WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами - Реферат

Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами - Реферат


Реферат на тему:
Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами
Деякі принципи роботи дослідника над джерелами
Абстрагуючись від конкретних імен дослідників, авторів наукових трактатів, книг, статей, можемо констатувати, що більшість з них при дослідженні й висвітленні певних історичних подій, явищ і процесів користується, в принципі, тими ж самими джерелами. Незважаючи на це, Інтерпретація тих самих явищ, оцінки і висновки часто бувають діаметрально протилежними. Норманісти й антинорманісти у висвітленні проблеми походження держави Київська Русь І походження самого терміну Русь; М. Погодш І М.Грушевський у трактуванні проблеми "общерусскости" чи самобутності українського народу, українські та польські Історики XIX - першої половини XX ст. при трактуванні національного характеру Східної Галичини; Брестська унія в оцінці Ідеологів православ'я І греко-католицизму. Діаметрально протилежно подаються історичні стереотипи таких персонажів, як Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, з новішого часу -- Симон Петлюра, Степан Бандера та ш.
У чому ж справа? Два Історики дивляться на минуле через призму одних і тих самих джерел, а бачать його по-різному. Великою мірою це залежить від того, якими принципами керується дослідник при вивченні історичних джерел.
Перш ніж цитувати джерело, посилатися на нього і брати якесь твердження з джерела за чисту монету, дослідник повинен:
1) Встановити ступінь об'єктивності самого джерела. Будь-яке писемне джерело у час створення мало творця. В свою чергу, творець мав суб'єктивний погляд на процеси, які зображував. Не зваживши того, як велів в суб'єктивних причин висвітлювати події творець джерела, не можна на його основі будувати якісь наукові категорії. В нашому Найдавнішому літописі Йдеться про запрошення варягів-русів слов'янами десь приблизно 862 р. Прийшли посланці слов'ян до варягів-русів пошукати "собі князя, який би володів нами І рядив за угодою, по праву", бо "земля наша велика І щедра, а порядку в ній нема. Ідіть-но княжити І володіти нами". Чому варто ставити під сумнів цю версію? Передусім тому, що Найдавніший літопис писався через 250 років після зазначеної події.
І літописець - чи то Нестор, чи Сильвестр - міг знати про неї такою мірою достеменно, як І про амазонок, які "мужа не мають, яко скот безсловесний, а один раз на рік під весняні дні, ідуть вони із землі своєї і злягаються з навколишніми мужами, вважаючи цей час за якесь для них торжество І велике празникування". Жоден джерелознавець не сумнівається в необ'єктивності цього свідчення. Чому ж тоді легенду про запрошення варягів слід вважати за таку, що відображає Історичну реальність?
Наративне джерело з пізнішого часу. Підкоморій Б.Мясковський, який в січні-лютому 1649 р. був у складі делегації А.Киселя до Б.Хмельницького, записав у своему описі переговорів слова гетьмана "Виб'ю з ляцької неволі весь руський народ. І якщо раніше воював за свою шкоду І кривду, то тепер буду воювати за нашу православну віру. . Досить нам на Україні, і Поділлі, і Волині, тепер досить достатку в землі і князівстві своєму по Львів, Холм І Галич". На підставі цього (стосовно до лютого 1649 р.) лише одного запису польського шляхтича більшість Істориків стверджує, що вже тоді в козацького гетьмана виробилася чітка програма національного визволення українського народу. Може, й так. Але нема підстав бути до кінця переконаним, що Б Мясковський не спотворив слів Хмельницького, чи навіть не придумав їх. Тобто повної довіри до джерела як об'єктивного в цьому питанні у нас нема. Отже, нема І підстав стверджувати про згадані переконання гетьмана. Можна їх тільки допускати.
