WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Про особливості економічної статистики радянського часу - Реферат

Джерелознавство. Про особливості економічної статистики радянського часу - Реферат


Реферат на тему:
Джерелознавство. Про особливості економічної статистики радянського часу
Для радянської економічної статистики насамперед властива посилена увага до макрос ко комі ч них показників: загальних обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва, суб'єктивна налаштованість творців статистичних зведень на відображення "постійного і неухильного" зростання валової продукції, зокрема виробництва продукції групи "А" - вугілля, чавуну, сталі, електроенергії, верстатів, тракторів І комбайнів, тепловозів І електровозів та Ін. Неодноразово "вирівнювалися" показники про виконання завдань п'ятирічних планів, зростання виробництва зерна, м'яса, "добробуту трудящих", будівництва житла, кількість лікарняних ліжок і лікарів на 10 тис. населення та ін.
У багатьох випадках показники радянської статистики не є співставними. Це трапилось внаслідок зміни методики збору статистичних даних у 30-х роках порівняно з тим, як їх визначали 1918-1929 pp. Однак чи не найбільшим недоліком статистики СРСР є те, що вона чимало даних з міркувань секретності просто не оприлюднювала, а до багатьох явищ державного і виробничого життя сама служба офіційної статистики не мала доступу. Йшлося не тільки про балістичні ракети, а навіть про кількість робітників так званих номерних підприємств. Незважаючи на ці та деякі інші негативні ознаки радянської економічної статистики, вона становить єдине узагальнююче масове джерело до вивчення стану економіки України, Росії, інших колишніх республік упродовж 70 років. При певному порівнянні та критичному зіставленні її даних все-таки можна реконструювати дійсні Історичні "пересічні числа".
Службу статистики в Радянському Сою л очолювало Центральне статистичне управління (ЦСУ) при Раді Міністрів (до 1946 р. - Раді Народних Комісарів). Промислову статистику 1918-1924 рр, воно проводило шляхом промислових переписів. Такі переписи відбулися 1918 р. (станом на 31 серпня), і 920 р. (станом на 28 серпня) та 1924 р На жаль, не всі питання І відповіді переписів були зіставними. Перепис 1918 р. охоплював підприємства, на яких працювало щонайменше 16 робітників І був механічний двигун, або ж ЗО робітників, коли підприємство немало механічного двигуна, тобто так звані цензові підприємства. З огляду на воєнні умови перепис мав місце лише у 31 губернії. Він подавав відомості з ІЗ показників, величину І характер підприємства, власників, стан устаткування, наявність І види сировини, палива, продукції, фінансовий стан, організацію праці та ш,
Перепис 1920 р. охоплював усі підприємства, в тому числі й дрібні. Переписний бланк містив 12 запитань: про власників, кількість робітників і службовців, механічні двигуни, продукцію у натуральному І грошовому виразі, організацію праці та ш
Перепис 1924р. мав додатково запитання про рівень концентрації виробництва, податок. Матеріали цих переписів видавалися книгами під заголовком "Труды ЦСУ": за результатами перепису 1920 р. у 1921 p. (T. 3. Вип. 1-8), 1918 р. у 1926 р. (три випуски) і за результатами 1924 p., також 1926 p. (T. 27. Вып. 1, 2). Велася поточна річна статистика промисловості, матеріали якої публікувалися у відповідних випусках "Трудов ЦСУ". Облік цінностей на підприємствах кожного разу вівся у старих рублях, при цьому допускалися великі неточності
З 1930 р. основою промислової статистики стали звіти підприємств за спеціально рофобленою ЦСУ формою. Матеріали за зведеними звітами видавалися для службового користування та офіційними збірниками "Народное хозяйство СССР в 1940 г.", "Народное хозяйство СССР в 1955 году", аналогічно - 1965 р., 1974 р. та ін. Окрім цього, публікувалися статистичні матеріали за певні історичні періоди, що вміщали немало зіставних даних за багато років. Таким, наприклад, було видання "Народное хозяйство СССР, 1922-1972", зорієнтоване відображати "величезні успіхи" СРСР за 50 років існування, У виданні простежується зміна співвідношення обсягів промислового виробництва за групами "А" і "Б", показані ряди наростання виробництва електроенергії: І 913 р. - 2 млрд квт год., 1921 р -0,520 млрд квт год.; 1928 р. - 5 млрд., 1934 - 36,2 млрд, 1940р. - 48,3 млрд, 1950р. - 91,2 млрд квт год. тощо, вугілля1 1922 - 9318 гис т, 1932 р -5 747,1940р. -139974,1950р. -185 225 тис.т; нафти: 1922 р.- 4 658 тис. т, 1932 р.- 21 414, 1940р -31 121,
1950 p - 37 878 тис. т тощо В даному випадку статистика мала виконувати агітаційну функцію
У згаданому ювілейному виданні обсягом близько 850 с. вміщені показники в абсолютних числах чи у відсотковому відношенні про території та населення, з чорної металургії, хімпромисловості, машинобудування, будівельної І лісової промисловості, легкої І харчової, сільського господарства І його галузі, землеробства й тваринництва, з форми організації сільськогосподарського сектора (колгоспи, радгоспи), транспорту і зв'язку, капітального будівництва, праці, "росту матеріального добробуту радянського народу", торгівлі, побутового обслуговування, народної освіти І культури, охорони здоров'я, фінансів І кредитів, зовнішньоекономічних зв'язків. Окремо виділені головніші показники союзних республік. Так, по Українській РСР давалися зростання чисельності населення, зміни співвідношення чисельності сільського і міського населення (наприклад, 1913 р. на міське населення України припадало 6,8 млн осіб, сільське -28,4 млн, 1971 p. чисельність міського населення досягла 27 млн, а сільського скоротилася до 20,9 млн), національний склад населення станом на 15 січня 1970 р , зростання освітнього рівня загалом та окремо серед чоловіків і серед жінок. Давалося зростання 60 назв видів

 
 

Цікаве

Загрузка...