WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Українські національно-демократичні та націоналістичні партії кінця XIX-першої третини XX ст., їх нормативні та діловодні документи ( - Реферат

Джерелознавство. Українські національно-демократичні та націоналістичні партії кінця XIX-першої третини XX ст., їх нормативні та діловодні документи ( - Реферат

и ототожнення державноправового статусу І Східної Галичини, І Волині КПСГ у травні 1923 р взяла собі за назву Комуністична партія Західної України Під й впливом 1926 р об'єдналися дві ліві організації - москвофільська галицька Народна Воля І волинський Селянський Союз, створивши Українське Селянсько-Робгтниче Соціалістичне об'єднання (Сельроб) У 1927 р Сельроб розколовся на Сельроблівицю І Сельроб-правицю Виникла також так звана Сельробєдність У 1932 р Сельроб був заборонений У 1933 р виникло ще лівого прорадянського спрямування Українське Селянське Об'єднання (УСО), проти якого робилися політичні провокації з метою його ліквідації Крім названих, у міжвоєнні роки в Західній Україні діяли десятки локальних (повітового чи кількох повітів масштабу) партій і організацій на зразок "Хлоп за Плугом1', "Українсько-польсько-єврейський трифашизм Галича" та ш
Як за часів Австрії, так І за часів Польщі широку роботу серед мас провадили культурно-освітні товариства "Просвіта", москвофільське "Общество им Мих Качковского", спортивні "Луги" та Ін ЦІ партії й товариства мали свої програми, статути, органи преси, які виражали їх цілі, висвітлювали методи роботи, хвалилися успіхами партій.
Джерела з Історії політичних партій І культурно-освітніх організацій поділяються за видовими ознаками Зупинимось на окремих видах
Нормативні документи партійні програми, статути партій І культурно-освітніх товариств, звітні доповіді на з'їздах І конференціях (друкувалися окремими брошурами, в партійних періодичних органах, календарях) у великій кількості зберігаються у фондах архівів.
Дповодна документація протоколи з'їздів, конференцій, зборів первинних організацій,листування центральних органів з низовими ланками партій І організацій чи з окремими діячами І членами, різні відомості фінансового характеру й описи майна партій, чорнові матеріали до статей, доповідей, резолюції, ухвали державних органів влади, цензури та Ін
Твори партійних лідерів й Ідеологів до згаданих праць М Махновського І Ю Бачинського можна додавати десятки І сотні Інших Скажімо, без "Листів до братів-хліборобів " Вячеслава Липинського та його Інших праць годі зрозуміти Ідею українського монархізму І теорію так званої еліти в Історії України, без "Історії політичної думки " Костя Левицького не можна реконструювати Історію народництва в Галичині, без "Націоналізму" Дм Донцова не можна збагнути Ідейні постулати ОУН-бандерівців, без "Відродження наци" В Винниченка годі пояснити причини поразки української революції 1917-1920 рр , під різним поглядом можна визначати важливість для дослідника праць Михайла Грушевсь-кого, Івана Франка, Михайла Павлика, Володимира Ганкевича, Лева Ганкевича, Івана Макуха, Олександра Барвшського, Осипа Назарука, Павла Христкжа, Симона Петлюри, Семена Вітика, Євгена Петрушеви-ча, Михайла Лозинського, Олександра Шумського, Миколи Скрипника І Степана Скрипника, Нестора Махна І т.д.
Партійна преса газета, журнал завжди були невід'ємною ознакою політичної організації, парти, на сторінках яких лідери партії формулювали завдання парти, подавали своє бачення сучасного стану суспільства, наводили аргументи своєї правоти І критикували Інших Це робилося щоденно, з тижня на тиждень чи зроку в рік, що дає змогу простежити еволюцію Ідейних позицій парти, організаційних основ її діяльності Через це дослідник Історії будь-якої партії (та й суспільства відповідного періоду) не може обійтися без так званої партійної преси Так, при вивченні платформи І діяльності Української радикальної партії Б.Грінченка, С.Єфремова та Інших не обійтися без дослідження часопису "Громадська Думка", що почав виходити з кінця грудня 1905 p., журналу "Нова Громада" (почав виходити в Києві від січня 1906 p., часопису "Рада", видання якого почалося у жовтні 1906 р. після закриття "Громадської Думки"). Програмні цілі УСДРП виражав часопис "Слово", що видавався в Києві з квітня 1907 р. У ньому друкувалися С.Петлюра, А.Жук. Д Донцов, В.Дорошенко, Л.Юркевич, Д.Дорошенко та ін. Органом наддніпрянської соціал-демократії став заснований 1913 р. Л.Юркевичем журнал "Дзвін". Так само зовсім немислимо висвітлити діяльність західноукраїнських політичних партій: УНДП - без газет "Батьківщина", "Свобода" І "Діло"; РУРП - без "Народу" і "Громадського голосу"; УСДП Галичини І Буковини - без "Волі" та "Землі і Волі"; "Русской Народной партии" - без "Галичанина", "Русского Слова'1, "Прикарпатской Руси", "Голоса Народа"; КПЗУ - без "Нашої Правди"; Українського Селянсько-Робітничого Соціалістичного Об'єднання - без "Сельроба" тощо.
Отже, парти кінця ХІХ - першої третини XX ст. практично перейняли на себе весь провід українським політично-революцшним рухом за національне визволення І створення Української держави. Цього аргументу цілком достатньо, щоб дійти висновку: документи політичних партій кінця ХІХ - першої третини XX ст. є історичним джерелом першорядного значення для дослідження історії України зазначеного періоду.
Використані джерела і праці
1. Архив "Земли и Воли" и "Народной Воли". М , 1932
2. Архивы КПСС // Справочник научного работника / Сост. Гроссман Ю.М., Кутик В.М. Львов, 1983. C.38^J6
3. Бачинський Юішн Україна irredenta Вид. 3-тс. Берлін, 1920.
4. Міхновський Микоіа Самостійна Україна. Ки"ів, Львів, 1991.
5. Самостійна Україна // Вивід прав України. Нью-Йорк, 1964. С 154-164
6. Франко Іван. Україна irredenta // Вивід прав України Нью-Йорк. 1964. С. 115-138.
7. Гаврилів І О. Діяльність українських політичних партій та організацій Західної України в умовах польського окупаційного режиму (1921-1939 pp.): Автореф дис,.. канд. іст. наук Львів, 1996.
8. Політичні парти Заміної України Метод вказівки для студентів Львів, 1У91
9. Рассвич В В Українська Національне-Демократична партія (1899 1918) Львів, 1996
10. Світ Іенко С.І. Нароінпцьміи рух в Україні 1860 1880-х років аналіз джерел архівних фондів Роси Дніпропетровськ, 1996
11. Тетещін С.О. Національне питання в програмах українських пептичних партій в кінці XIX на початку XX століття, 1996
12. Українська Ідея Постаті на тлі революції К 1994 Кн . 4

 
 

Цікаве

Загрузка...