WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Польські та литовські акти загальнодержавного значення - Реферат

Джерелознавство. Польські та литовські акти загальнодержавного значення - Реферат

життя, вписувалися королівські або великокнязівські універсали, декрети, мандати, конституції та постанови сеймів, дарчі грамоти, вироки трибуналів чи гродських судів, договори з Іноземними державами, важливі описові матеріали, що проводилися державними службовцями, наприклад, люстрації замків, міст чи Інвентарі королівських маєтностей. Крім актів, які виходили від центральної влади, у книги метрик записувалися важливі акти провінційного значення: договори між місцевими князями, між місцевими князями І монастирями, дарчі або Інші грамоти місцевих вельмож, архієпископів, умови замирення між ворогуючими між собою панами.
Коронну (Польську) метрику, що налічує близько тисячі томів, склали такі серії книг, як Книга вписів (Ksie_ga wpisow, Libn mscriptiorum) за 1447-1794 pp. (налічує 361 одиниці збереження); Книга посольств (Libri legationum) за 1501-1761 pp. (становить 44 одиниці збереження); Книга з печатками (Sigillata) за 1658-1794 pp. (мають також 44 одиниці збереження); Книга публічних справ (Libri transactionum) або канцелярські за 1591-1794 pp. Зберігається 117 книг. Окремі серії Коронної Метрики становить Мазовецька метрика за 1414-1526 pp. у 21 книзі; Книги асесорського суду за 1591-1744 pp. у 21 книзі; Книги ре-ферендарського суду за 1591-1794 pp. у 65 томах; копії Литовської метрики за 1450-1551 та за 1775-1792 pp. у 32 томах; Книги люстрацій за 1469-1820 pp. у 96 томах.
У Книгах вписів поміщена Метрика Руська, або Волинська, що містить вписи актів з Волині, Київщини, Брацлавщини, Чернігівщини після того, як ці землі 1569 р. ввійшли в Корону. "Руські" акти стосуються 1569-1673 pp. Вони вписувалися в Коронну Метрику (її руську частину) давньоукраїнською і давньобілоруською мовами в кириличній графіці.
Після третього поділу Польщі Книги Коронної Метрики були перевезені в Петербург. Там з них вилучені книги Метрики Руської і перекладені до Метрики Литовської, де до цього часу знаходяться в Центральному державному історичному архіві Росії давніх актів (ЦДІА ДА Росії).
Після Ризького миру 1921 р. Польща зажадала від радянського уряду повернення Коронної Метрики у Варшаву. Це було зроблено. В Коронній Метриці містять: численні документи, їх копії чи скорочений виклад з Руського І Белзького воєводств, Галицької землі, Із Західного Поділля. В 38-Й Книзі вписів багато актів з міст Галичини, у тому числі таких, які регулювали діяльність львівських цехів шевців, мельників, купців, вірмен-передміщан.
У Книгах люстрацій вміщені люстрацц з Белзького, Руського і Подільського воєводств за 1563-1564 pp. Є люстрації зі східних українських територій, проведешу 1569-1570 pp.
Дуже об'ємний акт люстрацій королівських володінь у Подільському, Брацлавському та Київському воєводствах за 1611 p., потім - за 1615-1616рр., 1622р., 1628р. (з Руського, Белзького та Волинського воєводств), 1629 р. і 1636 р. з Київського, Брацлавського, Подільського і Чернігівського воєводств. Люстрації засвідчували не тільки матеріальний стан королівських володінь, а й відносин управителів та орендарів
тих володінь з козаками, містами І селянами Наприклад, про козаків у люстрації Канева написано "Козацьких домів є 150, які жодних повинностей, ані послуху не відбувають, але всілякі пожитки як на полях, так І на ріках собі роблять , через що жодного пожитку собі не маєш"
