WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Описові твори кінця XVIII-початку XX ст. як історичні джерела - Реферат

Джерелознавство. Описові твори кінця XVIII-початку XX ст. як історичні джерела - Реферат

також в Малоросію, у слободські полки, в Черкаськ і на Дон".
Подано характеристику ремесел і промислів. "Ремесло у всіх містах потрібне... є срібне, іконописне, кравецьке, кушнірське, шевське, ковальське, слюсарське, ткацьке, гончарське, теслярське, також переплет книг..." Цікаві розповіді про печери "святых обретающихся", друкарський дім Києво-Печерської лаври, Голосіївську і Китаєвську пустині, про речі, що зберігаються у великій ризниці Києво-Печерської лаври: реєстр грамот, відомості про монастирі Києва, церкви, опис намісництва. Подано соціальний склад населення намісництва: міщан чоловічої статі - 9251, жіночої - 9422; купців відповідно - 281 і 281; козаків - 149730 і 150407; селян казенних - 3369 і 3403; селян урядових або рангових за військовими чинами -5449 І 5810; селян магістратських - 1432 І 1460; селян церковних, монастирських і у володінні - 210937 і 204642; слуг і робітників- 6140І6968; хрещених з Інших націй - 49І59; циган - 1105 І 963великоросійських кріпосних людей - 384 і 400.
Опис 1781 р. за формою становить велику статистичну таблицю соціального складу населення всіх міст, містечок, сіл, хуторів, слобід, слобідок, дворців, хуторів, монастирів.
Суто географічний характер має опис рік, озер, боліт та гір намісництва з 1785 р. Описані Дніпро, Десна, Ірпінь, Трубеж, Сула, Супой, Пєре-вад, Остер, Унава, Стугна, Золотоноша, Кропива, Ірклія, Груня, Сулиця, Оржиця та ін.
Особливо багатим на різні повідомлення соціального характеру є "Історичний та географічний опис Київського намісництва 1787 р.". У ньому подаються соціальні характеристики Києва І повітів Київського, Остерського, Козелецького, Переяславського, Пирятинського, Лубенського, Миргородського, Хорольського, Голтвянського, Городищенського, Золотоношського. Цікаві історичні екскурси про те, як Гедимін 1321 р. прогнав татар і київського князя з Києва, підкоривши місто собі, або як 1471 р. Київське князівство було перетворене у воєводство. Розповідається про сільськогосподарське виробництво, зокрема розведення волів, овець, коней. Зроблено опис поштових станцій.
Описи можуть привернути увагу сучасного дослідника на призабуті історичні сюжети, зокрема з проблем соціальної історії, природного середовища до початку атаки на ньогоІндустріального розвитку, коли зароджувались витоки екологічної кризи; історії народного господарства, побуту (наприклад, така характеристика городів київських міщан: "в огородах же своих по тесноте жилищ капусты и других огородних растений сеют и садят мало, в садах имеют яблони, груши, сливы, вышни, черешни, марели, бруквины, грецкие орехи, винограды, шелковицу, дерион, агрус или крижовник розовый и белый, смородину, малину и другие симу подобные плодоносные дерева и кустарники").
Майже всі описи ілюстровані різними схемами, картами, рисунками.
Близькими до топографічних описів за формою написання є "Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще" О.Рігельмана, написане 1785-1787 pp., але видане в Москві тільки 1847р., та такого ж Історико-етнографічного характеру праця Я.Марковича "Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях", що вийшла друком 1798 р. в Петербурзі. Я.Маркович ніби продовжував думку А.Шафонсь-кого, коли виділяв в Україні три групи "малороссов": північну - "литвинів", південну - "украинцев", або "степовиков", і перехідну між ними. "Литвины, - писав Я.Маркович, - не столь пригожи, менее опрятны, употребляют грубую пищу..., склонны к охоте, занимаются сидкой смолы или дегтя, горшечным ремеслом, строением речных судов..." Українці ж, або "степовики", - "рослы и статны, спокойны, но в поступках кажутся изнеженными и роскошными. Жилища строят свои из хвороста и обмазывают глиною... Печи в сих мазанках с трубами", займаються переважно скотарством. "Жители средней части составляют как бы средину между литвинами и степовиками, однако они замысловатее первых и проворнее последних... Наречие их лучшее и приятнейшее во всей Малороссии".
Так і не видрукуваним залишився опис Волинської губернії 1798 p. ("Географическое и экономическое описание Волынской губернии"). Він зберігається в ЦДІА ДА Росії.
Можна дійти висновку, що описані твори 80-90-х років XVIII ст. про Україну, що перебувала під владою Росії, містять дуже багату Інформацію насамперед з тих питань, яких державні документи (законодавчі акти, діловодні папери) не відображали. Це відомості про природу, населення і поселення, культурні пам'ятки, спосіб господарювання, заняття людей і торгівлю, побутові умови життя, звичаї й традиції народу, тобто вони, як Історичні джерела, дуже важливі для дослідження українського суспільства останньої чверті XVIII ст. у всіх його параметрах.
Використані джерела і праці
1. Йосифшська (1785-1788) І Францисканська (! 819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. К., 1965.
2. ЖуравськийДП. Статистическое описание Киевской губернии СПб., 1852. Ч.1-3.
3. Кудравцов Василий. Краткое описание Волынской губернии Сочинение 1810 гада. (Мікроплівка опису зберігається в Науковій бібліотеці Львівського університету)
4. Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст. К , 1989.
5. Описи Харківського намісництва. К., 1994.
6. Памятная книжка Волынской губернии на 1906 год Житомир, 1905.
7. Антонович В Б. Курс лекцій з джерелознавства. 1880-1881. К., 1995. Вип.І.
8. Антонович О.М Значення праці О А. Шзфонського "Черниговского наместничества топографическое описание" для вивчення Історії Лівобережної України другої половини XVIII ст. //Укр Іст. журн. 1960. №5. С.126-132
9. Горіенко В Ф Нариси з Історії української етнографії. К , 1964. С.100-128.
10. Горяенко В. Ф Становление украинской этнографии конца XVIII - первой половины XIX ст К., 1988.
11. Дашкевич Ярослав Східна Галичина в Історико-географічних словниках кінця XVIII -70-х pp. XIX ст. //Інформ. бюл. Арх управління УРСР 1963 № 2.
12. Довгопол В М, Литвиненко М А , Лях Р.Д Джерелознавство історії Української РСР. К., 1986 С.81-93
13. Литвиненко М А. Джерела Історії України XVIII ст. X , І 970. С 115-142.
14. Птуха М В , Журавский Д П Жизнь, труды, статистическая деятельность. М., 1951

 
 

Цікаве

Загрузка...