Наведемо приклад з ще пізнішого часу. Дмитро Паліїв, підхорунжий УСС, у спогадах написав, що він відіграв провідну роль у діяльності Центрального Військового Комітет)' в жовтні 1918 р. з підготовки збройного захоплення українцями влади у Львові. На підставі мемуару Д, Паліїва Михайло Гуцуляк у підготовленій ним книжці "Перший листопад 1918" написав; "Віддаючи справедливість і правду Історії, мушу тут ствердити, як наочний свідок... що фактичним конструктор ом-архітектор ом Листопадового Чину був ніхто Інший, а таки Дмитро Паліїв. І смію твердити, що якби не він, то хто знає, чи Листопадовий Чин був би відбувся, а якщо так, то чи був би вдався".
У кандидатській дисертації М. В. Лазаревича про УСС, написаній 1996 p., це повторюється, хоча стверджувати так лише на підставі свідчень Паліїва і Гуцуляка не можна. Про це не пишуть інші автори --М.Лозинський, О.Кузьма, С.Шухевич, М.Чубатий. Д Паліїв був лише підхорунжим, а в Листопадовому Чині брали участь близько 60 українських старшин вищих від підхорунжого звань. Окрім цього, витоком такого джерела є спогад самого Д. Паліїва Подібних прикладів, коли факт Із джерела викликає сумнів у тому, чи він об'єктивно відображає Історичну дійсність - чимало. Отже, дослідник, працюючи над джерелами, повинен прагнути до встановлення об'єктивності джерела чи міри, ступеня об'єктивності. Тобто важливим принципом дослідження джерела є дотримання принципу об'єктивності,
2) Фундаментом для наукового відображення історичного процесу не може бути цитата з одного джерела. Як уже зазначалося, кожне окреме джерело обмежено відображає Історичну дійсність. Дослідник повинен вивчити й проаналізувати весь комплекс доступних джерел за видовими ознаками, місцем збереження, походженням. Наприклад, для вивчення становища Галичини в роки Першої світової війни потрібно вивчити
різні види джерел законодавчі й нормативні акти, австро-німецьку, польську, українську, російську пресу, мемуарні твори, наприклад, віце-президента Львова Шляйхера, російських генералів Брусилова І Рузського, українських діячів Свенцінського І Шептицького, військові зведення, документи політичних партій, аналогічні види джерел, що зберігаються не лише в архівах і бібліотеках Львова, айв архівах Києва, Кракова, Варшави, Москви, Тернополя, Івано-Франківська тощо.
Отже, другим вагомим принципом наукового підходу до вивчення І аналізу джерел є принцип комплексності.
3) Дуже важливим при дослідженні джерела є загально історичний принцип історизму. На джерело кожного разу необхідно дивитись, як на продукт своєї епохи, свого часу. Коли, наприклад, читаємо "Рускоє весілє" И Лозинського, видру коване 1837 р. польською абеткою (спочатку воно було написане в Азбуці руській), то мусимо пам'ятати, що це був час пошуку в українській національній думці найправильнішої графічної форми відображення фонетичних та Інших властивостей української (руської) мови. Майбутній розвиток української мови не пішов шляхом И.Лозинського, але на цій підставі відносити автора до національне несвідомого елементу не можна.
Читаємо матеріали, наприклад архівні, про діяльність зборових конних судів чи війтівських громадських судів русько-волоського права в Карпатах. Присуди неодноразово були дуже жорстокими. Але знову ж таки визначати на цій підставі те чи Інше джерело яксвідчення відсталості так званого волоського права не можемо, бо присуди судів за магдебурзьким правом були для того часу ще жорстокішими. Ось кілька типових покарань (присудів) тих війтівських чи зборових судів: грошові кари від 1 до кількасот злотих (чи гривень); ув'язнення від 12 годин до кількох тижнів; ув'язнення під колодками, фізичні покарання в амплітуді від покладання обов'язку фізичного покарання "на чоловіка жінки" до 300 київ, посторонків. У випадках, коли очевидно, що особа не винесе одноразового покарання, наприклад, 150 посторонків, воно мало відбуватись ратами - по 50 після служби Божої через тиждень чи два. Часто покарання були швидше морального, ніж фізичного характеру: лежати хрестом під час служби Божої в церкві, лежати хрестом кілька разів. Застосовувалися комбіновані грошово-фізичні, грошово-моральні покарання. За особливо тяжкі злочини присуджували до нанесення знаків на обличчі й тілі (відрізування вуха, носа, пальців тощо). Найтяжчим покаранням

 
 

Цікаве

Загрузка...