WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв - Реферат

Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв - Реферат

Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв
літера, знак іншомовні позиція літера, знак українською
е
Воронеж
Пенза
Федин
Кузнецбв
Мицкевич після приголосних е Воронеж
Пенза
Федін
Кузнецов
Міцкевич
Евдокймов
Евгеньев
Еланский
Енисей
Елабуга на початку слова є Євдокимов
Євгеньєв
Єланський
Єнісей
Єлабуга
Достоевский
Бердяев
Колгуєв
Вересаев після голосних Достоєвський
Бердяєв
Колгуєв
Вересаєв
Аркадьев
Васильєв
Арсеньево
Ананьев
Алябьев
Прокбфьев
Григбрьев
Барбье після ь та апострофа
Аркадьев
Васильєв
Арсеньєво
Ананьєв
Аляб'єв
Прокоф'єв
Григор'єв
Барб'є
Лбмтев
Сергеев
Лежнево
у суфіксах -єв, -єєв
після приголос-них, крім р, ц, та шщілячих Лбмтєв
Сергєєв
Лежнево (але в болгарських: Ботев, Друмев)
е
Лазарев
Рунянцев
Нехорошеє
Плегцеев
Тютчев у суфіксах після р, ц та шиплячих
е
Лазарев
Рум'янцев
Нехорошеє
Плещеєв
Тютчев
Сербе
Зверев
Наседкин
Месткбвский
Песков
Пресняков
Железновбдск
Бєлгород
Хмелев
Каменев якщо російське кореневе е відповідає і українському у споріднених словах
є
Сербе
Зверев
Насєдкін
Мєсткбвський
Песков
Пресняков
Желєзноводськ
Бєлгород (але Белград) (але: Хмельбв, бо хміль - хмелю,
Каменев, бо камінь - каменя)
ё
Ёлкин
Бугаёв
Окаёмов
Воробьёв
Соловьё'в
Ручьёв на початку сл., після голосних, губних, а також після ч при роздільній вимові йо
Йолкін
Бугайов
Окайомов
Воробйов
Соловйов
Ручйов
Королев
Алферов
Новоселовское після м'яких приголосних, під наголосом ьо
Корольов
Алфьоров
Новосьоловське
Семенов
Федоров
Парфенов
Артемовск в утвореннях від спільних для обох мов імен
е
Семенов
Федоров
Парфенов
Артемівськ
Лихачев
Толмачево
Хрущев під наголосом після ч, щ
о
Лихачбв
Толмачбво
Хрущов
э
Элиста
Эдуардов
Этуш завжди
е
Еліста
Едуардов
Етуш
ы
Иртыш,
Сыктывкар
Чаплыгин
Черемных завжди
и
Іртиш
Сиктивкар
Чаплигін
Черемних
и
Иогансен
Иоффе
Иордания
й
Иогансен
Йоффе
Йорданія
Иена
Иерихдн
Иерусалим на початку слова
є
Єна
Єрихон
Єрусалим
Ильичев
Иркутск
Игарка
і Ільічов
Іркутськ
Ігарка
Гагарин
Бакйров
Селигер
Витебск
Поти після приголосних, крім шиплячих та ц
Гагарін
Бакіров
Селігер
Вітебськ
Поті
Жионо
Тициан перед голосними
Жіоно
Тиціан
Чйчиков
Щиглбв
Джигарханян
Тажибаев
Шишкин
Тушино
Цинандали після шиплячих та ц
и
Чичиков
Щиглбв
Джигарханян
Тажибаєв
Шишкін
Тушино
Цинандалі
Голиков
Ивич
Варганич
Рабинович
Игнатпбвич у суфіксах
-ИК-, -ИЧ-,
(-ОВИЧ,
-евич),
-ИЦ-, -ИЩ-
Голиков
Івич
Варганич
Рабиноеич
Ігнатбвич
и
Тобилевич
Голицин
Радищев
Митищи
и
Тобілевич (але Гринвіч)
Голіцин
Радіщев
Митіщі
Легких
Крепкйх
Пбльских у прізвищах, що закінчуються на -их Легких
Крепких
Польських
Придворов
Привольное
Приволжье у префіксі При-
Придворов
Привальне
Приволжя
Виноградов
Пивоваров
Писарев
Пирогова
Кисловодск
Кирйллов
Тимофеев
Зинбвьев у спільних для української, російської та інших слов'янських мов слів
Виноградов
Пивоваров
Писарев
Пирогова
Кисловодськ
Кирилов
Тимофєєв
Зинов'єв
Воинов
Измайлов
Израиль
Раич
Стоич
Кайр після голосних
ї
Воїнов
Ізмаїлов
Ізраїль
Раїч
Стоїч
Каїр
Ильйн
Гурьин
Марьино після ь та апострофа
Ільїн
Гур'їн
Мар'їно
ио
Голембиовский
Пиотрбвский
Миодбвич польське спо-лучення -іо після губних; йо
Голембіовський
Пйотровський
Миодбвич
Аниблек
Генсибрский,
Козиолецкий після м'яких приголосних
ьо
Аньблек
