г. Професcиональная етика библиотекаря. - М., 2000. -102 с.
5. Балика Д. Бібліотека в минулому. - К., 1925. - 117с.
6. Бібліотека в демократичному суспільстві: 3б. матер. Міжнар. наук. конф. / КДІК. - К., 1995. - 201 с.
7. Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: 3б. наук. праць / КДУКІМ. - К., 1998. - 108 с.
8. Ільганаєва В. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку.- К., 1996. -255с.
9. Ільганаєва В. Бібліотечна сфера - соціальний інститут // Бібл. Вісник. -1994 -№3.-С. 2-5.
10. Костенко Л. Інформаційно-комунікативні ресурси бібліотек АН України // Бібл. Вісник. - 1993. № 3-4. С.55-58.
11. Пашкова В. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: Зарубіжний досвід. -К., 1998. -70 с.
12. Сенченко Н. Библиотеки и компьютери. - К., 1990. - 226 с.
13. Слободяник М. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій. - К., 1995.- 268с.
14. Україна бібліотечна. - К., 1996. - 92 с.
15. Українська бібліотечна асоціація: Документи і матеріали.- К., 1998. - 78 с.
16. Чачко А. Библиотечний специалист: особенности труда и профессионализации. - К., 1986. - 192 с.
17. Чекмарьов А., Костенко Л., Павлуша Т. Національна система електронних бібліотек. - К., 1998. - 50 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...