WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Статистико-топографічні, військово-топографічні та інші описові твори про Україну ХІХ - початку XX ст. - Реферат

Джерелознавство. Статистико-топографічні, військово-топографічні та інші описові твори про Україну ХІХ - початку XX ст. - Реферат

Харьковской губернии'1 (1857) та однойменну С.Турбіна (Харків, 1859), Особливо вирізняються "Статистическое описание Киевской губернии" ч. 1-3 Дмитра Журавського, видане у Петербурзі 1852 р. М.Арандаренко, окрім Історичного огляду краю, подав багато Інформації про розвиток і стан промисловості, ремесел і торгівлі в губернії, багато фольклорних, етнографічних відомостей. У першому томі автор подав географічні відомості про природу, міста, села і населення губернії, Його поділ за станами і заняттями. В другому - описано земельні відносини, напрями сільськогосподарського виробництва, становище державних І кріпосних селян, життя поміщиків; у третьому розглянуті різні галузі промисловості й торгівлі. Праця Д.Журавського вирізняється критичним підходом до різних статистичних відомостей, використанням при її написанні великої кількості джерел: карт, описів, ревізій, інвентарів, звітів, наукових праць тощо; в багатьох випадках критичному аналізу піддані - самі джерельні матеріали.
З останньої чверті XIX ст. у губерніях стали видаватися описові праці на зразок "Памятных книжек губерний" Це були серійні, але не періодичні видання. Вони підготовлялися і видавалися губернськими статистичними комітетами і містили відомості з різних ділянок життя і стану губернії. Поряд з суто статистичними показниками в них неодноразово вміщалися цікаві коментарі про стан господарства, склад населення, систему освіти, культові споруди та Ін.
Для конкретнішої ілюстрації того, який зміст мали "Памятные книжки", розглянемо "Памятную книжку Волынской губернии на 1906 год, - Житомир: Волынской губ стат. комитет, 1905". Книга мала розділи: Ярмарки (за повітами); Перехід селян на хутори; Чисельність і склад населення в губернії і повітах; Заборгованість земельних власників банкам; Число фабрик і заводів та ін.
Повідомлялося, що в Дубнівському повіті ярмарки відбувалися в Дубному,Варковичах, Мізочі, Олиці, Млинові, Муравиці, Дсмидівщ, Острожці, Берестечку, Лобачівщ, Боромлі, Козині та Вербі; в Кременецькому - Кременці, Почаєві, Олексинш, Березцях, Вишнівці, Ямполі, Виш-городі, Янівцях, Білозірці, Шумську, Радзившові, в Острозькому - Острозі, Здолбунові, Анополі, Киликіїві, Гощі, Куневі, Леховцях тощо.
Чисельність населення подавалася станом на 1904 р за такими показниками як мова повіт проживання приріст та ш У губернії мешкало З 377 217 осіб, у тому числі в містах -299 286 (до міст відносили лише губернські та повітові центри - CM) Давалась розбивка населення за повітами, в тому числі за повітовими центрами Так, у Дубнівському повіті проживало 212581 осіб, у тому числі в Дубному-16708, в Рівненському - 290 694 осіб, у тому числі в Рівному - 34 952, в Луцькому - 249 521 осіб, у тому числі в Луцьку - 20 596
Називались суми заборгованості землевласників губернії з уточненням за повітами Земельним банкам Дворянському, Київському, Полтавському Наприклад, заборгованість землевласників Луцького повіту названим банкам становила відповідно 2 706 527 крб. , І 076 652 крб. І 56 957 крб.
Дуже детальними за кількістю зайнятих робітників та обсягом продукції (у грошових сумах) є зведення про промислові підприємства Можна назвати найбільші з них у Рівненському повіті такими були цукровий завод, на якому працювало 248 робітників, вісім лісопильних заводів Із загальною кількістю робітників 272, сірникова фабрика на 65 робітників, паркетна фабрика на 326 робітників На дубнівських заводах працювало на цукровому - 530 осіб, у механічній майстерні - 170, на шкіряному заводі - 24, на двох паперово-обгорткових фабриках - 46, на двох лісопильних заводах - 81, на вапняному заводу 25 аналогічно описано дані про підприємства Луцька, Острога та Інших повітових центрів
Цікаво зазначити, що в розділі про перехід селян на хутори останні називалися волоками, а поселення на хутори - "виходом на волоки" На основі "Памятных книжек" можна простежити соціальний І промисловий розвиток міст губерній У цьому відношенні "Книжки" є важливим джерелом при написанні праць з Історичного краєзнавства Крім загальних "Памятных книжек" нерідко видавалися "Памятные книжки" з різних сфер суспільного життя губерній, зокрема з питань освіти
Звичайно, описова література про підросійську Україну й українські губернії XIX- початку XX ст. може служити як цінне Історичне джерело з Історії України, й регіонів І міст тільки за умови й використання в комплексі з залученням усіх Інших джерел законодавчих актів, діловодної документації, що зберігаються в архівах, періодики, мемуарів та Ін
Використані джерела і праці
1. Йосифшська (1785-1788) І Францисканська (! 819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. К., 1965.
2. ЖуравськийДП. Статистическое описание Киевской губернии СПб., 1852. Ч.1-3.
3. Кудравцов Василий. Краткое описание Волынской губернии Сочинение 1810 гада. (Мікроплівка опису зберігається в Науковій бібліотеці Львівського університету)
4. Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст. К , 1989.
5. Описи Харківського намісництва. К., 1994.
6. Памятная книжка Волынской губернии на 1906 год Житомир, 1905.
7. Антонович В Б. Курс лекцій з джерелознавства. 1880-1881. К., 1995. Вип.І.
8. Антонович О.М Значення праці О А. Шзфонського "Черниговского наместничества топографическое описание" для вивчення Історії Лівобережної України другої половини XVIII ст. //Укр Іст. журн. 1960. №5. С.126-132
9. Горіенко В Ф Нариси з Історії української етнографії. К , 1964. С.100-128.
10. Горяенко В. Ф Становление украинской этнографии конца XVIII - первой половины XIX ст К., 1988.
11. Дашкевич Ярослав Східна Галичина в Історико-географічних словниках кінця XVIII -70-х pp. XIX ст. //Інформ. бюл. Арх управління УРСР 1963 № 2.
12. Довгопол В М, Литвиненко М А , Лях Р.Д Джерелознавство історії Української РСР. К., 1986 С.81-93
13. Литвиненко М А. Джерела Історії України XVIII ст. X , І 970. С 115-142.
14. Птуха М В , Журавский Д П Жизнь, труды, статистическая деятельность. М., 1951

 
 

Цікаве

Загрузка...