Аналогічно до Польської (Коронної) метрики мала сери книг І Литовська метрика книги справ судовик, куди заносилися листи-вироки, судові рішення, листи-скарги, протоколи судових засідань, книги аренд містили документи або їх скорочений виклад про надання державою чи великими феодалами в оренду земель, мит та Ін , книги посольств, до яких заносились договори з Іноземними державами або їх виклад, зміст переговорів, листи до урядів Іноземних держав І листи урядів Іноземних держав тощо.
Книги Литовської метрики велися в XV-першій половині XVI ст. староруською мовою, з другої половини XVI ст.. -- польською
Наприкінці XVI ст. у зв'язку з тим, що книги мали заношений вигляд, з них були зроблені копи, з яких близько 600 книг збереглося Досі знаходилися в ЦДІА ДА Росії Оригінальні книги, за винятком кількох перших, під час однієї з пожеж початку XVII ст. згоріли
Крім метрик Коронної та Литовської українські Історичні процеси відображені в джерелах, що зберігаються в Інших фондах Державного архіву актів давніх Польщі у Варшаві (Archiwum Panstwowc actow dawnych - АРАД) Так, у фонді згаданого архіву - Архіві коронного скарбу (Archiwum skarbu koronnego) зберігаються численні Інвентарні описи з воєводств І старосте України Є, зокрема, Інвентарі зі староств Дрогобицького, Галицького, Коломийського, Белзького, Остерського, Те-ребовлянського, Ковельського, Хмельницького, Вінницького, Білоцерківського, Канівського та Інших, головно за період від 1508 р (найраніші) до 1636 р (з Володимирського староства)
Значні блоки архівних джерел з Історії України зберігаються в Іменних фондах польських магнатів у фонді Сангушка Краківського воєводського архіву є 1127 одиниць збереження (Інвентарі, виписки з магістратських книг, міст України, різні огляди, "Monumenta ducum in Ostrog"- книга Божа та ш)
Багаті на джерела з Історії України фонди Любомирських (АРАД), Радзивілів (АРАД), Замойських (АРАД), Потоцьких (АРАД) та Ін Чимало важливіших архівних документів Польщі опубліковані
Використані джерела і праці
1. "Великая хроника" о Польше, Руси и их соседях. ХІ-ХІІІ вв. М., 1987 Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVII ст. Л., 1936. Хроника Галла Анонима //Щавелева Н И Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий. М., 1990 С 40-75. Хроника магистра Винценти Кадлубека //Там само. С 76- ! 40.
2. Akta grodskie І ziemskie z cx.asow Rzeczpospolitej Polskiej Lwow, 1868-1939. T. 1-24
3. Ziemie Ruskie. Ukrama (Kijow-Braclaw//Zrodla dziejowe Warszawa, 1894 Т 21 Volumma Legut. Warszawa , 1732-1782. T. 1-8, 1888. T. 9., 1952 Т 10.
4. Довгопої В М, Литєшіепко М А . Лях РД Джерелознавство Історії Української РСР К, 1986 С 4СМ8
5. Ковальский Н П Известия по истории и географии Украины XVI в в "Хронике Сарматии Европейской Александра Гваньини" //Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения Днепропетровск, 1972. С 107-128.
6. Ковальский Н.П Источники по истории Украины XVI-первой половины XVII в. в Литовской метрике и фондах Приказов ЦГАДА. Днепропетровск. 1979.
7. Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVl-первой половины XVII в во львовских археографических изданиях XIX -начала XX в. //Анализ публикаций источников по отечественной истории Днепропетровск, 1 978 С 20-30.
8. Ковальский Н П. Мыцык Ю А Анализ архивных источников по истории Украины XVI XVII нвДнепропетровск, 1984
9. Мициь Ю Я Джерела до вивчення Історії антифеодальної та визвольної боротьби українського народу наприкінці XVI-y першій половині XVII ст. у фондах архівів ПНР //Арх. Украши. 1986. № 5. С. 55-61.
10. Мицик Ю.А. Джерела з польських архівосховищ до Історії України другої половини XVII ст. //Укр. археограф, щорічник. 1992 Вип. 1. Т 4 С. 72-93.
11. Щавеячва Н Н Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий М , 1990

 
 

Цікаве

Загрузка...