Генсьбрський
Козьолецький
ь
Коньков
Кольцов
Ильеску
Гомель
Октябрьск
Дамаск
Горький
Дьяков
Касьянов
Татьяничев
Мяльцев
Чайкбвский
Мозовецкий
Французский згідно з пра-вилами написання знака м'якшення та апострофа
ь
Коньков
Кольцов
Ільєску
Гомель
Октябрськ
Гале Дамаск)
Горький - (виняток)
Дьяков
Касьяиов
Татьяничев
Мяльцев
Чайкбвський
Мозовецький
Французький
Обь
Пермь
Тверь без ь
Об
Перм
Твер
Ковьяров
Арефьев
Гурьев
Новие Воробьй з апостро-фом
Ков'яров
Ареф'єв
Гур'єв
Нові Вороб'ї
Белов
Вязьма
Ветров
Пясецкий
Репин
Рюмин
Ряхин без апо-строфа
Белов
Вязьма
Вєтров
Пясецький
Рєпін
Рюмін
Ряхін
Увага! Якщо в паспорті чи іншому документі прізвище записано неправильно, слід у примітці зазначити: Таке прізвище записано в паспорті (свідоцтві), або ж подати правильне прізвище, указавши в примітці: У пас-порті (свідоцтві) прізвище записано неправильно як...
Географічні назви
Географічні назви так само бувають іменникового або прикметникового типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.
Зразки відмінювання географічних назв
Н. (м.) Харків (Лозов-а, Барвінков-є) (р.) Дніпр-6 (Інгулець, Вісл-а)
Р. Харков-а (Лозов-ог, Барвінков-ого) Дніпр-а (Інгульц-я, Вгсл-и)
Д. Харков-у (Лозов-гй, Барвінков-ому) Дніпр-бві (Інгульц-еві, Вгсл-і)
З. Харків (Лозов-у, Барвгнков-е) Дніпр-6 (Інгулець, Вгсл-у)
Ор. Харков-ом (Лозов-бю, Барвгнков-им) Дніпр-бм (Інгульц-ем, Вгсл-ою)
М. (у) Харков-і (Лозов-гй, Барвінков-ому) ...Дніпр-г (Інгульц-г, Вгсл-і)
Кл. Харков-е (Лозов-а, Барвгнков-е) Днгпр-е (Інгульц-ю, Вгсл-о)
Н. (с.) Верхн-я Мануйлівк-а (г.) Карпат-и
Р. Верхнь-ог Мануйлівк-и Карпат
Д. Верхн-ій Мануйлівц-і Карпат-ам
З. Верхн-ю Мануйлівк-у Карпат-и
Ор. Верхнь-ою Мануйлівк-ою Карпат-ами
М. (у) Верхн-ій Мануйлівц-і ...Карпат-ах
Кл. Верхн-я Мануйлівк-о Карпат-и
Особливості узгодження географічних та Інших назв з означувальним словом в офіційно-діловомумовленні
Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офіційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що означають назви:
- міст (м.) - Народився в місті Житомир;
- станцій (ст.) - Під'їхали до станції Мерефа;
- селищ міського типу (смт) - За селищем міського типу Зіньки;
- сіл (с.) - Родом із села Муровані Кирилівці;
- висілків - У висілку Грушівка;
- аулів - Виїхав з аулу Агарак;
- озер (оз.) - Відпочивав на озері Свитязь;
- бухт - Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;
- застав - Під заставою Тиха;
- гір (г.) - Зупинилися табором на горі Говерла;
- рік (р.) - Користувалися водою з річки Сейм; ~ островів (о-в) - на острові Ява;
- пустель, вулканів - У пустелі Каракум, поблизу вулкана Везу вій; у
- республік - (країн, держав) Учора повернувся з Республіки Ємен.
При відсутності слів місто, село, озеро й под. назви відмінюються: Надійшли вітання від колег із Одеси.
Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою Когоутека.
Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких:
а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський - Білгород-Дністровського р-ну;
б) друга частина є числівником: Знам'янка Друга -Знам'янкодругий;
в) друга частина є іменником: Біла Церква - Білоцерківський р-н, Талди-Курган - Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що вказує на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону - Калачдонському р-ну.

 
 

Цікаве

Загрузка...